De SSL /TLS protocol gebruikt een paar sleutels - één privé, één openbaar - om beveiligde verbindingen te verifiëren, beveiligen en beheren. Deze sleutels zijn een gekoppeld paar tekstbestanden en worden samen als een paar gemaakt wanneer u uw Certificate Signing Request aanmaakt (CSR).

SSL werkt door één sleutel van het paar te maken (de publieke sleutel) bekend bij de buitenwereld, terwijl de andere (de privé sleutel) blijft een geheim dat alleen jij weet.

SSL is een voorbeeld van asymmetrische encryptie, en gebruikt een aantal hele coole wiskundetrucs om het gemakkelijk te maken om je sleutelpaar samen te gebruiken voor veiligheidsdoeleinden, maar het is praktisch onmogelijk voor iemand anders om je codering te doorbreken, alleen al met de openbare sleutel.
Digitaal certificaat nodig? SSL.com heeft u gedekt. Vergelijk hier de opties om de juiste keuze voor u te vinden, van SSL-certificaten, S/MIME, code-ondertekeningscertificaten en meer.

BESTEL NU

Wat is de privésleutel?

Privésleutels spelen een fundamentele rol in digitale certificaten en dienen als hoeksteen van veilige online communicatie. Het belang van privésleutels begrijpen is cruciaal voor bedrijven en individuen die hun gevoelige informatie willen beschermen en een veilige online omgeving willen behouden.

De private key wordt gebruikt om uw Certificate Signing Request digitaal te ondertekenen (CSR), en later om verbindingen met uw server te beveiligen en te verifiëren.

Uw privésleutel moet goed worden bewaakt, omdat iedereen die er toegang toe heeft, uw codering gemakkelijk kan verbreken. (Merk nogmaals op dat de privésleutel slechts een tekstbestand is - het is echter een heel belangrijk tekstbestand en moet dienovereenkomstig worden beschermd.)

Als u uw privésleutel verliest, of denkt dat deze op enigerlei wijze is gecompromitteerd, raadt SSL.com u aan om uw certificaat opnieuw in te voeren. Om opnieuw te coderen, maakt u een nieuw CSR, en SSL.com zal uw certificaat opnieuw uitgeven met uw nieuwe sleutelpaar. SSL.com biedt dit aan als een gratis service gedurende de levensduur van uw certificaat - zie voor meer informatie dit artikel over hoe om te gaan met een verloren of aangetaste privésleutel.

Wat zijn belangrijke kenmerken van de privésleutel?

  1. Beveiliging door asymmetrische codering: privésleutels zijn een integraal onderdeel van asymmetrische coderingssystemen, zoals het veelgebruikte RSA-algoritme. Door gebruik te maken van privé- en openbare sleutelparen, maken deze systemen veilige communicatie, gegevensintegriteit en authenticatie mogelijk. Met de privésleutel, die alleen bekend is bij de certificaathouder, kunnen digitale handtekeningen worden gemaakt die kunnen worden geverifieerd met de overeenkomstige openbare sleutel.

  2. Authenticatie en vertrouwen: Digitale certificaten dienen als elektronische referenties die de identiteit van personen, organisaties of websites valideren. Privésleutels worden gebruikt om digitale handtekeningen te genereren, die de authenticiteit en integriteit van gegevens die via internet worden verzonden, verifiëren. Door de privésleutel te beschermen, zorgen certificaateigenaren ervoor dat alleen vertrouwde entiteiten geldige digitale handtekeningen kunnen genereren, waardoor er vertrouwen ontstaat in online interacties.

  3. Versleuteling en vertrouwelijkheid: in SSL/TLS certificaten worden privésleutels gebruikt om veilige verbindingen tot stand te brengen en gevoelige gegevens te versleutelen. Websites die gebruikmaken van SSL/TLS encryptie bieden een veilige omgeving voor het verzenden van vertrouwelijke informatie, zoals inloggegevens, financiële gegevens of persoonlijke gegevens. De geheimhouding van de privésleutel zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde entiteiten over de middelen beschikken om de versleutelde gegevens te decoderen, waardoor ze worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

  4. Preventie van frauduleuze activiteiten: een gecompromitteerde privésleutel kan leiden tot ernstige inbreuken op de beveiliging, waardoor aanvallers zich kunnen voordoen als de eigenaar van het certificaat of gecodeerde communicatie kunnen onderscheppen en manipuleren. Met ongeoorloofde toegang tot de privésleutel kunnen cybercriminelen frauduleuze digitale handtekeningen maken, de authenticiteit van digitale certificaten in gevaar brengen en gebruikers misleiden. Het beschermen van de privésleutel is cruciaal om het risico van frauduleuze activiteiten te verkleinen en de integriteit van online transacties te behouden.

