en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Kjøp sertifikater for utvidet validering (EV)

Kjøp sertifikater for utvidet validering (EV)

Beskyttet av SSL.com Digital Authentication Services

Velg en varighet for å starte sertifikatbestillingen.

SSL.com EV-kodesigneringssertifikater:

 • Høyeste tilgjengelige valideringsnivå og tillit for kodesignering
 • Beskytt brukere mot skadelig programvare og virus ved å sikre ektheten og integriteten til nedlastet kode
 • Øyeblikkelig Windows SmartScreen-omdømme forhindrer advarsler når du installerer programvare
 • Kan brukes til å signere Windows 10-kjernemodusdrivere
 • eSigner sky signering tilgjengelig (månedlig avgifter søke om)
 • CSC skysigneringsstandard kompatibel
 • Lett automatisere CI/CD-pipeline kodesignering med CodeSign Tool
 • Teamdeling er tilgjengelig når den brukes med eSigner eller CodeSignTool
 • Fungerer med maskinvaretokener og / eller skysigneringstjeneste
 • Les mer

Laster inn prisinformasjon ...

Yubikey FIPS USB -tokens

$ 199 hver

  Total: $0