Användarvillkor

Användarvillkor

SSL.com Användarvillkor

juridiska meddelanden

Välkommen till den här webbplatsen, som ägs och drivs av SSL och / eller SSL: s dotterbolag, dotterbolag eller närstående företag (i dessa användarvillkor hänvisar "SSL" kollektivt till SSL Corp, ett Nevada-företag och dess dotterbolag, dotterbolag och närstående företag) (platsen"). SSL upprätthåller webbplatsen som en tjänst för sina besökare, under förutsättning att följande villkor gällande användningen av webbplatsen ("användarvillkor"). När du använder webbplatsen accepterar du användarvillkoren; om du inte godkänner användarvillkoren får du inte använda webbplatsen. SSL förbehåller sig rätten att ändra innehåll på webbplatsen och dessa användarvillkor regelbundet utan föregående meddelande.

Användning av innehåll på webbplatsen

Du kan visa, ladda ner och skriva ut innehåll från webbplatsen med följande villkor: (a) innehållet får endast användas i informationssyfte; och (b) innehållet får inte modifieras eller ändras på något sätt. Du får inte publicera, distribuera, förbereda derivatverk eller på annat sätt använda innehållet än vad som uttryckligen tillåts här. Du får inte inrama eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan egeninformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av SSL utan uttryckligt skriftligt tillstånd från SSL. Du får inte använda några metataggar eller någon annan “dold text” som använder SSL: s namn eller varumärken utan uttryckligt skriftligt medgivande från SSL. Du får inte använda någon SSL-logotyp eller annan egen grafik eller ett varumärke som en del av länken utan uttryckligt skriftligt tillstånd. Du förvärvar inga äganderätt till något innehåll på webbplatsen. All obehörig användning upphör tillståndet eller licensen som beviljas av SSL.

Recensioner, kommentarer, kommunikation och annat innehåll

Du kan skicka kommentarer och tillhandahålla annat innehåll så länge innehållet inte är obscent, olagligt, hotande eller ärekränkande och så länge innehållet inte bryter mot integriteten eller intrångar tredje parts immateriella rättigheter. Vidare får sådant innehåll inte innehålla programvaruvirus, massutskick, kedjebrev eller någon form av "skräppost". Du får inte använda en falsk e-postadress, efterlikna någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda informationens ursprung. Genom att skicka information ger du SSL en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierad rätt att reproducera, använda, modifiera, publicera, anpassa, översätta, skapa derivat från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla medier. Genom att skicka information intygar och garanterar du också att innehållet är korrekt; du äger eller har tillstånd att använda innehållet som du skickar in; och att användning av innehållet inte kommer att skada någon person eller enhet.

Produkter och tjänster som SSL erbjuder på webbplatsen

SSL erbjuder produkter och tjänster på webbplatsen. När du registrerar dig för att få en produkt eller tjänst från SSL på sajten accepterar du det specifika avtal som gäller för den produkten eller tjänsten. Din användning av sådana produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen regleras av villkoren i avtalet för den produkten eller tjänsten. Förutom vad som anges i det avtalet garanterar SSL inte att produktbeskrivningar eller innehåll på denna webbplats är korrekta, aktuella, pålitliga, fullständiga eller felfria.

Upphovsrätt och varumärkesinformation

Tveka inte, Klicka här för information om upphovsrätt och varumärke.

Tredjeparts webbplatser och information

Webbplatsen kan tillhandahålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser eller tillgång till innehåll från tredje part. SSL kontrollerar inte, godkänner eller garanterar innehåll som finns på sådana webbplatser. Du samtycker till att SSL inte ansvarar för något innehåll, tillhörande länkar, resurser eller tjänster som är associerade med en tredje parts webbplats. Du samtycker vidare till att SSL inte ska ansvara för förlust eller skada av något slag som är förknippat med din användning av tredjepartsinnehåll. Länkar och åtkomst till dessa webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet.

Villkor

UTOM UTTRYCKLIGT I ETT AVTAL MELLAN DIG OCH SSL, ALT INNEHÅLL, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH PROGRAMVARA SOM LEVERERAS PÅ DENNA WEBBPLATS LEVERERAS ”SOM DE ÄR” UTAN GARANTI FÖR NÅGOT SLUT, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDT. SSL OCH DENNA LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE FRISKRIVAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄLLDA INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, DE AV SÄLJBARHET, FUNKTION FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH INTRÄD. DU ÄR ENDAST ANSVARIGT FÖR PLATSENS GODKÄNNANDE, INNEHÅLLET OCH DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER ERBJUDNA AV SSL PÅ WEBBPLATSEN FÖR DIN AVSEDDA ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNING. SSL GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN, DITT INNEHÅLL, ELLER DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER DET ERBJUDER PÅ WEBBPLATSEN uppfyller dina krav. UNDERHÅLL AV VILLKOREN FÖR NÅGOT AVTAL MELLAN DIG OCH SSL, SSL, DENNA LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE SKALL INTE ANSVARAS FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJANDE, TILLFÄLLIGA ELLER PUNITIVA SKADOR, ÄVEN OM SSL, DETNA LEVERANTÖRER ELLER LICENSER MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR. VISSA STATSLAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DENNA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KAN VISSA ELLER ALLMÄNNA FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE Rättigheter.

Ersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla ofarlig SSL, anställda, advokater och agenter ("Skadeståndsägare") mot alla fordringar, utgifter, skulder, förluster, kostnader och skadestånd, inklusive rimliga advokatarvoden, som skadeståndare kan ådra sig (i ) i samband med din användning av webbplatsen eller någon hyperlänkad webbplats eller (ii) som härrör från innehåll du tillhandahåller.

tillämpliga lagar

Alla frågor som rör din tillgång till och användning av sajten ska regleras av amerikansk federal lag eller lagarna i de stater där den specifika webbplatsen du besöker är värd utan hänsyn till dess principskonflikter. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden som rör din tillgång till eller användning av sajten ska inledas vid en statlig eller federal domstol i den jurisdiktion där den specifika webbplats du tittar på är värd. Om det finns en bestämmelse om att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas, kommer denna bestämning inte att påverka resten av användarvillkoren och användarvillkoren ska anses ändrade i den minsta grad som krävs för att göra dem giltiga och verkställbara .

Kontakt information

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta SSL på

validation@ssl.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.