  5. Naleving en wettelijke vereisten: verschillende sectoren, zoals financiën, gezondheidszorg en e-commerce, zijn onderworpen aan strikte beveiligingsvoorschriften en nalevingsnormen. Beveiliging van privésleutels is vaak een vereiste om aan deze richtlijnen te voldoen. Door robuuste beveiligingsmaatregelen te implementeren om privésleutels te beschermen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze voldoen aan branchespecifieke regelgeving en het vertrouwen van hun klanten behouden.

De privésleutel van een digitaal certificaat speelt een cruciale rol bij het waarborgen van online veiligheid, vertrouwelijkheid en vertrouwen. Door het belang van privésleutels te begrijpen en robuuste beveiligingsmaatregelen te implementeren om deze te beschermen, kunnen bedrijven en individuen gevoelige informatie beschermen, vertrouwen wekken in online interacties en het risico op cyberdreigingen beperken. Het handhaven van de geheimhouding en integriteit van privésleutels is essentieel voor het creëren van een veilige online omgeving waar gebruikers met vertrouwen gegevens kunnen delen en veilige transacties kunnen aangaan.

Wat is de openbare sleutel?

De openbare sleutel wordt daarentegen zo breed mogelijk verspreid - deze is opgenomen als onderdeel van uw SSL-certificaat en werkt samen met uw privésleutel om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden versleuteld, geverifieerd en dat er tijdens het transport niet mee wordt geknoeid.

Iedereen met toegang tot uw openbare sleutel kan verifiëren dat uw bericht authentiek is zonder dat u uw geheime privésleutel hoeft te kennen.

Wat zijn belangrijke kenmerken van de openbare sleutel?

  1. Openbare sleutels zijn een essentieel onderdeel van asymmetrische encryptiesystemen zoals RSA. Ze maken veilige communicatie mogelijk doordat gebruikers gegevens kunnen versleutelen die alleen kunnen worden ontsleuteld met de bijbehorende privésleutel. Door openbare sleutels te gebruiken, maken digitale certificaten veilige communicatiekanalen mogelijk, waardoor gevoelige gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang.
  2. Openbare sleutels maken de verificatie mogelijk van digitale handtekeningen die zijn gemaakt met de bijbehorende privésleutels. Deze digitale handtekeningen zorgen voor gegevensintegriteit en authenticatie, waardoor de ontvanger verzekerd is dat de verzonden informatie afkomstig is van een vertrouwde bron en ongewijzigd blijft tijdens de verzending. Digitale certificaten maken gebruik van openbare sleutels om de authenticiteit van de certificaathouder te valideren, waardoor gebruikers vertrouwen krijgen in de legitimiteit van hun online interacties.
  3. Openbare sleutels dienen als hoeksteen bij het tot stand brengen van vertrouwen tussen partijen die betrokken zijn bij online transacties. Door openbare sleutels in digitale certificaten op te nemen, kunnen organisaties hun identiteit en legitimiteit aantonen, wat vertrouwen wekt bij klanten en partners. Infrastructuur met openbare sleutel (PKI) maakt gebruik van de kracht van openbare sleutels om een ​​vertrouwd raamwerk te creëren voor veilige online interacties, wat de weg vrijmaakt voor e-commerce, online bankieren en andere kritieke online diensten.
  4. Openbare sleutels bieden een schaalbare en interoperabele oplossing voor veilige communicatie. Ze kunnen eenvoudig worden gedeeld en gedistribueerd onder meerdere entiteiten zonder de beveiliging in gevaar te brengen. Versleutelingsalgoritmen met openbare sleutels worden breed ondersteund en gestandaardiseerd, waardoor compatibiliteit tussen verschillende platforms, apparaten en toepassingen wordt gegarandeerd. Deze flexibiliteit en interoperabiliteit maken openbare sleutels tot een essentieel element bij het creëren van een veilige en universeel toegankelijke online omgeving.
Digitaal certificaat nodig? SSL.com heeft u gedekt. Vergelijk hier de opties om de juiste keuze voor u te vinden, van SSL-certificaten, S/MIME, code-ondertekeningscertificaten en meer.

BESTEL NU

Abonneer u op de nieuwsbrief van SSL.com

Mis geen nieuwe artikelen en updates van SSL.com

Blijf geïnformeerd en veilig

SSL.com is een wereldleider op het gebied van cyberbeveiliging, PKI en digitale certificaten. Meld u aan om het laatste branchenieuws, tips en productaankondigingen te ontvangen van SSL.com.

We willen graag uw feedback

Vul onze enquête in en laat ons uw mening over uw recente aankoop weten.