en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Generer en CSR for O'Reilly Website Pro 3.x

Generer forespørsler om nøkler og sertifikatsignering

1. Åpent Egenskaper for nettstedsserver og velg Nøkkelring fanen.

nettstedpro1

2. velg Nytt nøkkelpar og følg veiviseren. Forsikre deg om at alle detaljene du oppgir er riktige.

nettstedpro2

3. Når du har fullført veiviseren, velger du Ferdig. Ikke velg boksen for å velge en sertifiseringsinstans.

nettstedpro7

4. Når du melder deg til et sertifikat, finn du CSR arkiver og kopier / lim inn sertifikatforespørselsteksten i CSR eske. Fullfør online påmeldingsprosessen.

Les mer

For informasjon om installasjon, les her.

Abonner på SSL.coms nyhetsbrev

Ikke gå glipp av nye artikler og oppdateringer fra SSL.com