Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης κλειδιών: Ένας πρακτικός οδηγός

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται σε όλες τις βιομηχανίες, οι οργανισμοί βασίζονται περισσότερο σε κρυπτογραφικά κλειδιά για την ασφάλεια των δεδομένων και την ενεργοποίηση ασφαλών ψηφιακών διεργασιών. Τα κρυπτογραφικά κλειδιά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασφάλειας για κρυπτογράφηση, ψηφιακές υπογραφές και έλεγχο ταυτότητας. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερα από την απλή ανάπτυξη των πιο πρόσφατων κρυπτογραφικών αλγορίθμων. Οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν ισχυρές βασικές πρακτικές διαχείρισης για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και συστημάτων.

Αυτό το άρθρο παρέχει έναν πρακτικό οδηγό για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών βασικής διαχείρισης. Θα καλύψουμε τη σημασία, τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές της διαχείρισης κλειδιών με παραδείγματα πραγματικού κόσμου, λύσεις διαχείρισης κλειδιών και μια σύνοψη λίστας ελέγχου.

Ο κρίσιμος ρόλος της διαχείρισης κλειδιών

Η διαχείριση κλειδιών αναφέρεται στις ολοκληρωμένες διαδικασίες και την υποδομή που απαιτούνται για τον έλεγχο των κρυπτογραφικών κλειδιών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αυτό περιλαμβάνει παραγωγή κλειδιών (δημιουργία νέων κρυπτογραφικών κλειδιών με χρήση ασφαλών αλγορίθμων), διανομή κλειδιών (ασφαλής παράδοση κλειδιών σε εξουσιοδοτημένες οντότητες), χρήση κλειδιών (χρήση κλειδιών για κρυπτογραφικές λειτουργίες όπως κρυπτογράφηση), αποθήκευση κλειδιών (αποθήκευση κλειδιών με ασφάλεια όταν δεν χρησιμοποιούνται), κλειδί ανάκληση (ανάκληση παραβιασμένων ή απαρχαιωμένων κλειδιών) και καταστροφή κλειδιών (ασφαλής καταστροφή κλειδιών στο τέλος της ζωής).

Η ισχυρή διαχείριση κλειδιών διασφαλίζει ότι τα κλειδιά παραμένουν εμπιστευτικά, διαθέσιμα όταν χρειάζεται και κρυπτογραφικά ισχυρά. Τα κλειδιά θα μπορούσαν να παραβιαστούν, να χρησιμοποιηθούν κατάχρηση ή να παρακολουθηθούν εσφαλμένα χωρίς κατάλληλους ελέγχους. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι δημιουργίας αδύναμων κλειδιών θα μπορούσαν να παράγουν προβλέψιμα κλειδιά που είναι εύκολο να σπάσουν οι εισβολείς. Η μη ασφαλής αποθήκευση κλειδιών, όπως τα μη κρυπτογραφημένα αρχεία κειμένου, αφήνει τα κλειδιά ευάλωτα σε κλοπή. Η αποτυχία ανάκλησης παραβιασμένων κλειδιών επιτρέπει τη συνεχιζόμενη μη εξουσιοδοτημένη αποκρυπτογράφηση. Οι κακές πρακτικές διαχείρισης κλειδιών καθιστούν την κρυπτογράφηση άχρηστη, αφήνοντας τα δεδομένα εκτεθειμένα. Γι' αυτό αρέσει στους φορείς τυποποίησης Το NIST παρέχει σε βάθος καθοδήγηση διαχείρισης κλειδιών.

