en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Merkelapp: rotbutikk

Hva er en rotbutikk?

En rotlager er en liste over pålitelige root CA-sertifikater. En sertifikatmyndighet (CA) bruker rotsertifikater som tillitsankere for sertifikatene den utsteder.
Les mer »