Digitala signaturer kontra elektroniska signaturer

Elektroniska och digitala signaturer har revolutionerat hur vi signerar och autentiserar dokument, vilket möjliggör snabbare, mer effektiva och miljövänliga processer. Men termerna "elektronisk signatur" och "digital signatur" blandas ofta ihop, vilket leder till missförstånd om deras säkerhet, juridiska giltighet och lämpliga användningsfall. Genom att förstå de viktigaste skillnaderna mellan dessa två typer av signaturer kan du säkerställa att du väljer rätt lösning för dina specifika krav.

Vad är en elektronisk signatur?

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är ett brett begrepp som omfattar alla elektroniska sätt att indikera avtal eller godkännande på ett dokument. Det kan vara så enkelt som att skriva ditt namn i slutet av ett e-postmeddelande, klicka på kryssrutan "Jag godkänner" eller använda en penna för att rita din signatur på en pekskärmsenhet. Elektroniska signaturer är juridiskt bindande i många länder, förutsatt att de uppfyller specifika krav, som att demonstrera undertecknarens avsikt och vara associerad med det undertecknade dokumentet.

Vanliga användningar av elektroniska signaturer inkluderar:

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är en specifik elektronisk signatur som använder kryptografiska tekniker för att förbättra säkerheten och äktheten. Den förlitar sig på en matematisk algoritm för att generera ett unikt digitalt fingeravtryck, kallat en hash, för varje dokument. Denna hash krypteras sedan med undertecknarens privata nyckel, vilket skapar den digitala signaturen. Signaturen bifogas dokumentet och mottagaren kan verifiera dess äkthet med hjälp av undertecknarens publika nyckel.

Vanliga tillämpningar av digitala signaturer inkluderar:

 • Säkra finansiella transaktioner
 • Juridiska kontrakt och avtal
 • Känsliga myndighetsdokument
 • Medicinska journaler och recept

Digitala signaturer erbjuder flera viktiga säkerhetsfunktioner:

 • Integritet: Alla ändringar som görs i dokumentet efter undertecknandet ogiltigförklarar signaturen, vilket säkerställer dokumentets integritet.
 • Autentisering: Undertecknarens identitet verifieras med hjälp av deras digitala certifikat, vilket förhindrar identitetsstöld.
 • Icke-avvisande: Undertecknaren kan inte förneka att han undertecknat dokumentet, eftersom deras privata nyckel krävs för att skapa signaturen.

Viktiga skillnader mellan elektroniska och digitala signaturer

 1. Säkerhetsnivåer: Digitala signaturer ger en högre säkerhetsnivå jämfört med grundläggande elektroniska signaturer. De använder kryptering och digitala certifikat för att säkerställa integriteten och äktheten hos det signerade dokumentet, vilket gör dem svårare att förfalska eller manipulera.
 2. Autentiseringsmetoder: Elektroniska signaturer är beroende av olika autentiseringsmetoder, såsom e-postverifiering, IP-adressspårning eller tvåfaktorsautentisering. Däremot använder digitala signaturer digitala certifikat utfärdade av betrodda tredje parts certifikatutfärdare (CA) som SSL.com för att verifiera undertecknarens identitet.
 3. Integritetsverifiering: Digitala signaturer innehåller en unik hash av dokumentet, vilket gör att mottagarna kan upptäcka eventuella ändringar som gjorts efter att dokumentet signerades. Grundläggande elektroniska signaturer har inga inbyggda mekanismer för att verifiera dokumentintegritet.
 4. Icke-avvisande: Digitala signaturer ger icke-avvisande, vilket innebär att undertecknaren inte kan förneka att ha undertecknat dokumentet, eftersom deras privata nyckel krävs för att skapa signaturen. Elektroniska signaturer kanske inte alltid erbjuder denna nivå av icke-avvisande, beroende på vilka autentiseringsmetoder som används.
 5. Användningsfall och lämplighet: Elektroniska signaturer lämpar sig för en lång rad vardagliga affärstransaktioner och avtal där en grundläggande autentiseringsnivå är tillräcklig. Digitala signaturer är att föredra för värdefulla, känsliga eller juridiskt kritiska dokument som kräver högsta nivå av säkerhet och icke-avvisande.

Juridiska och regulatoriska överväganden

Den juridiska giltigheten för elektroniska och digitala signaturer varierar mellan jurisdiktioner och branscher. Många länder har antagit lagar och förordningar, såsom ESIGN Act och UETA i USA, och eIDAS i Europeiska unionen, som ger juridiskt erkännande till elektroniska signaturer, förutsatt att de uppfyller vissa krav.

Vissa branscher, som sjukvård och myndigheter, kan dock ha specifika efterlevnadskrav som kräver användning av digitala signaturer eller andra avancerade autentiseringsmetoder. Det är viktigt att förstå det juridiska och regulatoriska landskapet i din jurisdiktion och bransch för att säkerställa efterlevnad när du använder elektroniska eller digitala signaturer.

Att välja rätt signaturlösning

Tänk på följande faktorer när du väljer en elektronisk eller digital signaturlösning:

 1. Säkerhetskrav: Bedöm känsligheten och kritikaliteten hos de dokument du behöver signera och välj en lösning som erbjuder lämplig säkerhetsnivå.
 2. Enkel att använda: Leta efter en användarvänlig plattform som sömlöst integreras med dina befintliga arbetsflöden och system, vilket gör det enkelt för undertecknare att ta till sig och använda.
 3. Kostnad: Utvärdera prismodellerna för olika lösningar, med hänsyn till faktorer som antalet användare, dokumentvolym och ytterligare funktioner som erbjuds.
 4. Populära elektroniska och digitala signaturplattformar som eSigner.com erbjuder en rad funktioner, integrationer och efterlevnadscertifieringar för att passa olika affärsbehov.
Som en ledande leverantör av digitala certifikat och PKI lösningar förstår SSL.com vikten av säkra och pålitliga digitala signaturer. Om ditt team är osäkert på vilken digital signaturlösning som är rätt, kontakta SSL.com.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.