SSL /TLS protokół używa pary kluczy - jednego prywatnego, jednego publicznego - do uwierzytelniania, zabezpieczania i zarządzania bezpiecznymi połączeniami. Te klucze to połączona para plików tekstowych i są tworzone razem jako para podczas tworzenia żądania podpisania certyfikatu (CSR).

SSL działa, tworząc jeden klucz z pary ( klucz publiczny) znany światu zewnętrznemu, podczas gdy drugi ( prywatny klucz) pozostaje tajemnicą, którą znasz tylko Ty.

SSL jest przykładem szyfrowanie asymetrycznei wykorzystuje kilka bardzo fajnych sztuczek matematycznych, aby ułatwić korzystanie z pary kluczy ze względów bezpieczeństwa, ale praktycznie niemożliwe jest złamanie szyfrowania przez osobę znającą tylko klucz publiczny.
Potrzebujesz certyfikatu cyfrowego? SSL.com Cię obejmuje. Porównaj opcje tutaj znaleźć dla Ciebie odpowiedni wybór spośród certyfikatów SSL, S/MIME, certyfikaty do podpisywania kodu i nie tylko.

ZAMÓW TERAZ

Co to jest klucz prywatny?

Klucze prywatne odgrywają fundamentalną rolę w certyfikatach cyfrowych, stanowiąc podstawę bezpiecznej komunikacji online. Zrozumienie znaczenia kluczy prywatnych ma kluczowe znaczenie dla firm i osób prywatnych, które chcą chronić swoje poufne informacje i utrzymywać bezpieczne środowisko online.

Klucz prywatny służy do cyfrowego podpisywania Twojego żądania podpisania certyfikatu (CSR), a później w celu zabezpieczenia i weryfikacji połączeń z serwerem.

Twój klucz prywatny powinien być ściśle chroniony, ponieważ każdy, kto ma do niego dostęp, może łatwo złamać szyfrowanie. (Zauważ ponownie, że klucz prywatny jest tylko plikiem tekstowym - jest to jednak naprawdę ważny plik tekstowy i należy go odpowiednio chronić).

Jeśli zgubisz swój klucz prywatny lub podejrzewasz, że został w jakikolwiek sposób przejęty, SSL.com zaleca ponowne nadanie klucza certyfikatu. Aby ponownie wprowadzić klucz, utworzysz i prześlesz nowy CSR, a SSL.com ponownie wystawi Twój certyfikat przy użyciu nowej pary kluczy. SSL.com oferuje tę usługę jako bezpłatną usługę przez cały okres ważności Twojego certyfikatu - aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł na temat obsługi zagubionego lub przejętego klucza prywatnego.

Jakie są ważne cechy klucza prywatnego?

  1. Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu asymetrycznemu: Klucze prywatne są integralną częścią systemów szyfrowania asymetrycznego, takich jak szeroko stosowany algorytm RSA. Wykorzystując pary kluczy prywatnych i publicznych, systemy te umożliwiają bezpieczną komunikację, integralność danych i uwierzytelnianie. Klucz prywatny, znany tylko właścicielowi certyfikatu, pozwala na tworzenie podpisów cyfrowych, które można zweryfikować za pomocą odpowiedniego klucza publicznego.

  2. Uwierzytelnianie i zaufanie: Certyfikaty cyfrowe służą jako elektroniczne dane uwierzytelniające, które potwierdzają tożsamość osób, organizacji lub witryn internetowych. Klucze prywatne służą do generowania podpisów cyfrowych, które weryfikują autentyczność i integralność danych przesyłanych przez Internet. Zabezpieczając klucz prywatny, właściciele certyfikatów zapewniają, że tylko zaufane podmioty mogą generować ważne podpisy cyfrowe, budując zaufanie w interakcjach online.

  3. Szyfrowanie i poufność: W SSL/TLS certyfikatów, do inicjowania bezpiecznych połączeń i szyfrowania wrażliwych danych wykorzystywane są klucze prywatne. Witryny korzystające z protokołu SSL/TLS szyfrowanie zapewnia bezpieczne środowisko do przesyłania poufnych informacji, takich jak dane logowania, dane finansowe lub dane osobowe. Tajemnica klucza prywatnego gwarantuje, że tylko uprawnione podmioty posiadają środki do odszyfrowania zaszyfrowanych danych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem.

  4. Zapobieganie oszukańczym działaniom: Naruszony klucz prywatny może prowadzić do poważnych naruszeń bezpieczeństwa, umożliwiając atakującym podszywanie się pod właściciela certyfikatu lub przechwytywanie i manipulowanie zaszyfrowaną komunikacją. Dzięki nieautoryzowanemu dostępowi do klucza prywatnego cyberprzestępcy mogą tworzyć fałszywe podpisy cyfrowe, naruszać autentyczność certyfikatów cyfrowych i oszukiwać użytkowników. Ochrona klucza prywatnego ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka nieuczciwych działań i zachowania integralności transakcji online.

