en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Categorie: SSL /TLS

Wat is certificaat vastzetten?

Wat is certificaat vastzetten? Het vastzetten van certificaten is een beveiligingsmechanisme dat wordt gebruikt in de context van het authenticeren van client-serververbindingen, met name in de context van beveiligde communicatie
Lees meer »

Wat is HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is een beveiligde versie van het HTTP-protocol dat gebruikmaakt van SSL /TLS protocol om gegevens te coderen die tussen een webbrowser en een website worden verzonden.
Lees meer »