Forstå Zero Trust Security Model

Zero Trust er en sikkerhetsmodell som forutsetter at alle brukere, enheter og applikasjoner er upålitelige som standard, uavhengig av fysisk plassering eller nettverksplassering. I stedet for å stole på den tradisjonelle "trust but verify"-tilnærmingen, tar Zero Trust til orde for en "aldri stol på, alltid verifiser"-filosofi. Dette paradigmeskiftet er drevet av erkjennelsen av at den tradisjonelle perimeterbaserte sikkerhetsmodellen ikke lenger er effektiv i møte med moderne cybersikkerhetsutfordringer.

Sammenlign SSL/TLS Sertifikater for din Zero Trust-implementering
Usikker på hvilken SSL/TLS sertifikater støtter Zero Trust-sikkerhetsmodellen din best? Vi har deg dekket.

Prinsipper for null tillit

Før du fordyper deg i fordelene med Zero Trust, er det avgjørende å forstå kjerneprinsippene som ligger til grunn for denne sikkerhetsmodellen. Disse prinsippene danner grunnlaget for Zero Trust-arkitekturen og styrer implementeringen.

 1. Anta brudd: Zero Trust opererer under antagelsen om at brudd er uunngåelige, og at motstandere allerede kan være tilstede i nettverket. Denne tankegangen flytter fokus fra å forhindre brudd til å minimere deres innvirkning og redusere angrepsoverflaten.

 2. Bekreft eksplisitt: Zero Trust krever kontinuerlig verifisering av brukeridentitet, enhetsstilling og tilgangsrettigheter. Hver tilgangsforespørsel er autentisert og autorisert basert på dynamiske retningslinjer, uavhengig av forespørselens plassering eller nettverk.

 3. Minst privilegium tilgang: Tilgang til ressurser gis basert på prinsippet om minste privilegium, noe som betyr at brukere kun gis de tillatelsene som er nødvendige for å utføre oppgavene sine. Dette minimerer den potensielle skaden fra kompromitterte kontoer eller innsidetrusler.

 4. Mikrosegmentering: Zero Trust tar til orde for granulær segmentering av nettverket, applikasjonene og dataene. Ved å opprette isolerte soner og håndheve strenge tilgangskontroller mellom dem, kan organisasjoner begrense sideveis bevegelse av trusler og inneholde brudd.

 5. Kontinuerlig overvåking: Omfattende overvåking og logging av brukeraktiviteter, enhetsatferd og nettverkstrafikk er avgjørende i et Zero Trust-miljø. Synlighet i sanntid muliggjør rask oppdagelse og respons på uregelmessigheter og potensielle trusler.

Med en klar forståelse av kjerneprinsippene til Zero Trust, la oss utforske fordelene som denne sikkerhetsmodellen gir organisasjoner.

Fordeler med Zero Trust

Mens organisasjoner må ta i bruk Zero Trust-arkitektur, gjør fordelene den gir det til en overbevisende sikkerhetsstrategi. Å forstå disse fordelene kan hjelpe ledere med å prioritere og rettferdiggjøre investeringen i en Zero Trust-tilnærming.

Zero Trust-arkitektur tilbyr flere viktige fordeler:

 • Forbedret sikkerhet: Ved å kontinuerlig verifisere brukeridentitet, enhetsstilling og tilgangsprivilegier, minimerer Zero Trust risikoen for uautorisert tilgang og datainnbrudd. Denne tilnærmingen reduserer angrepsoverflaten og begrenser potensiell skade fra kompromitterte legitimasjon eller enheter.

 • Forbedret produktivitet: Med sømløs tilgang til ressurser uavhengig av plassering, kan ansatte jobbe sikkert fra hvor som helst, noe som øker produktiviteten og samarbeidet. Zero Trust muliggjør en «arbeid fra hvor som helst»-kultur, som har blitt stadig viktigere siden COVID-19-pandemien.

