Zrozumienie modelu bezpieczeństwa Zero Trust

Zero Trust to model bezpieczeństwa, który zakłada, że ​​wszyscy użytkownicy, urządzenia i aplikacje są domyślnie niezaufane, niezależnie od lokalizacji fizycznej lub sieciowej. Zamiast polegać na tradycyjnym podejściu „ufaj, ale sprawdzaj”, Zero Trust opowiada się za filozofią „nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj”. Ta zmiana paradygmatu wynika z uznania, że ​​tradycyjny model bezpieczeństwa oparty na obwodzie nie jest już skuteczny w obliczu współczesnych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Porównaj SSL/TLS Certyfikaty dla wdrożenia Zero Trust
Nie masz pewności, który SSL/TLS certyfikaty najlepiej wspierają Twój model bezpieczeństwa Zero Trust? Jesteśmy z Tobą.

Zasady zerowego zaufania

Zanim zagłębimy się w zalety Zero Trust, ważne jest, aby zrozumieć podstawowe zasady leżące u podstaw tego modelu bezpieczeństwa. Zasady te stanowią podstawę architektury Zero Trust i kierują jej wdrażaniem.

 1. Załóżmy, że doszło do naruszenia: Zero Trust działa przy założeniu, że naruszenia są nieuniknione, a przeciwnicy mogą już być obecni w sieci. Takie podejście przenosi punkt ciężkości z zapobiegania naruszeniom na minimalizowanie ich skutków i zmniejszanie powierzchni ataku.

 2. Sprawdź jawnie: Zero Trust wymaga ciągłej weryfikacji tożsamości użytkownika, stanu urządzenia i uprawnień dostępu. Każde żądanie dostępu jest uwierzytelniane i autoryzowane w oparciu o dynamiczne zasady, niezależnie od lokalizacji lub sieci osoby żądającej.

 3. Najmniejszy dostęp uprzywilejowany: Dostęp do zasobów przyznawany jest w oparciu o zasadę najmniejszych uprawnień, co oznacza, że ​​użytkownicy otrzymują jedynie uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich zadań. Minimalizuje to potencjalne szkody spowodowane przejęciem kont lub zagrożeniami wewnętrznymi.

 4. Mikrosegmentacja: Zero Trust opowiada się za szczegółową segmentacją sieci, aplikacji i danych. Tworząc izolowane strefy i egzekwując między nimi ścisłą kontrolę dostępu, organizacje mogą ograniczać boczne przemieszczanie się zagrożeń i powstrzymywać naruszenia.

 5. Ciągłe monitorowanie: Kompleksowe monitorowanie i rejestrowanie działań użytkowników, zachowań urządzeń i ruchu sieciowego są niezbędne w środowisku Zero Trust. Widoczność w czasie rzeczywistym umożliwia szybkie wykrywanie i reagowanie na anomalie i potencjalne zagrożenia.

Mając jasne zrozumienie podstawowych zasad Zero Trust, przyjrzyjmy się korzyściom, jakie ten model bezpieczeństwa oferuje organizacjom.

Korzyści z zerowego zaufania

Chociaż organizacje muszą przyjąć architekturę Zero Trust, oferowane przez nią korzyści sprawiają, że jest to przekonująca strategia bezpieczeństwa. Zrozumienie tych zalet może pomóc zespołom kierowniczym w ustaleniu priorytetów i uzasadnieniu inwestycji w podejście Zero Trust.

Architektura Zero Trust oferuje kilka kluczowych korzyści:

 • Lepsze bezpieczeństwo: Stale weryfikując tożsamość użytkownika, stan urządzenia i uprawnienia dostępu, Zero Trust minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu i naruszeń danych. Takie podejście zmniejsza powierzchnię ataku i ogranicza potencjalne szkody wynikające ze złamanych poświadczeń lub urządzeń.

 • Zwiększona produktywność: Dzięki płynnemu dostępowi do zasobów niezależnie od lokalizacji pracownicy mogą bezpiecznie pracować z dowolnego miejsca, zwiększając produktywność i współpracę. Zero Trust umożliwia kulturę „pracy z dowolnego miejsca”, która staje się coraz ważniejsza od czasu pandemii Covid-19.

