Ręczna konfiguracja zaufania w programie Adobe Acrobat

To jest przewodnik dotyczący ręcznego konfigurowania zaufania certyfikatu do podpisywania dokumentów testowych w programie Adobe Acrobat.

Jeśli używasz certyfikatu testowego do cyfrowego podpisania pliku PDF z programu Adobe Acrobat, podpis cyfrowy nie będzie od razu widoczny jako ważny. Bezpłatne certyfikaty testowe generowane przez 
Piaskownica SSL.com są przeznaczone do celów testowych, nie przechodzą walidacji i nie są automatycznie zaufane. Kontrastuje to z używaniem certyfikatów produkcyjnych SSL.com, które są wydawane po procesie weryfikacji tożsamości i są domyślnie zaufane przez czytniki Adobe.

Certyfikaty podpisywania dokumentów SSL.com cieszą się zaufaniem na całym świecie w zakresie cyfrowego podpisywania i certyfikowania dokumentów Adobe PDF z bezpiecznymi podpisami cyfrowymi. 

KUP CERTYFIKAT DO PODPISANIA DOKUMENTU SSL.COM

wymagania


Ten przewodnik ma 3 wymagania:

a) Testowy certyfikat do podpisywania dokumentów: W tym przewodniku używamy testowego certyfikatu do podpisywania dokumentów SSL.com, który można zamówić za pomocą piaskownicy/środowiska testowego SSL.com. Aby uzyskać szczegółowy przewodnik na temat tworzenia konta piaskownicy SSL.com, zapoznaj się z artykułem: 
Korzystanie z piaskownicy SSL.com do testowania i integracji.

b) Wniosek o podpisanie dokumentu: W tym przypadku my 
będzie korzystać z usługi zdalnego podpisywania SSL.com eSigner, która bezpiecznie przechowuje cyfrowe certyfikaty w chmurze. W szczególności będziemy używać eSigner Express, SSL.com's Aplikacja internetowa z graficznym interfejsem użytkownika, która umożliwia użytkownikom tworzenie podpisów cyfrowych w większości przeglądarek internetowych bez konieczności stosowania tokenów sprzętowych do przechowywania certyfikatu cyfrowego.

c) Narzędzie do otwierania plików PDF: W tym przewodniku używamy programu Adobe Acrobat.

Cel

1. Zaloguj się do środowiska piaskownicy eSigner pod adresem https://try.esigner.com/. Jeśli nie masz jeszcze konta, wybierz opcję Załóż konto opcja.

2. Kliknij zielony przycisk KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYSŁAĆ PLIK aby załadować dokument PDF do eSigner Express. Maksymalny rozmiar pliku do podpisywania dokumentów wynosi 60 megabajtów.
3. Wybierz swój plik i kliknij Otwarte przycisk, aby przesłać go do eSigner. Po przesłaniu i przygotowaniu do podpisania kliknij przycisk Podpisz cyfrowo i zakończ patka.
4. kliknij Podpisz i wyjdź. Następnie zostaniesz poproszony o 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wysłany do aplikacji Authenticator w telefonie lub bezpośrednio do skrzynki odbiorczej SMS telefonu, w zależności od opcji wybranej podczas rejestracji certyfikatu podpisywania dokumentów w eSigner.
5. Pojawi się komunikat informujący, że eSigner Express pomyślnie podpisał dokument PDF. Kliknij Pobierz plik PDF przycisk, aby wyświetlić podpis cyfrowy w pliku.
6. Po otwarciu podpisanego cyfrowo pliku PDF firma Adobe wyświetli komunikat „Co najmniej jeden podpis ma problemy”, aby wskazać, że certyfikat testowy nie jest jeszcze zaufany. Pojawi się również symbol wykrzyknika, aby dodatkowo wskazać, że nie jest zaufany.
7. Kliknij Panel podpisu przycisk.

8. Kliknij lewym przyciskiem myszy konkretny podpis cyfrowy, który chcesz zweryfikować.

9. Kliknij prawym przyciskiem myszy podpis cyfrowy i kliknij Pokaż właściwości podpisu
10. kliknij Właściwości podpisu

11. Adobe wyświetli dwa komunikaty:
a
) Ważność podpisu jest NIEZNANA.
b) Tożsamość osoby podpisującej jest nieznana, ponieważ nie została uwzględniona na Twojej liście zaufanych certyfikatów, a żaden z jej certyfikatów nadrzędnych nie jest zaufanymi certyfikatami.


Kliknij 
Pokaż certyfikat osoby podpisującej w celu zweryfikowania podpisu i tożsamości osoby podpisującej.

