Regulamin

Regulamin

Warunki korzystania z SSL.com

Informacje prawne

Witamy na tej stronie, która jest własnością i jest obsługiwana przez SSL i / lub spółkę zależną, stowarzyszoną lub powiązaną SSL (w niniejszych Warunkach użytkowania „SSL” odnosi się łącznie do SSL Corp, spółki z Nevady oraz jej spółek zależnych, stowarzyszonych i powiązanych) (Strona"). SSL utrzymuje Stronę jako usługę dla swoich gości, z zastrzeżeniem poniższych warunków dotyczących korzystania z Witryny („Warunki użytkowania”). Korzystając z Witryny, akceptujesz Warunki użytkowania; jeśli nie zgadzasz się z Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z Witryny. SSL zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany zawartości Witryny i niniejszych Warunków użytkowania bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystanie z treści w witrynie

Użytkownik może przeglądać, pobierać i drukować treści ze Strony pod następującymi warunkami: (a) treść może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych; oraz (b) treść nie może być w żaden sposób modyfikowana ani zmieniana. Nie możesz ponownie publikować, rozpowszechniać, przygotowywać prac pochodnych ani w inny sposób wykorzystywać treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. Zabrania się umieszczania w ramkach ani wykorzystywania technik kadrowania do umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) SSL bez wyraźnej pisemnej zgody SSL. Nie możesz używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwę SSL lub znaki towarowe bez wyraźnej pisemnej zgody SSL. Nie możesz używać logo SSL ani innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części łącza bez wyraźnej pisemnej zgody. Nie nabywasz żadnych praw własności do jakichkolwiek treści w Witrynie. Każde nieautoryzowane użycie powoduje wygaśnięcie pozwolenia lub licencji udzielonej przez SSL.

Recenzje, komentarze, komunikacja i inne treści

Możesz przesyłać komentarze i dostarczać inne treści, o ile nie są one obsceniczne, nielegalne, zawierające groźby lub zniesławiające oraz o ile nie naruszają prywatności ani własności intelektualnej osoby trzeciej. Ponadto taka treść nie może zawierać wirusów oprogramowania, masowych wysyłek, łańcuszków ani żadnej formy „spamu”. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia informacji. Przesyłając informacje, udzielasz SSL niewyłącznego, wolnego od opłat, wieczystego, nieodwołalnego iw pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do reprodukcji, używania, modyfikowania, publikowania, adaptacji, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie w dowolne media. Przesyłając informacje, oświadczasz również i gwarantujesz, że treść jest dokładna; jesteś właścicielem lub masz pozwolenie na wykorzystanie przesłanych treści; oraz że wykorzystanie treści nie spowoduje szkody dla żadnej osoby ani podmiotu.

Produkty i usługi oferowane przez SSL w Witrynie

SSL oferuje produkty i usługi w Witrynie. Rejestrując się w celu uzyskania produktu lub usługi z protokołu SSL w Witrynie, akceptujesz konkretną umowę dotyczącą tego produktu lub usługi. Korzystanie z takich produktów lub usług oferowanych w Witrynie podlega warunkom zawartym w umowie dotyczącej tego produktu lub usługi. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w tej umowie, SSL nie gwarantuje, że wszelkie opisy produktów lub treści zawarte na tej stronie są dokładne, aktualne, niezawodne, kompletne lub wolne od błędów.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Proszę kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o prawach autorskich i znakach towarowych.

Witryny i informacje stron trzecich

Witryna może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich lub dostęp do treści stron trzecich. SSL nie kontroluje, nie popiera ani nie gwarantuje zawartości znalezionej w takich witrynach. Zgadzasz się, że SSL nie ponosi odpowiedzialności za treści, powiązane linki, zasoby lub usługi związane z witryną strony trzeciej. Ponadto zgadzasz się, że SSL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju związane z korzystaniem z treści stron trzecich. Linki i dostęp do tych stron są podane wyłącznie dla Twojej wygody.

Odpowiedzialność

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE POSTANOWIONYM W UMOWIE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SSL, WSZYSTKIE TREŚCI, USŁUGI, PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. SSL ORAZ JEGO DOSTAWCY I LICENCJODAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ODPOWIEDNIOŚĆ WITRYNY, JEJ TREŚCI ORAZ PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ SSL W WITRYNIE DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA I UŻYTKOWANIA. SSL NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA, JEJ TREŚĆ LUB PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE W WITRYNIE SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA. PODLEGAJĄCE WARUNKOM UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SSL, SSL, JEGO DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, NAWET JEŚLI SSL, JEJ DOSTAWCÓW LUB LICENCJODAWCÓW POSIADA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE I MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić SSL, pracowników, prawników i agentów („Odszkodowanie”) przed wszystkimi roszczeniami, wydatkami, zobowiązaniami, stratami, kosztami i odszkodowaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, które mogą ponieść osoby zabezpieczone (i ) w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub dowolnej witryny, do której prowadzą hiperłącza, lub (ii) wynikające z dostarczanych przez Ciebie treści.

obowiązującymi przepisami

Wszelkie sprawy związane z dostępem do Witryny i korzystaniem z niej podlegają prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych lub przepisom prawa kraju, w którym konkretna strona internetowa, którą przeglądasz, jest hostowana bez względu na zasady kolizyjne. Wszelkie czynności prawne lub postępowania związane z dostępem do Witryny lub korzystaniem z niej będą wszczynane przed sądem stanowym lub federalnym w jurysdykcji, w której znajduje się konkretna strona internetowa, którą przeglądasz. W przypadku stwierdzenia, że ​​którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania jest nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, ustalenie to nie wpłynie na pozostałe Warunki użytkowania, a Warunki użytkowania zostaną uznane za zmienione w minimalnym zakresie niezbędnym do uczynienia ich ważnymi i wykonalnymi .

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z SSL pod adresem

walidacja@ssl.com.

Będziemy wdzięczni za Twoją opinię

Weź udział w naszej ankiecie i daj nam znać, co myślisz o swoim ostatnim zakupie.