 • Zmniejszona złożoność: Zero Trust upraszcza ogólną infrastrukturę bezpieczeństwa, eliminując potrzebę tradycyjnej segmentacji sieci i kontroli opartej na obwodzie. Rezultatem jest bardziej usprawniony i wydajny stan zabezpieczeń, który może być łatwiejszy w zarządzaniu i utrzymaniu.

 • Zwiększona widoczność: Kompleksowe monitorowanie i analizy zapewniają lepszy wgląd w działania użytkowników i potencjalne zagrożenia, umożliwiając proaktywne zarządzanie ryzykiem. Ciągła weryfikacja i podejście Zero Trust skoncentrowane na danych zapewnia organizacjom bardziej całościowe zrozumienie swojego krajobrazu bezpieczeństwa.

 • Zdolność adaptacji: Architektura Zero Trust została zaprojektowana tak, aby była elastyczna i skalowalna, umożliwiając organizacjom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań biznesowych i bezpieczeństwa. W miarę pojawiania się nowych zagrożeń lub ewolucji siły roboczej Zero Trust można łatwo zaktualizować, aby stawić czoła tym zmianom.

Teraz, gdy zbadaliśmy zalety Zero Trust, przyjrzyjmy się najlepszym praktykom skutecznego wdrażania tego modelu bezpieczeństwa.

Najlepsze praktyki wdrażania zerowego zaufania

Pomyślne wdrożenie architektury Zero Trust wymaga kompleksowego podejścia. Oto niektóre najlepsze praktyki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Ustanów model dojrzałości zerowego zaufania: Oceń stan bezpieczeństwa organizacji i zdefiniuj plan działania dotyczący stopniowego wdrażania Zero Trust. Obejmuje to identyfikację specyficznych potrzeb organizacji w zakresie bezpieczeństwa, istniejących możliwości i kroków wymaganych do dojrzałości strategii Zero Trust w miarę upływu czasu.

 • Przyjmij nastawienie skoncentrowane na danych: Skoncentruj się na ochronie zasobów danych, a nie na tradycyjnych obwodach sieci, zapewniając dostęp na podstawie zaufania użytkownika, urządzenia i aplikacji. Ta zmiana punktu ciężkości zapewnia, że ​​środki bezpieczeństwa są dostosowane do najcenniejszych zasobów organizacji.

 • Wdrażaj ciągły monitoring i weryfikację: Monitoruj działania użytkowników, stan urządzeń i wzorce dostępu, aby wykrywać anomalie i reagować na nie w czasie rzeczywistym. To proaktywne podejście umożliwia organizacjom identyfikowanie i łagodzenie zagrożeń, zanim spowodują one znaczne szkody.

 • Wykorzystaj niezawodne zarządzanie tożsamością i dostępem: Wdrożenie silnych metod uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i uprawnień dostępu. Gwarantuje to, że tylko upoważnione osoby będą miały dostęp do wrażliwych zasobów, co zmniejsza ryzyko ataków opartych na poświadczeniach.

 • Wspieraj kulturę współpracy: Zapewnij wielofunkcyjną zgodność i współpracę między zespołami IT, bezpieczeństwa i biznesem, aby dostosować strategie Zero Trust do celów organizacji. To oparte na współpracy podejście pomaga zapewnić, że wdrożenie Zero Trust spełnia potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wymagania biznesowe.

 • Mapa drogowa Zero Trust firmy NIST: the Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) opracował kompleksowe ramy do wdrażania architektury Zero Trust, znanej jako Specjalna publikacja NIST 800-207. W niniejszym planie działania przedstawiono podstawowe zasady, komponenty i wytyczne dotyczące wdrażania, których powinny przestrzegać organizacje przechodzące na model Zero Trust.

Zabezpiecz swoją architekturę Zero Trust za pomocą SSL.com
Nawiąż współpracę z zaufanym urzędem certyfikacji, takim jak SSL.com, aby zabezpieczyć wdrożenie Zero Trust. SSL.com oferuje szereg rozwiązań, w tym SSL/TLS certyfikaty, PKI rozwiązania i narzędzia do zarządzania certyfikatami, które pomogą Ci uwierzytelniać tożsamości, chronić przesyłane dane i zarządzać certyfikatami cyfrowymi w całym środowisku Zero Trust.

Współpracuj z nami

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, organizacje mogą skutecznie wdrożyć architekturę Zero Trust i czerpać korzyści z bezpieczniejszego i bardziej elastycznego stanu zabezpieczeń. Następnie przyjrzyjmy się niektórym typowym przypadkom użycia, w których można zastosować Zero Trust.