 • Redusert kompleksitet: Zero Trust forenkler den generelle sikkerhetsinfrastrukturen ved å eliminere behovet for tradisjonell nettverkssegmentering og perimeterbaserte kontroller. Dette resulterer i en mer strømlinjeformet og effektiv sikkerhetsstilling, som kan være enklere å administrere og vedlikeholde.

 • Økt synlighet: Omfattende overvåking og analyser gir bedre innsikt i brukeraktiviteter og potensielle trusler, noe som muliggjør proaktiv risikostyring. Zero Trusts kontinuerlige verifisering og datasentriske tilnærming sikrer at organisasjoner har en mer helhetlig forståelse av deres sikkerhetslandskap.

 • Tilpasningsevne: Zero Trust-arkitekturen er designet for å være fleksibel og skalerbar, slik at organisasjoner raskt kan tilpasse seg endrede forretnings- og sikkerhetskrav. Etter hvert som nye trusler dukker opp eller arbeidsstyrken utvikler seg, kan Zero Trust lett oppdateres for å håndtere disse endringene.

Nå som vi har utforsket fordelene med Zero Trust, la oss fordype oss i beste praksis for å implementere denne sikkerhetsmodellen effektivt.

Beste praksis for implementering av Zero Trust

Vellykket implementering av en Zero Trust-arkitektur krever en omfattende tilnærming. Noen beste fremgangsmåter å vurdere inkluderer:

 • Etabler en null-tillit-modenhetsmodell: Vurder organisasjonens sikkerhetsstilling og definer et veikart for progressiv Zero Trust-implementering. Dette innebærer å identifisere organisasjonens spesifikke sikkerhetsbehov, eksisterende kapasiteter og trinnene som kreves for å modne Zero Trust-strategien over tid.

 • Vedta et datasentrisk tankesett: Fokuser på å beskytte dataressurser i stedet for tradisjonelle nettverksperimeter, og sikre at tilgang gis basert på bruker-, enhets- og applikasjonstillit. Dette fokusskiftet sikrer at sikkerhetstiltakene er på linje med organisasjonens mest verdifulle ressurser.

 • Implementer kontinuerlig overvåking og verifisering: Overvåk brukeraktiviteter, enhetshelse og tilgangsmønstre for å oppdage og svare på uregelmessigheter i sanntid. Denne proaktive tilnærmingen gjør det mulig for organisasjoner å identifisere og redusere trusler før de kan forårsake betydelig skade.

 • Utnytt robust identitets- og tilgangsadministrasjon: Implementer sterke autentiseringsmetoder, for eksempel multifaktorautentisering, for å verifisere brukeridentitet og tilgangsrettigheter. Dette sikrer at bare autoriserte personer kan få tilgang til sensitive ressurser, noe som reduserer risikoen for legitimasjonsbaserte angrep.

 • Fremme en samarbeidskultur: Sikre tverrfunksjonell justering og samarbeid mellom IT-, sikkerhet- og forretningsteam for å tilpasse Zero Trust-strategier med organisasjonsmål. Denne samarbeidstilnærmingen bidrar til å sikre at Zero Trust-implementeringen oppfyller behovene til sikkerhet og forretningskrav.

 • NISTs Zero Trust Roadmap: The Nasjonalt institutt for standarder og teknologi (NIST) har utviklet et omfattende rammeverk for implementering av Zero Trust-arkitektur, kjent som NIST Spesialpublikasjon 800-207. Dette veikartet skisserer de grunnleggende prinsippene, komponentene og implementeringsveiledningen for organisasjoner å følge når de går over til en Zero Trust-modell.

Sikre din Zero Trust-arkitektur med SSL.com
Samarbeid med en pålitelig sertifiseringsinstans som SSL.com for å sikre Zero Trust-implementeringen. SSL.com tilbyr en rekke løsninger, inkludert SSL/TLS sertifikater, PKI løsninger og sertifikatadministrasjonsverktøy for å hjelpe deg med å autentisere identiteter, beskytte data under overføring og administrere digitale sertifikater på tvers av Zero Trust-miljøet.

