Jak zażądać podpisów cyfrowych od wielu odbiorców za pomocą Adobe Acrobat Sign z integracją eSigner

Znak Adobe Acrobat umożliwia użytkownikowi wysyłanie plików PDF i żądanie podpisów cyfrowych od wielu odbiorców. Organizacje mogą korzystać z tego przewodnika w celu integracji Podpis elektroniczny SSL.com za pomocą Adobe Acrobat Sign i poproś członków wewnętrznych lub kontakty zewnętrzne o zastosowanie podpisów cyfrowych do dokumentu elektronicznego, takiego jak plik PDF.

Ten przewodnik ma dwa wymagania:

 1. An Certyfikat podpisywania dokumentów SSL.com który został zarejestrowany w eSigner. Oto poradnik jak to zrobić:  Zarejestruj się w eSigner do zdalnego podpisywania dokumentów. Certyfikaty SSL.com do podpisywania dokumentów, które można zarejestrować w programie eSigner i używać w programie Adobe Acrobat Sign, obejmują certyfikat walidacji indywidualnej (IV), walidacji organizacji (certyfikat OV) oraz certyfikat walidacji indywidualnej + walidacji organizacji (IV+OV).
 2. Plan Adobe Acrobat Sign. Proszę odnieść się do firmy Adobe Strona kontaktowa by uzyskać więcej szczegółów. 
Certyfikaty podpisywania dokumentów SSL.com cieszą się zaufaniem na całym świecie w zakresie cyfrowego podpisywania i certyfikowania dokumentów Adobe PDF z bezpiecznymi podpisami cyfrowymi. Ponadto nasze certyfikaty do podpisywania dokumentów można zarejestrować w naszej usłudze podpisywania w chmurze eSigner, która umożliwia naszym użytkownikom dodawanie globalnie zaufanych podpisów cyfrowych i znaczników czasu do dokumentów z dowolnego miejsca, bez potrzeby stosowania tokenów USB, HSM lub innego specjalnego sprzętu.

ZAMÓW TERAZ

Kroki tworzenia umowy podpisywania

 1. Zaloguj się do Adobe Acrobat Sign.
 2. Kliknij Konto kartę w górnym menu.
 3. Kliknij Ustawienia konta na lewym pasku, a następnie Podpisy cyfrowe.
 4. Zaznacz pole dla Podpisy w chmurze. Firma Adobe przedstawi listę domyślnie zaufanych dostawców podpisów w chmurze, w tym SSL.com. Sprawdź dwukrotnie, czy pole SSL.com ma znacznik wyboru, a następnie przewiń stronę do podsekcji o nazwie Preferowany dostawca podpisów w chmurze. Kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz SSL.com.
 5. Przewiń w dół strony i kliknij Zapisz przycisk.
 6. Kliknij Home zakładka w menu głównym.
 7. Kliknij Poproś o podpisy elektroniczne przycisk.
 8. Kliknij Dodaj pliki link do przesłania dokumentu elektronicznego, który ma zostać podpisany przez wielu odbiorców.
 9. Wybierz lokalizację pliku i prześlij go lub dołącz do strony podpisywania.
 10. Umieść adresy e-mail wszystkich sygnatariuszy. Możesz umieścić własny e-mail, jeśli jesteś sygnatariuszem. Każdej ze stron można przypisać rolę osoby podpisującej lub osoby zatwierdzającej. Obie role będą mogły składać podpisy cyfrowe na dokumencie, ale osoba zatwierdzająca będzie miała uprawnienia do sfinalizowania umowy podpisywania. Możesz wybrać kolejność podpisywania zgodnie z numeryczną pozycją strony na liście. Możesz także przeciągać i upuszczać każdego odbiorcę wiadomości e-mail, aby skonfigurować jego pozycję podpisywania.
 11. Umieść ostateczną nazwę podpisanej umowy i wszelkie dodatkowe wiadomości, które możesz mieć dla odbiorców. Masz również możliwość wyboru Ochrona hasłem wymagać od odbiorców podania hasła podczas otwierania podpisanego pliku PDF. The Ustawić przypomnienie opcja ustawia częstotliwość przypomnień do czasu zakończenia podpisania umowy. The Język odbiorców opcja umożliwia wybranie języka używanego w wiadomościach e-mail wysyłanych do odbiorców oraz podczas procesu podpisywania. Po sfinalizowaniu ustawień pliku i odbiorców przejdź do kliknięcia Następna przycisk.
 12. Po krótkim czasie przetwarzania Adobe Acrobat Sign przeniesie Cię na stronę podpisywania. Jeśli w twoim dokumencie znajdują się pola formularza, takie jak ImięE-maillub Numer telefonu, zostaniesz zapytany, czy chcesz umieścić wszystkie pola w ramach podpisywania umowy. W przeciwnym razie możesz kliknąć przycisk X przycisk.
 13. Pod ODBIORCY sekcji będziesz mógł wybrać każdego odbiorcę w podpisanej umowie. Na Pola podpisu sekcji, możesz skonfigurować Podpis cyfrowy pole dla każdego odbiorcy na dokumencie. Kliknij Podpis cyfrowy opcję i przeciągnij ją do podglądu dokumentu. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar pola podpisu cyfrowego, klikając prawą dolną krawędź pola i przesuwając mysz.
 14. Jeśli odbiorcy muszą podpisać się na różnych stronach dokumentu, użyj paska przewijania, aby przejść do żądanej pozycji. Powtórz ten sam proces konfiguracji skrzynki podpisu cyfrowego opisany w poprzednim kroku.
 15. Możesz także zmienić rolę odbiorcy przypisanego do skrzynki podpisu cyfrowego, klikając prawym przyciskiem myszy skrzynkę, wybierając opcję Edytuj opcji i konfiguracji Przypisany do rozwijane pole.
 16. Po sfinalizowaniu wszystkich pól podpisu cyfrowego dla wszystkich odbiorców kliknij Wyślij.
 17. Po krótkim okresie przetwarzania Adobe Acrobat Sign powiadomi Cię, że umowa do podpisania została wysłana do odbiorców. Możesz kliknąć przycisk Zarządzaj tą Umową link do tracka.
 18.  Kliknięcie Zarządzaj tą Umową link przeniesie Cię do panelu przepływu podpisu i umożliwi śledzenie umowy oraz wykonanie różnych czynności. Pod Akcje w sekcji możesz wybrać opcję przypomnienia odbiorcy o żądanym podpisie lub anulowania podpisania umowy. Na Odbiorcy sekcji, uzyskasz szybki podgląd wszystkich sygnatariuszy i osób zatwierdzających oraz stan żądania wysłanego do każdego z nich. Ci, którzy spełnili prośbę, zostaną oznaczeni zielonym haczykiem.

