Key Management Best Practices: En praktisk veiledning

Ettersom digital transformasjon akselererer på tvers av bransjer, er organisasjoner mer avhengige av kryptografiske nøkler for å sikre data og muliggjøre sikre digitale prosesser. Kryptografiske nøkler utgjør ryggraden i sikkerhet for kryptering, digitale signaturer og autentisering. Det kreves imidlertid mer enn bare å implementere de nyeste kryptografiske algoritmene. Organisasjoner må ha robust nøkkelstyringspraksis for å beskytte sensitive data og systemer.

Denne artikkelen gir en praktisk veiledning for implementering av viktige beste praksiser for ledelse. Vi vil dekke nøkkelledelsens betydning, utfordringer og beste praksis med eksempler fra den virkelige verden, nøkkeladministrasjonsløsninger og et sjekklistesammendrag.

Den kritiske rollen til nøkkelledelse

Nøkkelhåndtering refererer til de omfattende prosessene og infrastrukturen som kreves for å kontrollere kryptografiske nøkler gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer nøkkelgenerering (oppretting av nye kryptografiske nøkler ved hjelp av sikre algoritmer), nøkkeldistribusjon (sikker levering av nøkler til autoriserte enheter), nøkkelbruk (bruker nøkler for kryptografiske operasjoner som kryptering), nøkkellagring (lagring av nøkler sikkert når de ikke er i bruk), nøkkel tilbakekalling (tilbakekalling av kompromitterte eller foreldede nøkler), og nøkkeldestruksjon (sikker ødeleggelse av nøkler ved slutten av livet).

Robust nøkkeladministrasjon sikrer at nøkler forblir konfidensielle, tilgjengelige ved behov og kryptografisk sterke. Nøkler kan bli kompromittert, misbrukt eller sporet feil uten riktig kontroll. For eksempel kan svake nøkkelgenereringsalgoritmer produsere forutsigbare nøkler som er enkle å knekke for angripere. Usikker nøkkellagring, som ukrypterte tekstfiler, gjør nøkler sårbare for tyveri. Unnlatelse av å tilbakekalle kompromitterte nøkler umiddelbart muliggjør fortsatt uautorisert dekryptering. Dårlig nøkkelhåndteringspraksis gjør kryptering ubrukelig, og etterlater data eksponert. Det er derfor standardorganer liker NIST gir dyptgående veiledning for nøkkelledelse.

Eksempler fra den virkelige verden på nøkkelstyringssvikt

De 2011 RSA-brudd utsatt autentisering som kompromitterte millioner av SecurID-tokens. Hackere innhentet kryptografiske "frø"-verdier. RSA klarte ikke å sikre riktig på interne systemer. Dette gjorde det mulig for angriperne å klone SecurID-algoritmer for tofaktorautentisering på bank-, regjerings- og militærnettverk. RSA begrenset ikke tilstrekkelig tilgang eller krypterte den stjålne SecurID-frødatabasen. Hendelsen avslørte alvorlige implikasjoner av nøkkelstyringssvikt hos en stor sikkerhetsleverandør. Den fremhevet behovet for tilgangsbegrensninger, nettverkssegmentering og kryptering for å beskytte kritiske hemmeligheter.

Beste praksis for effektiv nøkkelstyring

Her er noen viktige fremgangsmåter for ledelse som kan bidra til å unngå disse fallgruvene:

 1. Etablere formell nøkkelstyringspolitikk, roller og ansvar – Dokumenter detaljerte retningslinjer for alle stadier av nøkkellivssyklusen fra opprettelse til tilbakekalling og ødeleggelse. Definer nøkkelstyringsroller tilpasset oppgaveseparasjon og minst privilegert tilgang. For eksempel fokuserer rollen som kryptografisk offiser på nøkkelgenerering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, mens sikkerhetsrevisor overvåker overholdelse av retningslinjer. Oppretthold en oppdatert beholdning med detaljer om hver nøkkels metadata, som opprettelsesdato; krypteringsalgoritme godkjent bruk, og eierskap.

 2. Velg nøye kryptografiske algoritmer og nøkkellengder – Følg de siste veiledningene som det globale kryptografisamfunnet nylig har anbefalt å gå fra 2048-biters RSA-nøkler til 3072-biters RSA-nøkler. Dette skyldes bekymring for at 2048-biters RSA-nøkler kan bli sårbare for angrep, spesielt med den potensielle bruken av storskala kvantedatamaskiner i fremtiden. Lengden på 3072-biters RSA-nøkkel gir økte sikkerhetsmarginer og er den nye anbefalte minimumsstandarden for brukstilfeller med høy sikkerhet.

 3. Håndhev sikker nøkkelgenerering – Bruk testede tilfeldige tallgeneratorer med høyentropikilder for å lage nøkler med maksimal uforutsigbarhet. For offentlige/private nøkkelpar, generer nøkler inne i pålitelige kryptografiske moduler som HSM-er i stedet for mindre sikker programvare. Ødelegg frøverdier og unødvendige nøkkelkopier umiddelbart etter generering.

 4. Distribuer og injiser nøkler på en sikker måte – Unngå manuell nøkkeloverføring når det er mulig. Bruk automatiserte sikre protokoller som TLS for nøkkellevering. For programvarenøkler, injiser direkte i applikasjoner og krypter mens du er i ro. Aldri hardkode nøkler. For maskinvaremoduler som HSM-er, bruk manipulasjonssikker maskinvare med sikre oppstartsmekanismer.

