en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Co to jest PKI?

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) jako termin opisujący systemy i komponenty używane do zabezpieczania komunikacji i transakcji internetowych. W tym artykule omówimy ogólny podział
Czytaj więcej »