en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Hva er kodesignering?

Kodesignering er prosessen med å bruke X.509-sertifikater for digital signering av programvare for sikker distribusjon, problemfri installasjon og overholdelse av OS-sikkerhetspolicyer.
Les mer »

Hva er en CSR?

Informasjonen som finnes i et CSR brukes av et sertifikatutstyr for å bekrefte og til slutt opprette ditt signerte serversertifikat.
Les mer »

Hva er SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) og dens etterfølger, TLS (Transport Layer Security), er protokoller for å etablere sikre koblinger mellom datamaskiner i nettverk.
Les mer »