en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Wygeneruj a CSR dla O'Reilly Website Pro 3.x

Wygeneruj klucze i żądanie podpisania certyfikatu

1. otwarte Właściwości serwera WWW I wybierz opcję Kółko na klucze patka.

strona internetowapro1

2. wybierać Nowa para kluczy i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Upewnij się, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne.

strona internetowapro2

3. Po zakończeniu pracy kreatora wybierz Dotację. Nie zaznaczaj tego pola, aby wybrać urząd certyfikacji.

strona internetowapro7

4. Rejestrując się w celu uzyskania certyfikatu, znajdź plik CSR plik i skopiuj / wklej tekst żądania certyfikatu do pliku CSR pudełko. Zakończ proces rejestracji online.

Czytaj więcej

Aby uzyskać informacje na temat instalacji, czytaj tutaj.

Zapisz się do newslettera SSL.com

Nie przegap nowych artykułów i aktualizacji z SSL.com