Partner med oss

Ved å følge disse beste praksisene kan organisasjoner effektivt implementere Zero Trust-arkitektur og høste fordelene av en sikrere og mer tilpasningsdyktig sikkerhetsstilling. La oss deretter utforske noen vanlige brukstilfeller der Zero Trust kan brukes.

Use Cases for Zero Trust

Allsidigheten til Zero Trust-arkitekturen muliggjør applikasjonen på tvers av et bredt spekter av brukstilfeller, hver med sine unike sikkerhetsutfordringer og -krav. Å forstå disse ulike brukstilfellene kan hjelpe organisasjoner med å tilpasse Zero Trust-strategiene deres til forretningsbehovene deres.

Zero Trust-prinsipper kan brukes på et bredt spekter av brukssaker, inkludert:

 • Fjern- og hybridarbeid: Sikre sikker tilgang til bedriftens ressurser for ansatte som jobber hjemmefra eller på farten. Zero Trust eliminerer behovet for tradisjonelle VPN-er (Virtual Private Network) og gir trygg tilgang til applikasjoner og data, uavhengig av brukerens plassering eller enhet.

 • Cloud Migration: Beskyttelse av data og applikasjoner som er vert i skyen ved å bekrefte tilliten til brukere og enheter før du gir tilgang. Zero Trust blir avgjørende for å opprettholde kontroll og synlighet over sensitive data etter hvert som flere organisasjoner beveger seg mot skybasert infrastruktur.

 • IoT og OT-sikkerhet: Å utvide Zero Trust-prinsippene til det mangfoldige og ofte sårbare landskapet til Internet of Things (IoT) og Operational Technology (OT) enheter kan redusere risikoen forbundet med usikrede endepunkter.

 • Tredjepartstilgang: Zero Trust kontrollerer og overvåker streng tilgang for leverandører, partnere og andre eksterne brukere. Det sikrer at disse tredjepartsenhetene gis riktig tilgangsnivå basert på deres pålitelighet og prinsippet om minste privilegium.

 • Samsvar og regulatoriske krav: Justere Zero Trust-strategier med bransjespesifikke samsvarsstandarder og forskrifter. Zero Trust kan hjelpe organisasjoner med å oppfylle disse strenge kravene etter hvert som regulatoriske rammeverk utvikler seg for å møte moderne sikkerhetsutfordringer.

Ved å forstå disse brukstilfellene kan organisasjoner bedre tilpasse sine Zero Trust-strategier med deres spesifikke forretningsbehov og sikkerhetsutfordringer.

Vanlige misoppfatninger om Zero Trust

Etter hvert som Zero Trust får gjennomslag, har det dukket opp noen misoppfatninger. La oss ta opp vanlige myter og avklare sannheten:

Myte: Zero Trust er kun for store bedrifter

Sannhet: Zero Trust er skalerbar og kommer organisasjoner av alle størrelser til gode. Mens større bedrifter har komplekse sikkerhetsbehov, gjelder Zero Trust-prinsippene også for små og mellomstore bedrifter. Mindre organisasjoner kan oppnå robust sikkerhet uten å ødelegge banken.

Myte: Zero Trust er et produkt, ikke en strategi

Sannhet: Zero Trust er en sikkerhetsstrategi som involverer et tankesettskifte og prinsipper, ikke et enkelt produkt. Ulike produkter støtter Zero Trust, men det er viktig å forstå prinsippene og implementere dem helhetlig. Det er ikke en sølvkule, men en omfattende tilnærming til sikkerhet.

Myte: Null tillit betyr å ikke stole på noen

Sannhet: Zero Trust verifiserer alle og alt, forutsatt at alle brukere, enheter og applikasjoner er potensielle trusler. Det handler ikke om å mistro brukere, men å sikre at tilgang gis basert på bekreftet identitet og tillatelser. Verifisering reduserer risikoen for uautorisert tilgang og datainnbrudd.