  5. Zgodność i wymagania prawne: Różne branże, takie jak finanse, opieka zdrowotna i handel elektroniczny, podlegają surowym przepisom bezpieczeństwa i normom zgodności. Ochrona klucza prywatnego jest często warunkiem spełnienia tych wytycznych. Wdrażając solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony kluczy prywatnych, organizacje mogą zapewnić zgodność z przepisami branżowymi i utrzymać zaufanie swoich klientów.

Klucz prywatny certyfikatu cyfrowego odgrywa istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa online, poufności i zaufania. Rozumiejąc znaczenie kluczy prywatnych i wdrażając solidne środki bezpieczeństwa w celu ich ochrony, firmy i osoby prywatne mogą chronić poufne informacje, budować zaufanie w interakcjach online i ograniczać ryzyko zagrożeń cybernetycznych. Zachowanie poufności i integralności kluczy prywatnych jest niezbędne do stworzenia bezpiecznego środowiska online, w którym użytkownicy mogą bez obaw udostępniać dane i przeprowadzać bezpieczne transakcje.

Co to jest klucz publiczny?

Natomiast klucz publiczny jest rozpowszechniany tak szeroko, jak to tylko możliwe - jest zawarty jako część Twojego certyfikatu SSL i współpracuje z Twoim kluczem prywatnym, aby upewnić się, że Twoje dane są szyfrowane, weryfikowane i nie zostały naruszone podczas transportu.

Każdy, kto ma dostęp do twojego klucza publicznego, może zweryfikować autentyczność wiadomości bez konieczności znajomości swojego tajnego klucza prywatnego.

Jakie są ważne cechy klucza publicznego?

  1. Klucze publiczne są istotnym elementem systemów szyfrowania asymetrycznego, takich jak RSA. Umożliwiają bezpieczną komunikację, umożliwiając użytkownikom szyfrowanie danych, które można odszyfrować tylko za pomocą odpowiedniego klucza prywatnego. Wykorzystując klucze publiczne, certyfikaty cyfrowe ułatwiają bezpieczne kanały komunikacji, chroniąc poufne dane przed nieautoryzowanym dostępem.
  2. Klucze publiczne umożliwiają weryfikację podpisów cyfrowych utworzonych za pomocą odpowiednich kluczy prywatnych. Te podpisy cyfrowe zapewniają integralność danych i uwierzytelnianie, zapewniając odbiorcę, że przesyłane informacje pochodzą z zaufanego źródła i pozostają niezmienione podczas przesyłania. Certyfikaty cyfrowe wykorzystują klucze publiczne do sprawdzania autentyczności posiadacza certyfikatu, dając użytkownikom pewność co do legalności ich interakcji online.
  3. Klucze publiczne służą jako kamień węgielny w budowaniu zaufania między stronami zaangażowanymi w transakcje online. Włączając klucze publiczne do certyfikatów cyfrowych, organizacje mogą wykazać swoją tożsamość i legitymację, wzbudzając zaufanie klientów i partnerów. Infrastruktura klucza publicznego (PKI) wykorzystuje moc kluczy publicznych do stworzenia zaufanej struktury dla bezpiecznych interakcji online, torując drogę dla handlu elektronicznego, bankowości internetowej i innych krytycznych usług online.
  4. Klucze publiczne zapewniają skalowalne i interoperacyjne rozwiązanie do bezpiecznej komunikacji. Można je łatwo udostępniać i dystrybuować między wieloma podmiotami bez narażania bezpieczeństwa. Algorytmy szyfrowania klucza publicznego są szeroko obsługiwane i standaryzowane, co zapewnia kompatybilność między różnymi platformami, urządzeniami i aplikacjami. Ta elastyczność i interoperacyjność sprawiają, że klucze publiczne są niezbędnym elementem tworzenia bezpiecznego i powszechnie dostępnego środowiska online.
Potrzebujesz certyfikatu cyfrowego? SSL.com Cię obejmuje. Porównaj opcje tutaj znaleźć dla Ciebie odpowiedni wybór spośród certyfikatów SSL, S/MIME, certyfikaty do podpisywania kodu i nie tylko.

ZAMÓW TERAZ

Subskrybuj biuletyn SSL.com

Nie przegap nowych artykułów i aktualizacji z SSL.com

Bądź na bieżąco i bezpiecznie

SSL.com jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, PKI i certyfikaty cyfrowe. Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości branżowe, wskazówki i ogłoszenia o produktach od SSL.com.

Będziemy wdzięczni za Twoją opinię

Weź udział w naszej ankiecie i daj nam znać, co myślisz o swoim ostatnim zakupie.