en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

prawo autorskie

SSL.com Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Prawa autorskie

Witryna i treść w Witrynie stanowią własność SSL Corp lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Kompilacja, organizacja i wyświetlanie treści, a także całe oprogramowanie i wynalazki używane w tej Witrynie i w związku z nią są wyłączną własnością SSL Corp. SSL Corp zastrzega sobie wszelkie prawa do Witryny i jej treści, które nie zostały wyraźnie udzielone w żadnych umowach z SSL Corp lub w Warunkach użytkowania.

Znaki towarowe

Znaki SSL Corp, grafika, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty wymienione w Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i szatą graficzną SSL Corp. Są jedyną i wyłączną własnością SSL Corp. Znaki usługowe, znaki towarowe i szata graficzna SSL Corp mogą nie mogą być używane w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować dezorientację wśród klientów, w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący SSL Corp oraz w związku z jakąkolwiek usługą lub produktem, który nie jest sponsorowany, wspierany lub produkowany przez SSL Corp. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością SSL Corp lub jej podmioty zależne, które pojawiają się na tej stronie, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być powiązani, powiązani lub sponsorowani przez SSL Corp lub jej podmioty zależne.