en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Kategori: Certificate Type

Hva er sertifikatfesting?

Hva er sertifikatfesting? Sertifikatfesting er en sikkerhetsmekanisme som brukes i sammenheng med autentisering av klient-server-tilkoblinger, spesielt i sammenheng med sikker kommunikasjon
Les mer »

Eneeier EV-applikasjon

Enkeltpersonforetak og deres innvirkning på utvidet validering for kodesigneringskvalifisering Introduksjon: Extended Validation Code Signing Certificates (EVCS) gir det høyeste nivået av validering
Les mer »