Βελτιστοποίηση ροών εργασιών ψηφιακής υπογραφής με ενσωμάτωση eSigner

Καθώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο λύσεις ψηφιακής υπογραφής για να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες υπογραφής εγγράφων τους, η επιλογή της σωστής μεθόδου ενσωμάτωσης είναι ζωτικής σημασίας για μια απρόσκοπτη και αποτελεσματική ροή εργασίας. Όταν σκέφτεστε να αυτοματοποιήσετε τη ροή εργασίας της ψηφιακής υπογραφής σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές και πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Προετοιμασία εγγράφων για ψηφιακή υπογραφή

Η σωστή προετοιμασία των εγγράφων σας για ψηφιακή υπογραφή είναι απαραίτητη για μια ομαλή διαδικασία υπογραφής. Τα έγγραφά σας πρέπει να είναι σε συμβατή μορφή, όπως PDF, και να έχουν σαφώς καθορισμένα πεδία υπογραφής. Επιπλέον, εξετάστε τυχόν νομικές απαιτήσεις ή πρότυπα συμμόρφωσης που ισχύουν για τον κλάδο σας.

eSigner: Η αξιόπιστη επιλογή για ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής

Όσον αφορά την επιλογή ενός παρόχου ψηφιακής υπογραφής, το SSL.com ξεχωρίζει ως η μόνη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που προσφέρει πιστοποιητικά υπογραφής αξιόπιστων εγγράφων AATL (Adobe Approved Trust List) και eSigner, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υπογραφής cloud που παρέχει λειτουργίες ψηφιακής υπογραφής μέσω ενός API . Αυτή η ολοκληρωμένη λύση παρέχει την ευκολία να έχετε τόσο το πιστοποιητικό όσο και την υπογραφή στο cloud στην ίδια σουίτα προϊόντων και αντιπροσώπευση υποστήριξης. Αυτό διασφαλίζει επίσης ότι οι ψηφιακές σας υπογραφές είναι νομικά δεσμευτικές, ευρέως αναγνωρισμένες σε διάφορες πλατφόρμες και εφαρμόζονται με την ταυτότητά σας και όχι με την ίδια την υπηρεσία υπογραφής cloud.

Επιλογές ενοποίησης με το eSigner

Το eSigner προσφέρει πολλές επιλογές ενοποίησης για να καλύψει διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις και προτιμήσεις:

Άμεση ενσωμάτωση API

Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ενσωματώσετε το API του eSigner απευθείας στην εφαρμογή σας. Αυτό περιλαμβάνει τον υπολογισμό του κατακερματισμού, την εφαρμογή χρονικών σφραγίδων και την ενσωμάτωση αναζητήσεων ανάκλησης. Το API παρέχει τελικά σημεία για τη μεταφόρτωση εγγράφων, τον έλεγχο ταυτότητας υπογραφέα, την τοποθέτηση υπογραφής και την ανάκτηση υπογεγραμμένων εγγράφων. Μπορεί επίσης να προσφέρει τελικά σημεία για τη διαχείριση προτύπων, ροών εργασίας και ρόλων χρηστών. Αν και αυτή η επιλογή παρέχει τον περισσότερο έλεγχο και προσαρμογή, απαιτεί επίσης περισσότερη τεχνική εξειδίκευση και πόρους ανάπτυξης.

Java Command-line Utility (DocSignTool)

Το eSigner παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών που βασίζεται σε Java που ονομάζεται DocSignTool, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα χειρίζεται τους απαραίτητους υπολογισμούς κατακερματισμού, τη χρονική σήμανση, την ενσωμάτωση αναζήτησης ανάκλησης πιστοποιητικού και τις αλληλεπιδράσεις με το API του eSigner, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων ψηφιακής υπογραφής στις υπάρχουσες ροές εργασίας σας.

Επικοινωνία με τις Πωλήσεις
Είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε την καλύτερη επιλογή ενσωμάτωσης για τον οργανισμό σας; Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας σήμερα για να συζητήσετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας και να μάθετε πώς το eSigner μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαδικασία υπογραφής εγγράφων σας. Οι έμπειροι εκπρόσωποί μας θα σας καθοδηγήσουν στις επιλογές ενσωμάτωσης και θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη λύση για τις ανάγκες του οργανισμού σας.

 

Πύλη υπογραφής εγγράφων

Το Document Signing Gateway είναι η πιο πρόσφατη προσφορά της eSigner, που έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει περαιτέρω τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Αυτή η εσωτερική λύση εικόνας Docker που βασίζεται σε κοντέινερ λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ της εφαρμογής σας και του API του eSigner. Χειρίζεται όλες τις πολύπλοκες εργασίες, όπως υπολογισμός κατακερματισμού, χρονοσφραγίδα και έλεγχοι ανάκλησης, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στην βασική επιχειρηματική σας λογική.