Czynności dla odbiorców wniosku o podpisanie

Uwaga: odbiorca prośby o podpis nie musi mieć konta Adobe Acrobat Sign, ale musi mieć aktywny certyfikat do podpisywania dokumentów z SSL.com lub innych dostawców certyfikatów cyfrowych, aby móc spełnić prośbę o podpis cyfrowy. Ta demonstracja pokazuje certyfikat podpisywania dokumentów rejestrowany przez eSigner z SSL.com.
 1. W tej demonstracji przepływ podpisywania jest ustawiony w wymaganej kolejności. Pierwszy odbiorca otrzymuje e-mailem prośbę o podpisanie umowy, a po jej wypełnieniu przechodzi do kolejnej, aż wszystkie strony podpiszą umowę. Sygnatariusz kliknie przycisk Przejrzyj i podpisz przycisk, aby zastosować podpis cyfrowy na dokumencie.
 2. Po kliknięciu Przejrzyj i podpisz przycisk, odbiorca zostanie przekierowany na stronę podpisywania. Pole podpisu cyfrowego oznaczone słowami Start i Kliknij, aby podpisać cyfrowo należy wtedy kliknąć.
 3.  Pojawi się wyskakujący ekran z opcjami dla dostawców podpisów cyfrowych. Wybierać SSL.com z listy rozwijanej i kliknij Następna przycisk.
 4. Pojawi się kolejny wyskakujący ekran z prośbą o podanie danych logowania do konta SSL.com. Umieść swoje dane logowania i kliknij Login członka przycisk.
 5. Jeśli masz wiele certyfikatów do podpisywania dokumentów SSL.com zarejestrowanych w eSigner, Adobe Acrobat Sign wyświetli monit o wybranie, który z nich będzie używany do cyfrowego podpisywania dokumentu. Kliknij nazwę certyfikatu, którego chcesz użyć do podświetlenia, wybierz go i kliknij Następna.
 6.  Na ekranie pojawi się podgląd podpisu cyfrowego odbiorcy. Kontynuuj, aby kliknąć Kliknij, aby podpisać znajdujący się na dole strony podpisywania.
 7. Pojawi się okno dialogowe autoryzacji podpisu z prośbą o hasło jednorazowe (OTP) powiązane z wybraną przez odbiorcę metodą uwierzytelniania dwuskładnikowego eSigner w celu podpisywania. W tym demo hasło jednorazowe pochodzi z aplikacji mobilnej Authenticator. Po umieszczeniu OTP, OK należy kliknąć przycisk.
 8. Po krótkim czasie firma Adobe powiadomi odbiorcę, że podpisanie powiodło się. Następny odbiorca w wymaganej kolejności podpisywania otrzyma wiadomość e-mail od firmy Adobe z prośbą o podpis cyfrowy i również wykona czynności opisane wcześniej.

