Private og offentlige nøkler

SSL /TLS protokoll bruker et par nøkler - en privat, en offentlig - for å autentisere, sikre og administrere sikre tilkoblinger. Disse tastene er et koblet par tekstfiler og opprettes sammen som et par når du oppretter din Certificate Signing Request (CSR).

SSL fungerer ved å lage en nøkkel av paret ( offentlig nøkkel) kjent for omverdenen, mens den andre (den privat nøkkel) forblir en hemmelighet bare du vet.

SSL er et eksempel på asymmetrisk kryptering, og bruker noen veldig kule matematikktriks for å gjøre det enkelt å bruke nøkkelparet ditt sammen for sikkerhetsformål, men praktisk talt umulig for noen andre å bryte krypteringen din ved å kjenne den offentlige nøkkelen alene.
Trenger du et digitalt sertifikat? SSL.com dekker deg. Sammenlign alternativer her for å finne det riktige valget for deg, fra SSL-sertifikater, S/MIME, kodesigneringssertifikater og mer.

BESTILL NÅ

Hva er den private nøkkelen?

Private nøkler spiller en grunnleggende rolle i digitale sertifikater, og fungerer som hjørnesteinen i sikker nettkommunikasjon. Å forstå viktigheten av private nøkler er avgjørende for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å beskytte sin sensitive informasjon og opprettholde et sikkert nettbasert miljø.

Den private nøkkelen brukes til å signere din forespørsel om sertifikatsignering digitalt (CSR), og senere for å sikre og bekrefte tilkoblinger til serveren din.

Din private nøkkel skal være nøye bevart, siden alle som har tilgang til den, lett kan bryte krypteringen. (Legg igjen merke til at den private nøkkelen bare er en tekstfil - men det er en veldig viktig tekstfil og bør beskyttes tilsvarende.)

Hvis du mister den private nøkkelen din, eller tror den ble kompromittert på noen måte, anbefaler SSL.com å "nøkkel" sertifikatet ditt. For å søke på nytt, oppretter du og sender inn en ny CSR, og SSL.com vil utstede sertifikatet ditt på nytt ved hjelp av det nye nøkkelparet ditt. SSL.com tilbyr dette som en gratis tjeneste hele sertifikatets levetid - for mer informasjon, se denne artikkelen om hvordan du håndterer en tapt eller kompromittert privat nøkkel.

Hva er viktige funksjoner i den private nøkkelen?

  1. Sikkerhet gjennom asymmetrisk kryptering: Private nøkler er en integrert del av asymmetriske krypteringssystemer, slik som den mye brukte RSA-algoritmen. Ved å utnytte private og offentlige nøkkelpar, muliggjør disse systemene sikker kommunikasjon, dataintegritet og autentisering. Den private nøkkelen, som kun er kjent for sertifikateieren, gjør det mulig å lage digitale signaturer som kan verifiseres ved hjelp av den tilsvarende offentlige nøkkelen.

  2. Autentisering og tillit: Digitale sertifikater fungerer som elektronisk legitimasjon som validerer identiteten til enkeltpersoner, organisasjoner eller nettsteder. Private nøkler brukes til å generere digitale signaturer, som bekrefter ektheten og integriteten til data som overføres over internett. Ved å beskytte den private nøkkelen sikrer sertifikateiere at bare pålitelige enheter kan generere gyldige digitale signaturer, og etablerer tillit til interaksjoner på nettet.

  3. Kryptering og konfidensialitet: I SSL/TLS sertifikater, brukes private nøkler for å starte sikre tilkoblinger og kryptere sensitive data. Nettsteder som bruker SSL/TLS kryptering gir et sikkert miljø for overføring av konfidensiell informasjon, for eksempel påloggingsinformasjon, økonomiske detaljer eller personlige data. Den private nøkkelens hemmelighold sikrer at bare autoriserte enheter har midler til å dekryptere de krypterte dataene, og beskytter dem mot uautorisert tilgang.

  4. Forebygging av uredelige aktiviteter: En kompromittert privat nøkkel kan føre til alvorlige sikkerhetsbrudd, som gjør det mulig for angripere å utgi seg for å være sertifikateieren eller avskjære og manipulere kryptert kommunikasjon. Med uautorisert tilgang til den private nøkkelen kan nettkriminelle lage falske digitale signaturer, kompromittere ektheten til digitale sertifikater og lure brukere. Beskyttelse av den private nøkkelen er avgjørende for å redusere risikoen for uredelige aktiviteter og opprettholde integriteten til nettbaserte transaksjoner.