 5. Oppbevar nøkler trygt – Oppbevar nøkler i isolerte kryptografiske moduler som HSM-er med låste tilgangskontroller der det er mulig. Krypter programvarenøkler mens du er i ro med andre nøkler eller passordfraser. Lagre krypterte nøkler atskilt fra krypterte data. Bruk tilgangskontroller, konfigurasjonsherding og nøkkelkamufleringsteknikker for å øke sikkerheten til lagrede nøkler.

 6. Håndhev kryptografisk segmentering – Logisk eller fysisk separate nøkler som brukes til forskjellige formål for å begrense den potensielle innvirkningen av ethvert kompromiss. For eksempel sikrer vi nøkler for CA/PKI infrastruktur separat fra krypteringsnøkler for kundedata.

 7. Automatiser nøkkelrotasjon – Roter periodisk mellomnøkler og endeenhetsnøkler for å begrense mengden data som blir eksponert hvis nøkler blir kompromittert. Bruk kortere rotasjonsperioder basert på risikoanalysen din for effektfulle nøkler. Automatiser rotasjonsprosesser ved å bruke sikre protokoller for å minimere driftskostnader.

 8. Overvåk nøkler nøye for uregelmessigheter – Overvåk tilgangsforsøk, viktige bruksmønstre og annen aktivitet for å oppdage potensielt misbruk eller kompromittering. For maskinvarenøkler, overvåk manipulasjonshendelser som uautorisert fysisk tilgang eller konfigurasjonsendringer.

 9. Tilbakekall eller ødelegg nøkler umiddelbart når kompromittert – Ha automatiserte nødprosesser for raskt å trekke tilbake kompromitterte nøkler over hele organisasjonen. For ødelagte nøkler, bruk teknikker som kryptografisk sletting for å forhindre nøkkelrekonstruksjon.

 10. Oppretthold effektive katastrofegjenopprettingsprosesser – Oppbevar krypterte sikkerhetskopier av nøkler i separate systemer som luftgapet offline lagring – dokumenter detaljerte katastrofegjenopprettingsplaner for å gjenopprette sikkerhetskopier og erstatte nøkler i tilfelle katastrofalt tap.

 11. Gjennomfør rutinemessige revisjoner og vurder trusler under utvikling – Utføre årlige revisjoner som undersøker alle aspekter av nøkkelstyringsinfrastruktur, inkludert retningslinjer, personell, teknologier og prosesser. Vurder kontinuerlig nye krypteringsbrytende fremskritt som kvanteberegning og juster nøkkelstyrken deretter.

Nøkkeladministrasjonsløsninger

 • Maskinvaresikkerhetsmoduler (HSM) gir robust, fysisk beskyttet lagring og behandling av nøkler

 • Nøkkelstyringssystemer (KMS) automatisere generering, rotasjon og andre aspekter av nøkkellivssyklusen

 • Key Management Interoperability Protocol (KMIP) gjør det mulig for ulike nøkkeladministrasjonsteknologier å samhandle sømløst

 • Skynøkkeladministrasjonstjenester tilby fullstendig administrert nøkkelgenerering og lagring via skyleverandører

Organisasjoner bør gjennomføre grundige evalueringer av løsninger i forhold til deres sikkerhets- og driftskrav før valg. De bør også regelmessig gjennomgå kontrollene til leverandører som skytjenester.

Sjekkliste for beste praksis for nøkkelledelse

Bruk denne sjekklisten over kritiske trinn for å implementere en robust nøkkelstyringsstrategi:

 • Definer formelt nøkkelstyringspolicyer, roller og lagerstyring.

 • Velg sterke, testede kryptografiske algoritmer og tilstrekkelige nøkkellengder.

 • Håndhev sikker nøkkelgenerering ved å bruke høykvalitets tilfeldige tallgeneratorer.

 • Fordel nøkler sikkert og unngå manuell overføring.

 • Lagre nøkler kryptert i isolerte kryptografiske moduler med tilgangskontroller.

 • Logisk eller fysisk separate nøkler basert på brukstilfellet

 • Sett opp automatisk periodisk nøkkelrotasjon for mellom- og endeenhetsnøkler.

 • Overvåk nøkler kontinuerlig for uregelmessigheter og misbruk.

 • Tilbakekall/ødelegg kompromitterte nøkler umiddelbart.

 • Oppretthold effektiv sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting.

 • Gjennomfør regelmessige revisjoner og hold deg oppdatert på nye trusler.

Å følge disse beste fremgangsmåtene gjennom hele nøkkellivssyklusen kan bidra til å sikre organisasjonens sensitive data og systemer mot kompromittering.

Wrap up

Hos SSL.com er vi opptatt av å hjelpe bedrifter med å navigere i dette utfordrende miljøet fordi vi anerkjenner verdien av forsvarlige nøkkeladministrasjonsprosedyrer. For å støtte dine nøkkelstyringskrav og sikre sikkerheten og integriteten til dine digitale eiendeler, tilbyr vi løsninger som er i forkant av bransjen.

< p class="md-end-block md-p">Du kan lage et sterkt, sikkert nøkkelstyringssystem som vil fungere som et solid grunnlag for bedriftens generelle cybersikkerhetsrammeverk ved å følge retningslinjene gitt i denne artikkelen og bruke kunnskapen til pålitelige partnere som SSL.com.

Abonner på SSL.coms nyhetsbrev

Ikke gå glipp av nye artikler og oppdateringer fra SSL.com

Hold deg informert og sikker

SSL.com er en global leder innen cybersikkerhet, PKI og digitale sertifikater. Registrer deg for å motta de siste bransjenyhetene, tipsene og produktkunngjøringene fra SSL.com.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger

Ta vår spørreundersøkelse og fortell oss dine tanker om ditt nylige kjøp.