Παράδειγμα πραγματικού κόσμου αποτυχιών διαχείρισης κλειδιών

Η Το 2011 η παραβίαση RSA αποκάλυψε τον έλεγχο ταυτότητας που έθεσε σε κίνδυνο εκατομμύρια διακριτικά SecurID. Οι χάκερ έλαβαν κρυπτογραφικές τιμές "σπόρων" Η RSA απέτυχε να ασφαλίσει σωστά σε εσωτερικά συστήματα. Αυτό επέτρεψε στους εισβολείς να κλωνοποιήσουν αλγόριθμους SecurID για έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων σε τραπεζικά, κυβερνητικά και στρατιωτικά δίκτυα. Η RSA δεν περιόρισε επαρκώς την πρόσβαση ούτε κρυπτογραφεί την κλεμμένη βάση δεδομένων SecurID. Το περιστατικό αποκάλυψε σοβαρές συνέπειες αποτυχιών διαχείρισης κλειδιών σε μεγάλο πάροχο ασφάλειας. Τόνισε την ανάγκη για περιορισμούς πρόσβασης, τμηματοποίηση δικτύου και κρυπτογράφηση για την προστασία κρίσιμων μυστικών.

Βέλτιστες πρακτικές για αποτελεσματική διαχείριση κλειδιών

Ακολουθούν ορισμένες βασικές βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης που μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή αυτών των παγίδων:

 1. Καθιερώστε επίσημες βασικές πολιτικές διαχείρισης, ρόλους και ευθύνες – Τεκμηριώστε λεπτομερείς πολιτικές για όλα τα στάδια του βασικού κύκλου ζωής από τη δημιουργία έως την ανάκληση και την καταστροφή. Καθορίστε βασικούς ρόλους διαχείρισης που να ευθυγραμμίζονται με τον διαχωρισμό των καθηκόντων και την πρόσβαση με τα λιγότερα προνόμια. Για παράδειγμα, ο ρόλος του υπευθύνου κρυπτογράφησης εστιάζει στη δημιουργία, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση κλειδιών, ενώ ο ελεγκτής ασφαλείας επιβλέπει τη συμμόρφωση με την πολιτική. Διατηρήστε ένα ενημερωμένο απόθεμα που περιγράφει λεπτομερώς τα μεταδεδομένα κάθε κλειδιού, όπως την ημερομηνία δημιουργίας. αλγόριθμος κρυπτογράφησης εγκεκριμένες χρήσεις και ιδιοκτησία.

 2. Επιλέξτε προσεκτικά κρυπτογραφικούς αλγόριθμους και μήκη κλειδιών – Συμμορφωθείτε με τις πιο πρόσφατες οδηγίες που η παγκόσμια κοινότητα κρυπτογραφίας συνέστησε πρόσφατα τη μετάβαση από κλειδιά RSA 2048-bit σε κλειδιά RSA 3072-bit. Αυτό οφείλεται στις ανησυχίες ότι τα κλειδιά RSA 2048-bit ενδέχεται να γίνουν ευάλωτα σε επιθέσεις, ιδιαίτερα με την πιθανή εμφάνιση κβαντικών υπολογιστών μεγάλης κλίμακας στο μέλλον. Το μήκος κλειδιού RSA 3072 bit παρέχει αυξημένα περιθώρια ασφαλείας και είναι το νέο προτεινόμενο ελάχιστο πρότυπο για περιπτώσεις χρήσης υψηλής ασφάλειας.

 3. Επιβολή δημιουργίας ασφαλούς κλειδιού – Χρησιμοποιήστε δοκιμασμένες γεννήτριες τυχαίων αριθμών με πηγές υψηλής εντροπίας για να δημιουργήσετε κλειδιά με μέγιστη απρόβλεπτη ικανότητα. Για ζεύγη δημόσιων/ιδιωτικών κλειδιών, δημιουργήστε κλειδιά μέσα σε αξιόπιστες μονάδες κρυπτογράφησης όπως HSM και όχι λιγότερο ασφαλές λογισμικό. Καταστρέψτε τις τιμές σπόρων και τα περιττά αντίγραφα κλειδιών αμέσως μετά τη δημιουργία.

 4. Διανείμετε και εγχύστε τα κλειδιά με ασφάλεια – Αποφύγετε τη χειροκίνητη μεταφορά κλειδιού όποτε είναι δυνατόν. Χρησιμοποιήστε αυτοματοποιημένα ασφαλή πρωτόκολλα όπως TLS για παράδοση κλειδιού. Για τα κλειδιά λογισμικού, εγχύστε απευθείας σε εφαρμογές και κρυπτογραφήστε ενώ είστε σε ηρεμία. Ποτέ κλειδιά με σκληρό κώδικα. Για μονάδες υλικού όπως τα HSM, χρησιμοποιήστε υλικό ανθεκτικό σε παραβιάσεις με ασφαλείς μηχανισμούς εκκίνησης.

