Våre vilkår

Våre vilkår

SSL.com vilkår for bruk

juridiske merknader

Velkommen til dette nettstedet, som eies og drives av SSL og / eller SSLs datterselskap, tilknyttede eller relaterte selskap (i disse bruksvilkårene refererer “SSL” samlet til SSL Corp, et Nevada-selskap, og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og relaterte selskaper) (siden"). SSL vedlikeholder nettstedet som en tjeneste for sine besøkende, underlagt følgende vilkår og betingelser angående bruken av nettstedet ("vilkår for bruk"). Når du bruker nettstedet, godtar du vilkårene for bruk; hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, kan du ikke bruke nettstedet. SSL forbeholder seg retten til å endre innhold på nettstedet og disse bruksvilkårene med jevne mellomrom uten forvarsel.

Bruk av innhold på nettstedet

Du kan se, laste ned og skrive ut innhold fra nettstedet underlagt følgende vilkår: (a) innholdet kan bare brukes til informasjonsformål; og (b) innholdet kan ikke endres eller endres på noen måte. Du kan ikke publisere, distribuere, utarbeide avledede verk eller på annen måte bruke innholdet annet enn som eksplisitt er tillatt her. Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å legge ved noe varemerke, logo eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sideoppsett eller form) av SSL uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra SSL. Du kan ikke bruke metakoder eller annen "skjult tekst" som bruker SSL-navn eller varemerker uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra SSL. Du kan ikke bruke noen SSL-logo eller annen proprietær grafikk eller et varemerke som en del av lenken uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. Du tilegner deg ingen eierrettigheter til noe innhold på nettstedet. Enhver uautorisert bruk avslutter tillatelsen eller lisensen gitt av SSL.

Omtaler, kommentarer, kommunikasjon og annet innhold

Du kan sende inn kommentarer og gi annet innhold så lenge innholdet ikke er uanstendig, ulovlig, truende eller ærekrenkende, og så lenge innholdet ikke bryter med personvernet eller krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter. Videre kan slikt innhold ikke inneholde programvarevirus, massesending, kjedebrev eller noen form for "spam". Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for noen person eller enhet, eller på annen måte villede angående opprinnelsen til informasjonen. Ved å sende inn informasjon gir du SSL en ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar rett til å reprodusere, bruke, modifisere, publisere, tilpasse, oversette, lage avledede verk fra, distribuere og vise slikt innhold over hele verden i alle medier. Ved å sende inn informasjon, garanterer og garanterer du at innholdet er korrekt; du eier eller har tillatelse til å bruke innholdet du sender inn; og at bruk av innholdet ikke vil skade noen person eller enhet.

Produkter og tjenester som tilbys av SSL på nettstedet

SSL tilbyr produkter og tjenester på nettstedet. Når du registrerer deg for å skaffe et produkt eller en tjeneste fra SSL på nettstedet, godtar du den spesifikke avtalen som gjelder for det produktet eller tjenesten. Din bruk av slike produkter eller tjenester som tilbys på nettstedet er underlagt vilkårene i avtalen for det produktet eller tjenesten. Med unntak av det som er gitt i den avtalen, garanterer SSL ikke at produktbeskrivelser eller innhold på dette nettstedet er nøyaktige, aktuelle, pålitelige, komplette eller feilfrie.

Opphavsrett og varemerkeinformasjon

Vær så snill Klikk her for informasjon om copyright og varemerke.

Tredjeparts nettsteder og informasjon

Nettstedet kan tilby hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder eller tilgang til tredjepartsinnhold. SSL kontrollerer ikke, støtter eller garanterer innhold som finnes på slike nettsteder. Du samtykker i at SSL ikke er ansvarlig for noe innhold, tilknyttede lenker, ressurser eller tjenester tilknyttet et tredjeparts nettsted. Du godtar videre at SSL ikke er ansvarlig for tap eller skade av noe slag knyttet til din bruk av tredjepartsinnhold. Koblinger og tilgang til disse nettstedene er kun tilgjengelig for din bekvemmelighet.

Ansvarsfraskrivelse

Bortsett fra som uttrykkelig angitt i en avtale mellom deg og SSL, LEVERES ALT INNHOLD, TJENESTER, PRODUKTER OG PROGRAMVARE PÅ DETTE NETTSIDEN “SOM DE ER” UTEN GARANTI FOR NOE SLIK, UTTRYKKT ELLER UNDERFORSTÅTT. SSL OG DENNE LEVERANDØRER OG LISENSIER FRASKRIVER ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE AV SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SÆRLIGT FORMÅL OG INNBRIDING. DU ER ENESTET ANSVARLIG FOR NETTSIDENS GODKJENNIGHET, DETTE INNHOLDET, OG PRODUKTENE OG TJENESTENE TILBUDDET PÅ SSL PÅ NETTSTEDET FOR DIN TILTAKTE ANVENDELSE OG BRUK SSL GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET, INNHOLDET, ELLER PRODUKTENE OG TJENESTENE DET TILBYDER PÅ NETTSTEDET OPPFYLLER KRAVENE DINE. Underlagt vilkårene for en hvilken som helst avtale mellom deg og SSL, SSL, LEVERANDØRER OG LISENSJONER SKAL IKKE være ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, FOLKENDE, TILFELDIGE, ELLER STIFTIGE SKADER, SELVOM SSL, DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSER MULIGHETEN FOR SÅKE SKADER. VISSE STATSLOV Tillater IKKE BEGRENSNINGER FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DENNE LOVEN GJELDER FOR DEG, KAN IKKE NOE ELLER ALLE OVENNEDE FRASKRIVELSER, UNDTAKELSER ELLER BEGRENSNINGER GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER

Indemnity

Du samtykker i å forsvare, skadesløse og holde uskadelig SSL, ansatte, advokater og agenter (“Skadesløsholdere”) mot alle krav, utgifter, forpliktelser, tap, kostnader og skader, inkludert rimelige advokatsalær, som Skadesløsere kan pådra seg (i ) i forbindelse med din bruk av nettstedet eller et hvilket som helst hyperkoblet nettsted eller (ii) som følge av innhold du leverer.

gjeldende lover

Alle forhold knyttet til din tilgang til og bruk av nettstedet skal styres av amerikansk føderal lov eller lovene i statene der det spesifikke nettstedet du ser er vert uten hensyn til dens prinsipper om lovkonflikt. Enhver rettslig handling eller prosedyre som gjelder din tilgang til eller bruk av nettstedet, skal innføres i en stat eller føderal domstol i jurisdiksjonen der det spesifikke nettstedet du ser er vert. Hvis det er en bestemmelse om at en bestemmelse i disse vilkårene for bruk er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil denne bestemmelsen ikke påvirke resten av bruksbetingelsene, og vilkårene for bruk skal anses endret i minst mulig grad for å gjøre dem gyldige og håndhevbare .

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene for bruk, vennligst kontakt SSL på

validation@ssl.com.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger

Ta vår spørreundersøkelse og fortell oss dine tanker om ditt nylige kjøp.