en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Courtesy Carryover Coverage voor SSL Extended Expiration

Als uw SSL /TLS certificaat heeft nog resterende dagen, u kunt nog steeds verlengen of overschakelen naar SSL.com en de resterende dagen worden toegevoegd aan uw nieuwe certificaat, tot 30 dagen.

Dit is perfect als je wilt overstappen naar SSL.com van een andere provider, maar je nog wat tijd over hebt op het bestaande SSL-certificaat. Ook als u eerder dan gepland wilt verlengen, maar uw huidige SSL niet verloopt binnen een paar maanden. Verleng of koop gewoon uw SSL.com-certificaat om uw overdrachtstijd te krijgen! Ons systeem berekent automatisch hoeveel tijd er resteert vanaf uw aflopende SSL /TLS certificaat en pas het automatisch toe op uw nieuwe certificaat. Op deze manier verliest u geen SSL /TLS dekking - en wil krijg alles waarvoor je betaalt. U krijgt onmiddellijk een melding wanneer u uw aanvraag voor certificaatondertekening in uw SSL.com-account indient. overdracht_001 U kunt maximaal ontvangen 30 dagen van Courtesy Overdrachtstijd. Neem bij vragen contact op met ons ondersteuningsteam via support@ssl.com!