en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Tag: certyfikat serwera SSL

Wprowadzenie do autoryzacji urzędu certyfikacji (CAA)

Dogłębne spojrzenie SSL.com na autoryzację urzędu certyfikacji (CAA) i sposób, w jaki może pomóc w ochronie Twojej witryny internetowej, Twojej firmy - i Twojej reputacji online.

Utworzony przez Internet Engineering Task Force (IETF) i opisany w RFC 6844, CAA pozwala właścicielowi nazwy domeny autoryzować wyznaczonego i konkretnego Urzędy certyfikacji (CA) do wydawania certyfikatów SSL dla swojej nazwy domeny.

Czytaj więcej »