Certyfikaty podpisywania dokumentów SSL.com cieszą się zaufaniem na całym świecie w zakresie cyfrowego podpisywania i certyfikowania dokumentów Adobe PDF z bezpiecznymi podpisami cyfrowymi. 

KUP CERTYFIKAT DO PODPISANIA DOKUMENTU SSL.COM

12. Kliknij nazwę certyfikatu testowego, aby go podświetlić. Wybierz Zaufaj kartę, a następnie kliknij Dodaj do zaufanych certyfikatów... przycisk.
13. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie, czy chcesz zaufać certyfikatowi. Kliknij OK przycisk.

14. Pojawi się kolejne okno dialogowe z opcjami, w których przypadkach certyfikat testowy ma być zaufany:
a) 
Użyj tego certyfikatu jako zaufanego katalogu głównego: W polu wyboru tej opcji powinno znajdować się zaznaczenie. Dzięki temu certyfikat testowy będzie bezpośrednio zaufany przez firmę Adobe.

b) Podpisane dokumenty lub dane: Firma Adobe ustawia domyślny znacznik wyboru dla tej opcji.
c) 
Certyfikowane dokumenty: Ta funkcja jest opcjonalna i pozwala zaufać certyfikatowi testowemu w przypadku zawartości dynamicznej, osadzonego kodu JavaScript o wysokich uprawnieniach oraz uprzywilejowanych operacji systemowych (sieć, drukowanie, dostęp do plików itp.). Możesz pozostawić tę funkcję niezaznaczoną, jeśli nie potrzebujesz żadnej lub wszystkich z tych trzech funkcji.

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk OK przycisk.

15. Certyfikat testowy jest teraz zaufany! Zamknij plik PDF, otwórz go ponownie, a podpis cyfrowy pokazany przez program Adobe Acrobat powinien być widoczny jako ważny. Zobaczysz również, że symbol wykrzyknika został teraz zastąpiony znacznikiem wyboru w zielonym kółku, co wskazuje, że podpis jest rzeczywiście ważny.

16. Kliknij Panel podpisu ponownie, aby wyświetlić szczegóły zaufanego podpisu.
17. Zaznacz podpis, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż właściwości podpisu opcja.

18. Zobaczysz, że firma Adobe pokazuje teraz podpis i tożsamość osoby podpisującej jako ważne. Kliknij Pokaż certyfikat osoby podpisującej... ponownie, aby wyświetlić dalsze szczegóły dotyczące zaufanego certyfikatu testowego.

19. Zaznacz nazwę certyfikatu testu. Kliknij Zaufaj patka. Adobe umieszcza zielony znacznik wyboru przy konkretnym zadaniu, do którego wykonania certyfikat jest włączony. W tym przypadku certyfikat testowy został uznany za zaufany we wszystkich dostępnych opcjach udostępnianych przez program Adobe Acrobat.
20. Jeśli chcesz zobaczyć listę zaufania, na której Adobe dodał Twój certyfikat testowy, kliknij przycisk Edytuj w górnym menu, a następnie Preferencje... lub możesz też wpisać Ctrl + K aby zawieźć Cię bezpośrednio do Preferencje okno. Tam wybierz Podpisy kategorię i kliknij Więcej... przycisk dla Tożsamości i zaufane certyfikaty.
21. kliknij Zaufane certyfikaty i przewiń listę w dół, aby zobaczyć nazwę swojego certyfikatu testowego. Po wybraniu zobaczysz, że Adobe rozpoznaje okres ważności i wykorzystanie do podpisywania cyfrowego.
Uwaga: Następnym razem, gdy użyjesz zweryfikowanego certyfikatu testowego do podpisania innego dokumentu PDF, program Adobe Acrobat natychmiast pokaże certyfikat jako ważny i zaufany po otwarciu podpisanego pliku.

Potrzebujesz niestandardowych rozwiązań?

Dzięki naszej wiedzy eksperckiej i pięciogwiazdkowemu personelowi pomocy technicznej jesteśmy gotowi i chętni do współpracy z Tobą w zakresie niestandardowych rozwiązań lub rabatów na podpisywanie na dużą skalę na poziomie przedsiębiorstwa. Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą.
Twitter
Facebook
LinkedIn
Reddit
E-mail

Bądź na bieżąco i bezpiecznie

SSL.com jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, PKI i certyfikaty cyfrowe. Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości branżowe, wskazówki i ogłoszenia o produktach od SSL.com.

Będziemy wdzięczni za Twoją opinię

Weź udział w naszej ankiecie i daj nam znać, co myślisz o swoim ostatnim zakupie.