en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Tag: certyfikaty pośrednie

Co to jest łańcuch zaufania?

Łańcuch zaufania to połączona ścieżka sprawdzania poprawności z głównego urzędu certyfikacji, która służy jako kotwica zaufania do certyfikatu jednostki końcowej, za pośrednictwem dowolnych certyfikatów pośrednich.
Czytaj więcej »