Πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας πελάτη

Πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας πελάτη

Τα πιστοποιητικά ClientAuth SSL.com προστατεύουν τα κρίσιμα συστήματα ενός οργανισμού παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας που μόνο οι κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να προσφέρουν. Προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα και ψηφιακά στοιχεία από κακόβουλους παράγοντες διασφαλίζοντας ότι παρέχεται πρόσβαση μόνο στα επαληθευμένα άτομα ή οργανισμούς. Η απαίτηση πιστοποιητικών ClientAuth διασφαλίζει ότι η ταυτότητα ενός χρήστη επαληθεύεται ακόμη και χωρίς κωδικό πρόσβασης. Τα πιστοποιητικά ClientAuth μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας πρωτοβουλίας SSO (Single Sign On). 

Πιστοποιητικό πιστοποίησης ταυτότητας πελάτη ατομικής επικύρωσης (IV).

Το SSL.com IV ClientAuth Certificate αυξάνει την ασφάλεια δικτύου του οργανισμού σας επαληθεύοντας την ταυτότητα κάθε χρήστη που ζητά πρόσβαση στα κρίσιμα συστήματά σας. Το πιστοποιητικό IV ClientAuth αποτρέπει επίσης παραβιάσεις ασφαλείας που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος, διαχειριζόμενος και περιορίζοντας την πρόσβαση στο επίπεδο ενός ατόμου. Το όνομα και το επώνυμο ενός ατόμου εμφανίζονται στις πληροφορίες του πιστοποιητικού.

Πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας πελάτη επικύρωσης οργανισμού (OV).

Το πιστοποιητικό OV ClientAuth είναι επικυρωμένο σε οργανωτικό επίπεδο. Με ένα OV ClientAuth Certificate, η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί σε μια συγκεκριμένη εταιρεία ή οντότητα και όχι σε άτομα. Το όνομα του οργανισμού εμφανίζεται στις πληροφορίες του πιστοποιητικού. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι επιτρέπει τη χρήση κοινής πρόσβασης και περιορίζει την πρόσβαση σε οργανωτικό επίπεδο. Οποιοσδήποτε υπάλληλος/συνάδελφος μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο πιστοποιητικό για να αποκτήσει πρόσβαση σε διακομιστή εταιρείας/οργανισμού.

Individual Validation + Organisation Validation ClientAuth
(IV + OV) Πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας πελάτη

Το Πιστοποιητικό ClientAuth IV + OV διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας απαιτώντας έλεγχο ταυτότητας τόσο από έναν οργανισμό όσο και από ένα άτομο. Η απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού απαιτεί μια πιο αυστηρή διαδικασία επικύρωσης τόσο μεμονωμένων όσο και οργανωτικών οντοτήτων. Το όφελος από την απαίτηση πιστοποιητικού ClientAuth IV+OV για πρόσβαση χρήστη είναι ότι διασφαλίζει ότι όχι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί έχουν πρόσβαση αλλά και συγκεκριμένα άτομα εντός αυτού του οργανισμού έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα.

Προσφορές και πρόσθετες επιλογές

Πιστοποιητικά πελάτη NAESB Auth

Για πιστοποιητικά ClientAuth του Συμβουλίου Ενεργειακών Προτύπων της Βόρειας Αμερικής (NAESB), επισκεφθείτε τη σελίδα μας για Πιστοποιητικά πελατών NAESB.

Προσαρμοσμένες λύσεις και πιστοποιητικά ClientAuth

Εάν αναζητάτε λύσεις πιστοποιητικών ClientAuth προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σας, στείλτε email sales@ssl.com ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα.

Θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Συμμετάσχετε στην έρευνά μας και πείτε μας τις σκέψεις σας για την πρόσφατη αγορά σας.