 5. Αποθηκεύστε τα κλειδιά με ασφάλεια – Διατηρήστε τα κλειδιά σε απομονωμένες κρυπτογραφικές μονάδες όπως HSM με κλειδωμένα χειριστήρια πρόσβασης όπου είναι δυνατόν. Κρυπτογραφήστε τα κλειδιά λογισμικού ενώ είναι σε ηρεμία χρησιμοποιώντας άλλα κλειδιά ή φράσεις πρόσβασης. Αποθηκεύστε τα κρυπτογραφημένα κλειδιά χωριστά από τα κρυπτογραφημένα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε στοιχεία ελέγχου πρόσβασης, σκλήρυνση διαμόρφωσης και τεχνικές συγκάλυψης κλειδιών για να αυξήσετε την ασφάλεια των αποθηκευμένων κλειδιών.

 6. Επιβολή κρυπτογραφικής τμηματοποίησης – Λογικά ή φυσικά ξεχωριστά κλειδιά που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς για τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων οποιουδήποτε συμβιβασμού. Για παράδειγμα, ασφαλίζουμε κλειδιά για CA/PKI χωριστά από τα κλειδιά κρυπτογράφησης για τα δεδομένα πελατών.

 7. Αυτοματοποιήστε την περιστροφή των πλήκτρων – Περιστρέψτε περιοδικά τα κλειδιά ενδιάμεσων και τελικών οντοτήτων για να περιορίσετε τον όγκο των δεδομένων που εκτίθενται σε περίπτωση παραβίασης των κλειδιών. Χρησιμοποιήστε μικρότερες περιόδους εναλλαγής με βάση την ανάλυση κινδύνου για κλειδιά υψηλής πρόσκρουσης. Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες περιστροφής χρησιμοποιώντας ασφαλή πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσετε τα λειτουργικά έξοδα.

 8. Παρακολουθήστε στενά τα πλήκτρα για ανωμαλίες – Παρακολουθήστε τις προσπάθειες πρόσβασης, τα μοτίβα χρήσης κλειδιών και άλλες δραστηριότητες για τον εντοπισμό πιθανής κακής χρήσης ή συμβιβασμού. Για κλειδιά υλικού, παρακολουθήστε συμβάντα παραβίασης όπως μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση ή αλλαγές διαμόρφωσης.

 9. Ανακαλέστε ή καταστρέψτε τα κλειδιά αμέσως όταν παραβιάζονται – Να έχετε αυτοματοποιημένες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για γρήγορη ανάκληση παραβιασμένων κλειδιών σε ολόκληρη την οργάνωση. Για κατεστραμμένα κλειδιά, χρησιμοποιήστε τεχνικές όπως η κρυπτογραφική διαγραφή για να αποτρέψετε την ανακατασκευή του κλειδιού.

 10. Διατηρήστε αποτελεσματικές διαδικασίες αποκατάστασης από καταστροφές – Διατηρήστε κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας των κλειδιών σε ξεχωριστά συστήματα, όπως αποθήκευση εκτός σύνδεσης με διάκενο αέρα — τεκμηριώστε λεπτομερή σχέδια αποκατάστασης από καταστροφή για την επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας και την αντικατάσταση κλειδιών σε περίπτωση καταστροφικής απώλειας.

 11. Πραγματοποιήστε ελέγχους ρουτίνας και αξιολογήστε τις εξελισσόμενες απειλές – Εκτελέστε ετήσιους ελέγχους εξετάζοντας όλες τις πτυχές της βασικής υποδομής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, του προσωπικού, των τεχνολογιών και των διαδικασιών. Αξιολογήστε συνεχώς νέες προόδους που σπάνε την κρυπτογράφηση, όπως ο κβαντικός υπολογισμός και προσαρμόστε ανάλογα την ισχύ του κλειδιού.