Myte: Zero Trust er bare for skymiljøer

Sannhet: Zero Trust gjelder for ulike miljøer, inkludert lokale, sky og hybrid. Prinsippene er fleksible og kan tilpasses ulike infrastrukturoppsett. Zero Trust sikrer tilgang og beskytter ressurser i ethvert miljø, og reduserer risikoen for sikkerhetsbrudd.

Ved å forstå disse misoppfatningene og sannheten om Zero Trust, kan organisasjoner ta informerte sikkerhetsbeslutninger og implementere en robust sikkerhetsstilling.

Komme i gang med Zero Trust

Å implementere Zero Trust kan virke skremmende, men med en klar plan kan du ta de første skrittene mot en sikrere fremtid. Her er en trinn-for-trinn guide som hjelper deg med å komme i gang:

 • Vurder din nåværende sikkerhetsstilling: Evaluer organisasjonens gjeldende sikkerhetstiltak, inkludert tilgangskontroller, autentiseringsmetoder og nettverkssegmentering. Bruk en pålitelig sertifiseringsinstans som SSL.com til å utstede SSL/TLS sertifikater og sikre nettstedet og applikasjonene dine.

 • Identifiser dine mest verdifulle eiendeler: Bestem hvilke data og applikasjoner som er mest kritiske for organisasjonen din, og prioriter beskyttelsen deres. Bruk SSL.coms offentlige nøkkelinfrastruktur (PKI) løsninger for å administrere offentlig-private nøkkelpar og autentisere identiteter.

 • Etabler en null-tillit-modenhetsmodell: Lag et veikart for implementering av Zero Trust-prinsipper, start med de mest kritiske områdene og utvides gradvis til andre deler av organisasjonen din. Utnytt SSL.coms sertifikatadministrasjonsløsninger for å administrere din SSL/TLS sertifikater og sikre at de er riktig utstedt, fornyet og tilbakekalt.

 • Implementer multifaktorautentisering: Styrk autentiseringsprosessene dine med MFA for å sikre at kun autoriserte brukere har tilgang til ressursene dine. Bruk vår pålitelige SSL/TLS sertifikater for å sikre autentiseringsprosessene dine.

 • Segmenter nettverket ditt: Del nettverket ditt i mindre, isolerte segmenter for å redusere angrepsoverflaten og begrense sidebevegelse. Bruk SSL.com PKI løsninger for å autentisere identiteter og sikre kommunikasjon mellom segmenter.

 • Overvåk og analyser brukeratferd: Implementer overvåkingsverktøy for å spore brukeraktivitet og oppdage potensielle trusler i sanntid. Bruk SSL.coms sertifikatadministrasjonsløsninger for å sikre at overvåkingsverktøyene dine er riktig sikret med pålitelig SSL/TLS sertifikater.

 • Rådfør deg med sikkerhetseksperter: Vurder å rådføre deg med sikkerhetseksperter, som de på SSL.com, for å hjelpe med å designe og implementere en Zero Trust-arkitektur som oppfyller organisasjonens spesifikke behov. Kontakt oss i dag for å komme i gang.

Ved å følge disse trinnene og utnytte produktene og tjenestene til en pålitelig sertifiseringsinstans som SSL.com, kan du begynne din Zero Trust-reise og forbedre organisasjonens sikkerhet og samsvar.

Klar til å komme i gang med Zero Trust? Kontakt SSL.com i dag!

Ikke vent til et brudd oppstår med å prioritere organisasjonens sikkerhet. Ta det første skrittet mot en sikrere fremtid med SSL.com. Fyll ut vårt kontaktsalgsskjema nå, og la oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere Zero Trust med tillit.

Abonner på SSL.coms nyhetsbrev

Ikke gå glipp av nye artikler og oppdateringer fra SSL.com

Hold deg informert og sikker

SSL.com er en global leder innen cybersikkerhet, PKI og digitale sertifikater. Registrer deg for å motta de siste bransjenyhetene, tipsene og produktkunngjøringene fra SSL.com.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger

Ta vår spørreundersøkelse og fortell oss dine tanker om ditt nylige kjøp.