Przypadki użycia dla zerowego zaufania

Wszechstronność architektury Zero Trust umożliwia jej zastosowanie w szerokim zakresie przypadków użycia, każdy z unikalnymi wyzwaniami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zrozumienie tych różnorodnych przypadków użycia może pomóc organizacjom dostosować strategie Zero Trust do potrzeb biznesowych.

Zasady zerowego zaufania można zastosować w szerokim zakresie przypadków użycia, w tym:

 • Praca zdalna i hybrydowa: Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów korporacyjnych pracownikom pracującym w domu lub w podróży. Zero Trust eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych VPN (Virtual Private Network) i zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji i danych, niezależnie od lokalizacji czy urządzenia użytkownika.

 • Cloud Migration: Ochrona danych i aplikacji hostowanych w chmurze poprzez weryfikację zaufania użytkowników i urządzeń przed udzieleniem dostępu. W miarę jak coraz więcej organizacji przechodzi na infrastrukturę chmurową, Zero Trust staje się niezbędne do utrzymania kontroli i widoczności wrażliwych danych.

 • Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy i OT: Rozszerzenie zasad Zero Trust na zróżnicowany i często podatny na zagrożenia krajobraz urządzeń Internetu rzeczy (IoT) i technologii operacyjnej (OT) może zmniejszyć ryzyko związane z niezabezpieczonymi punktami końcowymi.

 • Dostęp osób trzecich: Zero Trust rygorystycznie kontroluje i monitoruje dostęp dostawców, partnerów i innych użytkowników zewnętrznych. Zapewnia, że ​​tym podmiotom zewnętrznym zostanie przyznany odpowiedni poziom dostępu w oparciu o ich wiarygodność i zasadę najmniejszych uprawnień.

 • Zgodność i wymagania prawne: Dostosowanie strategii Zero Trust do standardów i przepisów branżowych. Zero Trust może pomóc organizacjom spełnić te rygorystyczne wymagania w miarę ewolucji ram prawnych, aby sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem.

Rozumiejąc te przypadki użycia, organizacje mogą lepiej dostosować swoje strategie Zero Trust do swoich konkretnych potrzeb biznesowych i wyzwań związanych z bezpieczeństwem.

Powszechne błędne przekonania na temat zerowego zaufania

W miarę jak Zero Trust zyskuje na popularności, pojawiły się pewne nieporozumienia. Rozprawmy się z powszechnymi mitami i wyjaśnijmy prawdę:

Mit: Zero Trust jest tylko dla dużych przedsiębiorstw

Prawda: Zero Trust jest skalowalne i przynosi korzyści organizacjom każdej wielkości. Podczas gdy większe przedsiębiorstwa mają złożone potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, zasady Zero Trust mają zastosowanie również do małych i średnich przedsiębiorstw. Mniejsze organizacje mogą osiągnąć solidne bezpieczeństwo bez rozbijania banku.

Mit: Zero Trust to produkt, a nie strategia

Prawda: Zero Trust to strategia bezpieczeństwa obejmująca zmianę sposobu myślenia i zasady, a nie pojedynczy produkt. Różne produkty wspierają Zero Trust, ale zrozumienie zasad i całościowe wdrożenie ich jest niezbędne. To nie jest złoty środek, ale kompleksowe podejście do bezpieczeństwa.

Mit: Zero zaufania oznacza nie ufanie nikomu

Prawda: Zero Trust weryfikuje wszystkich i wszystko, zakładając, że wszyscy użytkownicy, urządzenia i aplikacje stanowią potencjalne zagrożenie. Nie chodzi o brak zaufania użytkowników, ale o zapewnienie dostępu na podstawie zweryfikowanej tożsamości i uprawnień. Weryfikacja zmniejsza ryzyko nieuprawnionego dostępu i naruszenia bezpieczeństwa danych.

Mit: Zero Trust jest przeznaczony tylko dla środowisk chmurowych

Prawda: Zero Trust ma zastosowanie do różnych środowisk, w tym lokalnych, chmurowych i hybrydowych. Jego zasady są elastyczne i można je dostosować do różnych konfiguracji infrastruktury. Zero Trust zabezpiecza dostęp i chroni zasoby w każdym środowisku, zmniejszając ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Rozumiejąc te błędne przekonania i prawdę o Zero Trust, organizacje mogą podejmować świadome decyzje dotyczące bezpieczeństwa i wdrażać solidną postawę bezpieczeństwa.

