en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Hva er Pharming?

Hva er et pharming -angrep? Begrepet "pharming" kommer fra to begreper: phishing og oppdrett. Det er en type sosialteknisk cyberangrep som manipulerer
Les mer »