Λύσεις διαχείρισης κλειδιών

 • Μονάδες ασφαλείας υλικού (HSM) παρέχουν ισχυρή, φυσικά προστατευμένη αποθήκευση και επεξεργασία για τα κλειδιά

 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών (KMS) αυτοματοποιήστε την παραγωγή, την περιστροφή και άλλες πτυχές του κύκλου ζωής του κλειδιού

 • Πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας διαχείρισης κλειδιών (KMIP) επιτρέπει σε διαφορετικές τεχνολογίες διαχείρισης κλειδιών να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα

 • Υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών cloud προσφέρει πλήρως διαχειριζόμενη παραγωγή και αποθήκευση κλειδιών μέσω παρόχων cloud

Οι οργανισμοί θα πρέπει να διεξάγουν εις βάθος αξιολογήσεις των λύσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργίας τους πριν από την επιλογή. Θα πρέπει επίσης να επανεξετάζουν τακτικά τους ελέγχους παρόχων όπως οι υπηρεσίες cloud.

Λίστα ελέγχου βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κλειδιών

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα ελέγχου κρίσιμων βημάτων για την εφαρμογή μιας ισχυρής στρατηγικής διαχείρισης κλειδιών:

 • Ορίστε επίσημα βασικές πολιτικές διαχείρισης, ρόλους και διαχείριση αποθέματος.

 • Επιλέξτε ισχυρούς, δοκιμασμένους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους και επαρκή μήκη κλειδιών.

 • Επιβολή ασφαλούς δημιουργίας κλειδιών χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας γεννήτριες τυχαίων αριθμών.

 • Διανείμετε με ασφάλεια τα κλειδιά και αποφύγετε τη μη αυτόματη μεταφορά.

 • Αποθηκεύστε τα κλειδιά κρυπτογραφημένα σε απομονωμένες κρυπτογραφικές μονάδες με στοιχεία ελέγχου πρόσβασης.

 • Διαχωρίστε λογικά ή φυσικά τα κλειδιά με βάση την περίπτωση χρήσης

 • Ρυθμίστε την αυτόματη περιοδική περιστροφή του κλειδιού για ενδιάμεσα και κλειδιά τελικής οντότητας.

 • Παρακολουθήστε συνεχώς τα πλήκτρα για ανωμαλίες και κακή χρήση.

 • Ανάκληση/καταστροφή κλειδιών που έχουν παραβιαστεί αμέσως.

 • Διατηρήστε αποτελεσματικό αντίγραφο ασφαλείας και ανάκτηση από καταστροφή.

 • Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους και μείνετε ενημερωμένοι για τις αναδυόμενες απειλές.

Η τήρηση αυτών των βέλτιστων πρακτικών καθ' όλη τη διάρκεια του βασικού κύκλου ζωής μπορεί να συμβάλει στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και συστημάτων του οργανισμού σας από συμβιβασμούς.

Τύλιξε

Στο SSL.com, είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθάμε τις επιχειρήσεις στην πλοήγηση σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, επειδή αναγνωρίζουμε την αξία των διαδικασιών ορθής διαχείρισης κλειδιών. Για να υποστηρίξουμε τις βασικές απαιτήσεις διαχείρισης και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ψηφιακών σας στοιχείων, παρέχουμε λύσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κλάδου.

< p class=”md-end-block md-p”>Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ισχυρό, ασφαλές σύστημα διαχείρισης κλειδιών που θα λειτουργεί ως σταθερή βάση για το συνολικό πλαίσιο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της εταιρείας σας, τηρώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο και χρησιμοποιώντας τη γνώση αξιόπιστων συνεργατών όπως το SSL.com.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του SSL.com

Μην χάσετε νέα άρθρα και ενημερώσεις από το SSL.com

Μείνετε ενημερωμένοι και ασφαλείς

SSL.com είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, PKI και ψηφιακά πιστοποιητικά. Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα νέα του κλάδου, συμβουλές και ανακοινώσεις προϊόντων από SSL.com.

Θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Συμμετάσχετε στην έρευνά μας και πείτε μας τις σκέψεις σας για την πρόσφατη αγορά σας.