en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Certyfikaty dla rządu

PKI oraz certyfikaty cyfrowe dla rządu

SSL /TLS Certyfikaty, podpisywanie kodu i ePKI dla agencji rządowych

Agencje rządowe muszą świadczyć podstawowe usługi dla społeczeństwa, jednocześnie chroniąc dane osobowe i wrażliwe. Używany w ponad 180 krajach, SSL.com oferuje kompletny zestaw opłacalnych rozwiązań, które pomogą Twojej agencji lub działowi wdrożyć bezpieczną i zaufaną komunikację elektroniczną w ramach dowolnego budżetu.

SSL.com jest preferowanym wyborem dla wielu podmiotów rządowych na całym świecie w celu zabezpieczenia PHI (Informacje o zdrowiu pacjenta), danych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informacji o edukacji lub finansach oraz wszelkich danych rządowych, w przypadku których ochrona i walidacja są niezbędne.

Kto korzysta z SSL.com?

Z SSL.com korzystają agencje rządowe wszystkich rozmiarów, w tym podmioty lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe. Niektórzy z naszych klientów to NASA, NOAAThe System Sądu Apelacyjnego Stanów ZjednoczonychThe Organizacja Narodów Zjednoczonych, Archiwa Narodowe (Wielka Brytania)I Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dlaczego warto korzystać z SSL.com?

SSL.com może wydawać globalnie zaufane certyfikaty większości rządów i jurysdykcji na całym świecie. Nasz doświadczony zespół techników wsparcia i agentów weryfikujących dysponuje wiedzą specjalistyczną, która pomoże Ci wydać i zweryfikować w odpowiednim czasie swoje poprawnie zweryfikowane certyfikaty, bez względu na to, gdzie się znajdujesz i jaką agencję rządową reprezentujesz.

Co oferuje SSL.com?

Agencje rządowe stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami i wymagają nie tylko odpowiednich certyfikatów, ale także narzędzi do szybkiego i skutecznego zarządzania tymi certyfikatami. Przedsiębiorstwo SSL.com PKI (ePKI) pomaga w utrzymaniu, organizowaniu i kontrolowaniu działów, zespołów, użytkowników i certyfikatów cyfrowych (w tym SSL /TLS, podpisywanie kodu, podpisywanie dokumentów i certyfikaty osobiste / SMIME). SSL.com's ePKI Portal zapewnia dokładną kontrolę nad uprawnieniami i rolami użytkowników dzięki wbudowanemu raportowi z audytu, aby zobaczyć, które działania zostały wykonane przez kogo i kiedy.

Możesz przeczytać więcej na temat rządowych aplikacji certyfikatów cyfrowych, a także światowej klasy specjalistycznej wiedzy i usług, które SSL.com może zaoferować rządom i licencjonowanym urzędom certyfikacji, w naszym artykule obejmującym PKI oraz certyfikaty cyfrowe dla rządu.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zaplanowanie krótkiej demonstracji SSL.com ePKI dla rządu.

Bez opłat (USA)

1-SSL-Secure (1-877-775-7328)

na świecie

+1-SSL-Certificate (+1-775-237-8434)

Poproś o formularz