Etapy zatwierdzania umowy podpisania

 1. Po spełnieniu żądania przez wszystkich sygnatariuszy firma Adobe wyśle ​​prośbę o zatwierdzenie do osoby zatwierdzającej w celu zakończenia podpisywania umowy. Zatwierdzenie zostanie przeprowadzone w dniu Znak Adobe Acrobat. Osoba zatwierdzająca kliknie przycisk zarządzanie zakładkę w menu, a następnie Czekając na ciebie sekcję i pole wyboru dla podpisanego dokumentu.
 2. Następnie osoba zatwierdzająca kliknie przycisk Wyświetl i zatwierdź przycisk.
 3. Osoba zatwierdzająca zostanie przekierowana na stronę podpisu firmy Adobe, na której można zobaczyć podpisy cyfrowe pozostałych odbiorców. Po ich przejrzeniu osoba zatwierdzająca kliknie przydzielone pole podpisu.
 4. Osoba zatwierdzająca przejdzie następnie przez ten sam proces, co inni odbiorcy. Gdy pojawi się podgląd podpisu cyfrowego zatwierdzenia, osoba zatwierdzająca kliknie przycisk Kliknij, aby zatwierdzić umieść dane logowania do konta SSL.com oraz wprowadź jednorazowe hasło eSigner z metody uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 5. Po krótkim czasie przetwarzania Adobe Acrobat Sign wyśle ​​powiadomienie o zakończeniu podpisywania umowy. Kopię podpisanego pliku można pobrać, aby zobaczyć podpis cyfrowy każdej ze stron.

Zobacz swój podpis cyfrowy w podpisanym pliku

W tej demonstracji do przeglądania dokumentu użyto programu Adobe Acrobat Pro. Po otwarciu dokumentu zobaczysz podpisy cyfrowe wszystkich odbiorców w podpisanej umowie. Zobaczysz również komunikat „Certyfikowany przez Adobe Acrobat Sign. Podpisano i wszystkie podpisy są ważne."

 1. Kliknij Panel podpisu aby wyświetlić szczegóły podpisów cyfrowych.
 2. Kliknij strzałkę obok swojego imienia i nazwiska, aby potwierdzić, że Twój podpis jest włączony Walidacja długoterminowa (LTV)Podpisy cyfrowe tworzone z eSigner są PDF Zaawansowane podpisy elektroniczne (PadES). Oznacza to, że nawet jeśli certyfikat do podpisywania dokumentów SSL.com już dawno wygasł, podpis cyfrowy nadal może być uznany za ważny w momencie podpisywania.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy podpis przedstawiający twoje imię i nazwisko, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy opcję dla Pokaż właściwości podpisu…
 4. On Właściwości podpisu, zobaczysz, że program Adobe Reader rozpoznaje wszystkie funkcje bezpieczeństwa nabyte w procesie podpisywania:
  • Dokument nie został zmodyfikowany od czasu zastosowania tego podpisu.
  • Tożsamość osoby podpisującej jest ważna.
  • Podpis zawiera osadzony znacznik czasu.
  • Podpis został zweryfikowany na czas bezpieczny (sygnatura czasowa).
Certyfikaty podpisywania dokumentów SSL.com cieszą się zaufaniem na całym świecie w zakresie cyfrowego podpisywania i certyfikowania dokumentów Adobe PDF z bezpiecznymi podpisami cyfrowymi. Ponadto nasze certyfikaty do podpisywania dokumentów można zarejestrować w naszej usłudze podpisywania w chmurze eSigner, która umożliwia naszym użytkownikom dodawanie globalnie zaufanych podpisów cyfrowych i znaczników czasu do dokumentów z dowolnego miejsca, bez potrzeby stosowania tokenów USB, HSM lub innego specjalnego sprzętu.

ZAMÓW TERAZ

Dziękujemy za wybranie SSL.com! W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem Support@SSL.com, połączenie 1-877-SSL-SECURElub po prostu kliknij łącze czatu w prawym dolnym rogu tej strony. Odpowiedzi na wiele często zadawanych pytań można również znaleźć w naszym baza wiedzy.

Zapisz się do newslettera SSL.com

Nie przegap nowych artykułów i aktualizacji z SSL.com

Bądź na bieżąco i bezpiecznie

SSL.com jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, PKI i certyfikaty cyfrowe. Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości branżowe, wskazówki i ogłoszenia o produktach od SSL.com.

Będziemy wdzięczni za Twoją opinię

Weź udział w naszej ankiecie i daj nam znać, co myślisz o swoim ostatnim zakupie.