en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Arkiv: Vanlige spørsmål

Støtte for IPv6

SSL.com kan utstede Domain Validated (DV) og Organization Validated (OV) digitale sertifikater til offentlige IPv6-adresser. Internet Protocol versjon 6 (IPv6) har lignende funksjoner som
Les mer »

Hva er HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) er en sikker versjon av HTTP-protokollen som bruker SSL /TLS protokoll for å kryptere data sendt mellom en nettleser og et nettsted.
Les mer »

Hva er en kjede av tillit?

En tillitsskjede er en koblet valideringsbane fra en rot CA som fungerer som et tillitsanker til et slutt entitetssertifikat, via alle mellomliggende sertifikater.
Les mer »