  5. Overholdelse og regulatoriske krav: Ulike bransjer, som finans, helsevesen og e-handel, er underlagt strenge sikkerhetsforskrifter og samsvarsstandarder. Privat nøkkelbeskyttelse er ofte et krav for å oppfylle disse retningslinjene. Ved å implementere robuste sikkerhetstiltak for å beskytte private nøkler, kan organisasjoner sikre overholdelse av bransjespesifikke forskrifter og opprettholde tilliten til kundene sine.

Den private nøkkelen til et digitalt sertifikat spiller en viktig rolle for å sikre online sikkerhet, konfidensialitet og tillit. Ved å forstå viktigheten av private nøkler og implementere robuste sikkerhetstiltak for å beskytte dem, kan bedrifter og enkeltpersoner beskytte sensitiv informasjon, etablere tillit til nettbaserte interaksjoner og redusere risikoen for cybertrusler. Å opprettholde hemmeligholdet og integriteten til private nøkler er avgjørende for å skape et sikkert nettmiljø der brukere trygt kan dele data og delta i sikre transaksjoner.

Hva er den offentlige nøkkelen?

Den offentlige nøkkelen distribueres derimot så bredt som mulig - den er inkludert som en del av SSL-sertifikatet ditt, og fungerer sammen med din private nøkkel for å sikre at dataene dine blir kryptert, bekreftet og ikke tuklet med under transport.

Alle som har tilgang til den offentlige nøkkelen din kan bekrefte at meldingen din er autentisk uten å måtte kjenne den hemmelige private nøkkelen din.

Hva er viktige funksjoner i den offentlige nøkkelen?

  1. Offentlige nøkler er en viktig komponent i asymmetriske krypteringssystemer som RSA. De muliggjør sikker kommunikasjon ved å la brukere kryptere data som bare kan dekrypteres med den tilhørende private nøkkelen. Ved å bruke offentlige nøkler legger digitale sertifikater til rette for sikre kommunikasjonskanaler, og beskytter sensitive data mot uautorisert tilgang.
  2. Offentlige nøkler muliggjør verifisering av digitale signaturer opprettet med de tilsvarende private nøklene. Disse digitale signaturene etablerer dataintegritet og autentisering, og sikrer mottakeren at den overførte informasjonen stammer fra en pålitelig kilde og forblir uendret under transport. Digitale sertifikater bruker offentlige nøkler for å validere ektheten til sertifikatinnehaveren, og gir brukerne tillit til legitimiteten til deres online interaksjoner.
  3. Offentlige nøkler fungerer som en hjørnestein i å etablere tillit mellom parter involvert i nettbaserte transaksjoner. Ved å inkludere offentlige nøkler i digitale sertifikater, kan organisasjoner demonstrere sin identitet og legitimitet, og skape tillit hos kunder og partnere. Offentlig nøkkelinfrastruktur (PKI) utnytter kraften til offentlige nøkler for å skape et pålitelig rammeverk for sikre nettbaserte interaksjoner, og baner vei for e-handel, nettbank og andre kritiske nettjenester.
  4. Offentlige nøkler gir en skalerbar og interoperabel løsning for sikker kommunikasjon. De kan enkelt deles og distribueres mellom flere enheter uten at det går på bekostning av sikkerheten. Offentlig nøkkelkrypteringsalgoritmer er bredt støttet og standardisert, noe som sikrer kompatibilitet på tvers av forskjellige plattformer, enheter og applikasjoner. Denne fleksibiliteten og interoperabiliteten gjør offentlige nøkler til et viktig element for å skape et sikkert og universelt tilgjengelig online miljø.
Trenger du et digitalt sertifikat? SSL.com dekker deg. Sammenlign alternativer her for å finne det riktige valget for deg, fra SSL-sertifikater, S/MIME, kodesigneringssertifikater og mer.

BESTILL NÅ

Abonner på SSL.coms nyhetsbrev

Ikke gå glipp av nye artikler og oppdateringer fra SSL.com

Hold deg informert og sikker

SSL.com er en global leder innen cybersikkerhet, PKI og digitale sertifikater. Registrer deg for å motta de siste bransjenyhetene, tipsene og produktkunngjøringene fra SSL.com.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger

Ta vår spørreundersøkelse og fortell oss dine tanker om ditt nylige kjøp.