en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Wygeneruj a CSR dla Novell ConsoleOne

Aby utworzyć żądanie podpisania certyfikatu (CSR)

  1. Zaloguj się, aby eDirectory drzewo jako administrator z odpowiednimi uprawnieniami.
  2. Start KonsolaJeden.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt kontenera, który zawiera serwer, na którym będą działać aplikacje obsługujące kryptografię.
  4. Wybierz Nowyprzedmiot.
  5. Kliknij Bezpieczeństwo tab certyfikaty.
  6. Z pola listy w Nowe obiekty w oknie dialogowym kliknij dwukrotnie NDSPKI: Kluczowy materiał.
  7. To otwiera Utwórz certyfikat serwera okno dialogowe i odpowiedni kreator, który tworzy Certyfikat serwera obiekt. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat okna dialogowego lub dowolnej strony kreatora, kliknij Pomoc.

Następne kroki

Aby uzyskać pomoc w instalacji certyfikatu, czytaj tutaj.

Zapisz się do newslettera SSL.com

Nie przegap nowych artykułów i aktualizacji z SSL.com