Πλεονεκτήματα της πύλης υπογραφής εγγράφων

Ενώ και οι τρεις επιλογές ενσωμάτωσης έχουν τα πλεονεκτήματά τους, το Document Signing Gateway προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα:

  • Απλοποιημένη ενσωμάτωση: Το Document Signing Gateway αφαιρεί την πολυπλοκότητα του API, καθιστώντας ευκολότερη και ταχύτερη την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων ψηφιακής υπογραφής στην εφαρμογή σας.
  • Μειωμένη αναπτυξιακή προσπάθεια: Με το χειρισμό των εργασιών χαμηλού επιπέδου, η πύλη υπογραφής εγγράφων ελαχιστοποιεί την προσπάθεια ανάπτυξης που απαιτείται από την πλευρά σας, επιτρέποντας στην ομάδα σας να επικεντρωθεί σε άλλες κρίσιμες πτυχές της εφαρμογής σας.
  • Ενισχυμένη ασφάλεια: Η πύλη υπογραφής εγγράφων λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων, δίνοντάς σας τον πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων σας και διασφαλίζοντας ότι δεν φεύγουν ποτέ από το ασφαλές περιβάλλον σας.

Μόχλευση των API πύλης υπογραφής εγγράφων

Εκτός από τις ολοκληρωμένες λύσεις που βασίζονται σε SaaS, οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν δυνατότητες υπογραφής εγγράφων μέσω API πυλών που ενσωματώνονται με την υπάρχουσα υποδομή. Και τα δύο έχουν παρόμοια λειτουργικότητα και εγκαθίστανται στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Για να διασφαλιστεί το απόρρητο, και οι δύο στέλνουν ένα κατακερματισμό μέσω του δικτύου αντί για το πλήρες έγγραφο PDF.

Ωστόσο, υπάρχουν βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση της εφαρμογής Gateway έναντι του DocSignTool:

  • Ευκολία ολοκλήρωσης: Το DocSignTool είναι μια εφαρμογή γραμμής εντολών που μπορεί να είναι δύσκολο να ενσωματωθεί και να απαιτείται ενσωμάτωση στην εφαρμογή του πελάτη. Αντίθετα, η εφαρμογή Gateway βασίζεται σε API, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση μέσω απλών κλήσεων API από εφαρμογές σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού (Python, Java, .NET, Node.js κ.λπ.).
  • Απλότητα ανάπτυξης: Η εφαρμογή Gateway εγκαθίσταται ως εικόνα docker, καθιστώντας την ανάπτυξη απλή σε σύγκριση με το DocSignTool.
  • Φιλικό προς τους προγραμματιστές: Από την οπτική γωνία ενός προγραμματιστή, η εφαρμογή Gateway είναι ευκολότερη στην εργασία λόγω του μοντέλου που βασίζεται σε API.

Για έναν οδηγό βήμα προς βήμα σχετικά με τη χρήση του DocSignTool για την υπογραφή εγγράφων, ανατρέξτε στο esigner docsigntool Οδηγός. Για έναν πιο εκτενή οδηγό σχετικά με την πύλη υπογραφής εγγράφων, ανατρέξτε στο Οδηγός πύλης υπογραφής εγγράφων.

Αξιοποιώντας καλά σχεδιασμένα API, όπως η εφαρμογή Gateway, οι εταιρείες μπορούν να προσθέσουν ευέλικτα ισχυρές δυνατότητες ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων στις εφαρμογές και τα συστήματά τους. Οι πύλες χειρίζονται τις απαιτήσεις κρυπτογραφικής πολυπλοκότητας και επεκτασιμότητας.

Δοκιμάζοντας την ενσωμάτωσή σας με το περιβάλλον Sandbox

Για να διασφαλιστεί η ομαλή διάθεση της ενσωμάτωσης της ψηφιακής υπογραφής σας, το eSigner παρέχει ένα περιβάλλον sandbox για δοκιμή. Αυτό σας επιτρέπει να δοκιμάσετε διεξοδικά την υλοποίησή σας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υπογραφής και της λειτουργικότητας eSealing, σε ασφαλή και ελεγχόμενη ρύθμιση πριν την αναπτύξετε στην παραγωγή. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του περιβάλλοντος sandbox eSigner, ανατρέξτε στον ακόλουθο οδηγό δοκιμών: Χρήση του SSL.com Sandbox για δοκιμή ενοποίησης.

Συμπέρασμα

Η επιλογή της σωστής μεθόδου ενσωμάτωσης ψηφιακής υπογραφής είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της ροής εργασιών υπογραφής εγγράφων. Με τα αξιόπιστα πιστοποιητικά του eSigner, το ολοκληρωμένο API και το Document Signing Gateway, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία ενσωμάτωσής σας και να απολαύσετε μια ασφαλή, αποτελεσματική και νομικά συμβατή λύση ψηφιακής υπογραφής.

< p class=”md-end-block md-p”>Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της ενσωμάτωσης του eSigner, ανατρέξτε στον τεχνικό μας οδηγό.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του SSL.com

Μην χάσετε νέα άρθρα και ενημερώσεις από το SSL.com

Μείνετε ενημερωμένοι και ασφαλείς

SSL.com είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, PKI και ψηφιακά πιστοποιητικά. Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα νέα του κλάδου, συμβουλές και ανακοινώσεις προϊόντων από SSL.com.

Θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Συμμετάσχετε στην έρευνά μας και πείτε μας τις σκέψεις σας για την πρόσφατη αγορά σας.