Pierwsze kroki z zerowym zaufaniem

Wdrożenie Zero Trust może wydawać się trudne, ale dzięki jasnemu planowi możesz postawić pierwsze kroki w kierunku bezpieczniejszej przyszłości. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci rozpocząć:

 • Oceń swój obecny stan zabezpieczeń: Oceń obecne środki bezpieczeństwa swojej organizacji, w tym kontrolę dostępu, metody uwierzytelniania i segmentację sieci. Użyj zaufanego urzędu certyfikacji, takiego jak SSL.com, aby wystawić certyfikat SSL/TLS certyfikaty i zabezpiecz swoją stronę internetową oraz aplikacje.

 • Zidentyfikuj swoje najcenniejsze zasoby: określ, które dane i aplikacje są najważniejsze dla Twojej organizacji i nadaj priorytet ich ochronie. Skorzystaj z infrastruktury kluczy publicznych SSL.com (PKI) rozwiązania do zarządzania parami kluczy publiczno-prywatnych i uwierzytelniania tożsamości.

 • Ustanów model dojrzałości zerowego zaufania: Stwórz plan działania dotyczący wdrożenia zasad zerowego zaufania, zaczynając od najbardziej krytycznych obszarów i stopniowo rozszerzając go na inne części organizacji. Wykorzystaj rozwiązania do zarządzania certyfikatami SSL.com do zarządzania SSL/TLS certyfikaty i zapewnia ich prawidłowe wydawanie, odnawianie i unieważnianie.

 • Wdrażaj uwierzytelnianie wieloskładnikowe: Wzmocnij procesy uwierzytelniania za pomocą usługi MFA, aby mieć pewność, że tylko autoryzowani użytkownicy będą mieli dostęp do Twoich zasobów. Skorzystaj z naszego zaufanego protokołu SSL/TLS certyfikaty zabezpieczające procesy uwierzytelniania.

 • Segmentuj swoją sieć: Podziel sieć na mniejsze, izolowane segmenty, aby zmniejszyć powierzchnię ataku i ograniczyć ruch boczny. Użyj SSL.com PKI rozwiązania umożliwiające uwierzytelnianie tożsamości i zabezpieczanie komunikacji pomiędzy segmentami.

 • Monitoruj i analizuj zachowania użytkowników: wdrażaj narzędzia monitorujące, aby śledzić aktywność użytkowników i wykrywać potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym. Skorzystaj z rozwiązań do zarządzania certyfikatami SSL.com, aby mieć pewność, że Twoje narzędzia monitorujące są odpowiednio zabezpieczone za pomocą zaufanego protokołu SSL/TLS certyfikaty.

 • Skonsultuj się z ekspertami ds. bezpieczeństwa: rozważ konsultację z ekspertami ds. bezpieczeństwa, takimi jak ci z SSL.com, aby pomóc w zaprojektowaniu i wdrożeniu architektury Zero Trust, która spełnia specyficzne potrzeby Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami dziś, aby rozpocząć.

Wykonując poniższe kroki i korzystając z produktów i usług zaufanego urzędu certyfikacji, takiego jak SSL.com, możesz rozpocząć podróż w kierunku Zero Trust i poprawić bezpieczeństwo i zgodność swojej organizacji.

Gotowy do rozpoczęcia pracy z zerowym zaufaniem? Skontaktuj się z SSL.com już dziś!

Nie czekaj, aż nastąpi naruszenie, aby nadać priorytet bezpieczeństwu swojej organizacji. Zrób pierwszy krok w kierunku bezpieczniejszej przyszłości z SSL.com. Wypełnij teraz nasz formularz kontaktowy i porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Ci bez obaw wdrożyć Zero Trust.

Subskrybuj biuletyn SSL.com

Nie przegap nowych artykułów i aktualizacji z SSL.com

Bądź na bieżąco i bezpiecznie

SSL.com jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, PKI i certyfikaty cyfrowe. Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości branżowe, wskazówki i ogłoszenia o produktach od SSL.com.

Będziemy wdzięczni za Twoją opinię

Weź udział w naszej ankiecie i daj nam znać, co myślisz o swoim ostatnim zakupie.