en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Zainstaluj certyfikat SSL w IBM WebSphere Advanced Single Server Edition 4.0

Aby móc włączyć protokół SSL w WebSphere, musisz mieć własny certyfikat. Ten certyfikat może być samocertyfikatem do celów testowych, ale w każdym przypadku produkcyjnym powinieneś mieć certyfikat wydany przez Zaufany urząd certyfikacji. W poniższych krokach opisano, jak uzyskać własny certyfikat, a później, jak skonfigurować WebSphere, aby go używał.

Instalowanie łańcucha certyfikatów

Przed dodaniem certyfikatu do magazynu kluczy należy najpierw dołączyć łańcuch certyfikatów. Musisz zainstalować następujące certyfikaty publiczne:

Pośredni pakiet certyfikatów

Certyfikat SSL wydany przez SSL.com

Możesz dodać łańcuch certyfikatów z ekranu Certyfikaty osoby podpisującej, jak pokazano poniżej:

websphere1

Kliknij przycisk Dodaj. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić dane, nazwę pliku certyfikatu (otrzymany plik certyfikatu) i jego lokalizację. Po wprowadzeniu wszystkich tych informacji kliknij OK.

Instalowanie certyfikatu witryny

Możesz zaimportować go do swojego magazynu kluczy. W konsoli IBM Key Management wybierz z menu rozwijanego opcję Certyfikaty osobiste, jak na poniższym ekranie:

websphere2

Następnie kliknij przycisk Odbierz. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić dane, nazwę pliku certyfikatu (otrzymany plik certyfikatu) i jego lokalizację. Po wprowadzeniu wszystkich tych informacji kliknij OK.

Włączanie SSL

Po pomyślnym skonfigurowaniu magazynu kluczy przy użyciu certyfikatu można teraz włączyć protokół SSL na serwerze WebSphere Application Server.

W IBM WebSphere protokół SSL można skonfigurować dla każdego komponentu. Więcej informacji na temat włączania / konfigurowania dla każdego z nich można znaleźć w serwisie WWW IBM pod adresem http://www-4.ibm.com/software/webservers/appserv/support.html

Powiązane How Tos

Subskrybuj biuletyn SSL.com

Co to jest SSL /TLS?

Odtwórz wideo

Zapisz się do newslettera SSL.com

Nie przegap nowych artykułów i aktualizacji z SSL.com