Service Voorwaarden

Service Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden SSL.com

Wettelijke vermeldingen

Welkom op deze website, die eigendom is van en beheerd wordt door SSL en / of de dochteronderneming, gelieerde of aanverwante onderneming van SSL (in deze Gebruiksvoorwaarden verwijst "SSL" gezamenlijk naar SSL Corp, een bedrijf uit Nevada, en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en gerelateerde bedrijven) (de site"). SSL onderhoudt de site als een service voor haar bezoekers, onderhevig aan de volgende voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site ("gebruiksvoorwaarden"). Wanneer u de site gebruikt, accepteert u de gebruiksvoorwaarden; als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, mag u de site niet gebruiken. SSL behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van inhoud op de site

U mag inhoud van de Site bekijken, downloaden en afdrukken onder de volgende voorwaarden: (a) de inhoud mag uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt; en (b) de inhoud mag op geen enkele manier worden gewijzigd of gewijzigd. U mag de inhoud niet opnieuw publiceren, distribueren, afgeleide werken voorbereiden of anderszins gebruiken anders dan expliciet hierin toegestaan. U mag geen frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van SSL in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSL. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken die de naam of handelsmerken van SSL gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSL. U mag geen SSL-logo of andere eigen afbeelding of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud op de site. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die door SSL is verleend.

Recensies, opmerkingen, communicatie en andere inhoud

U mag opmerkingen indienen en andere inhoud verstrekken zolang de inhoud niet obsceen, illegaal, bedreigend of lasterlijk is en zolang de inhoud de privacy niet schendt of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een derde partij. Verder mag dergelijke inhoud geen softwarevirussen, massa-mailings, kettingbrieven of enige vorm van "spam" bevatten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van de informatie. Door informatie in te dienen, verleent u SSL een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud over de hele wereld te reproduceren, gebruiken, wijzigen, publiceren, aanpassen, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden en weer te geven in alle media. Door informatie in te dienen, verklaart en garandeert u ook dat de inhoud juist is; je bezit of hebt toestemming om de inhoud die je indient te gebruiken; en dat het gebruik van de inhoud geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit.

Producten en diensten aangeboden door SSL op de site

SSL biedt producten en diensten aan op de site. Wanneer u zich inschrijft om een ​​product of dienst van SSL op de Site te verkrijgen, accepteert u de specifieke overeenkomst die van toepassing is op dat product of die dienst. Uw gebruik van een dergelijk product of dienst aangeboden op de Site wordt beheerst door de voorwaarden in de overeenkomst voor dat product of die service. Behalve zoals bepaald in die overeenkomst, garandeert SSL niet dat productbeschrijvingen of inhoud op deze website nauwkeurig, actueel, betrouwbaar, volledig of foutloos zijn.

Informatie over auteursrecht en handelsmerken

Alstublieft  klik hier voor informatie over copyright en handelsmerken.

Websites en informatie van derden

De site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden of toegang tot inhoud van derden. SSL heeft geen controle over, onderschrijft of garandeert inhoud op dergelijke sites. U gaat ermee akkoord dat SSL niet verantwoordelijk is voor enige inhoud, gekoppelde links, bronnen of services die zijn gekoppeld aan een site van derden. U gaat er verder mee akkoord dat SSL niet aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook in verband met uw gebruik van inhoud van derden. Links en toegang tot deze sites worden alleen voor uw gemak aangeboden.

Disclaimer

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN SSL, WORDEN ALLE INHOUD, DIENSTEN, PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. SSL EN HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. U BENT ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE GESCHIKTHEID VAN DE SITE, DE INHOUD ERVAN EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE DOOR SSL OP DE SITE WORDEN AANGEBODEN VOOR UW BEDOELDE TOEPASSING EN GEBRUIK. SSL GARANDEERT NIET DAT DE SITE, HAAR INHOUD OF DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE HET OP DE SITE BIEDT, AAN UW VEREISTEN VOLDOEN. ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDEN VAN ENIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN SSL, ZIJN SSL, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, ZELFS ALS SSL, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

Vergoeding

U stemt ermee in om SSL, werknemers, advocaten en agenten ("Gevrijwaarde personen") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en schade, inclusief redelijke advocaatkosten, die de Gevrijwaardigen kunnen oplopen (i ) in verband met uw gebruik van de site of een hyperlinkwebsite of (ii) als gevolg van inhoud die u verstrekt.

Toepasbare wetten

Alle zaken met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de site worden beheerst door de Amerikaanse federale wetgeving of de wetten van de staten waar de specifieke website die u bekijkt wordt gehost, ongeacht de principes van conflicterende wetgeving. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de site zal worden ingesteld bij een staats- of federale rechtbank in het rechtsgebied waar de specifieke website die u bekijkt wordt gehost. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, heeft die bepaling geen invloed op de rest van de gebruiksvoorwaarden en worden de gebruiksvoorwaarden geacht minimaal te zijn gewijzigd om ze geldig en afdwingbaar te maken .

Contact informatie

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met SSL via:

validatie@ssl.com.

We willen graag uw feedback

Vul onze enquête in en laat ons uw mening over uw recente aankoop weten.