Effektivisera digitala signaturarbetsflöden med eSigner-integration

När företag i allt större utsträckning använder digitala signaturlösningar för att effektivisera sina dokumentsigneringsprocesser, är det avgörande att välja rätt integrationsmetod för ett sömlöst och effektivt arbetsflöde. När du överväger att automatisera ditt arbetsflöde för digitala signaturer är det viktigt att förstå de olika alternativen som finns och hur de bäst kan tillgodose din organisations behov.

Förbereda dokument för digital signering

Att förbereda dina dokument på rätt sätt för digital signering är avgörande för en smidig signeringsprocess. Dina dokument bör vara i ett kompatibelt format, till exempel PDF, och ha tydligt definierade signaturfält. Tänk också på eventuella juridiska krav eller efterlevnadsstandarder som gäller för din bransch.

eSigner: Det betrodda valet för integration med digital signatur

När det gäller att välja en leverantör av digitala signaturer framstår SSL.com som den enda certifikatutfärdaren som erbjuder både AATL (Adobe Approved Trust List) betrodda dokumentsigneringscertifikat och eSigner, en komplett molnsigneringstjänst som tillhandahåller digitala signaturer via ett API . Denna omfattande lösning ger bekvämligheten att ha både certifikatet och molnsigneringen i samma produktsvit och supportrepresentation. Detta säkerställer också att dina digitala signaturer är juridiskt bindande, allmänt erkända på olika plattformar och tillämpas med din identitet, inte den för själva molnsigneringstjänsten.

Integrationsalternativ med eSigner

eSigner erbjuder flera integrationsalternativ för att tillgodose olika tekniska krav och preferenser:

Direkt API-integration

Med det här alternativet kan du integrera eSigners API direkt i din applikation. Detta involverar att beräkna hashen, tillämpa tidsstämplar och bädda in återkallade sökningar. API:et tillhandahåller slutpunkter för uppladdning av dokument, signeringsautentisering, signaturplacering och hämtning av signerade dokument. Det kan också erbjuda slutpunkter för att hantera mallar, arbetsflöden och användarroller. Även om det här alternativet ger mest kontroll och anpassning, kräver det också mer teknisk expertis och utvecklingsresurser.

Java Command-line Utility (DocSignTool)

eSigner tillhandahåller ett Java-baserat kommandoradsverktyg som heter DocSignTool, som förenklar integrationsprocessen. Det här verktyget hanterar nödvändiga hashberäkningar, tidsstämpling, inbäddning av uppslagssökning för återkallande av certifikat och interaktioner med eSigners API, vilket gör det enklare att integrera digitala signeringsmöjligheter i dina befintliga arbetsflöden.

Kontakt Försäljning
Är du redo att utforska det bästa integrationsalternativet för din organisation? Kontakta vårt säljteam idag för att diskutera dina specifika krav och lära dig hur eSigner kan revolutionera din dokumentsigneringsprocess. Våra kunniga representanter guidar dig genom integrationsalternativen och hjälper dig att välja den bästa lösningen för din organisations behov.

 

Gateway för dokumentsignering

Document Signing Gateway är eSigners senaste erbjudande, designat för att effektivisera integrationsprocessen ytterligare. Denna containerbaserade Docker-bild, lokal lösning fungerar som en mellanhand mellan din applikation och eSigners API. Den hanterar alla komplexa uppgifter, såsom hashberäkning, tidsstämpling och återkallelsekontroller, så att du kan fokusera på din kärnverksamhetslogik.

Fördelar med Document Signing Gateway

Även om alla tre integrationsalternativen har sina fördelar, erbjuder Document Signing Gateway flera fördelar jämfört med de andra:

  • Förenklad integration: Document Signing Gateway tar bort komplexiteten i API:t, vilket gör det enklare och snabbare att integrera digitala signeringsfunktioner i din applikation.
  • Minskad utvecklingsinsats: Genom att hantera uppgifterna på låg nivå, minimerar Document Signing Gateway den utvecklingsinsats som krävs från din sida, vilket gör att ditt team kan fokusera på andra kritiska aspekter av din applikation.
  • förbättrad säkerhet: Document Signing Gateway fungerar på plats, vilket ger dig fullständig kontroll över dina känsliga data och säkerställer att den aldrig lämnar din säkra miljö.

Utnyttja API:er för Document Signing Gateway

Förutom kompletta SaaS-baserade lösningar kan organisationer implementera dokumentsigneringsfunktioner genom gateway-API:er som integreras med befintlig infrastruktur. Båda har liknande funktionalitet och installeras i kundens lokaler. För att säkerställa integritet skickar båda en hash över nätverket snarare än hela PDF-dokumentet.

Det finns dock viktiga fördelar med att använda Gateway-appen framför DocSignTool:

  • Enkel integration: DocSignTool är en kommandoradsapplikation som kan vara svår att integrera, som kräver inbäddning i kundens applikation. Däremot är Gateway-appen API-baserad, vilket möjliggör enkel integration genom enkla API-anrop från applikationer i alla programmeringsspråk (Python, Java, .NET, Node.js, etc.).
  • Enkel installation: Gateway-appen installeras som en dockningsavbildning, vilket gör distributionen enkel jämfört med DocSignTool.
  • Utvecklare-vänlig: Ur ett utvecklarperspektiv är Gateway-appen lättare att arbeta med tack vare sin API-baserade modell.

För en steg-för-steg-guide om hur du använder DocSignTool för dokumentsignering, se eSigner DocSignTool Guide. För en mer omfattande guide om Document Signing Gateway, se Guide för dokumentsigneringsgateway.

Genom att utnyttja väldesignade API:er som Gateway-appen kan företag på ett flexibelt sätt lägga till robusta dokument-eSignatur-funktioner till sina applikationer och system. Gateways hanterar kryptografisk komplexitet och krav på skalbarhet.

Testa din integration med Sandbox Environment

För att säkerställa en smidig utrullning av din digitala signaturintegrering tillhandahåller eSigner en sandlådemiljö för testning. Detta gör att du kan testa din implementering noggrant, inklusive signeringsprocessen och eSealing-funktionalitet, i en säker och kontrollerad miljö innan du distribuerar den till produktion. För detaljerade instruktioner om hur du använder eSigners sandlådemiljö, se följande testguide: Använda SSL.com Sandbox för att testa integration.

Slutsats

Att välja rätt integrationsmetod för digital signatur är avgörande för att optimera ditt arbetsflöde för dokumentsignering. Med eSigners pålitliga certifikat, omfattande API och Document Signing Gateway kan du effektivisera din integrationsprocess och njuta av en säker, effektiv och lagligt kompatibel digital signaturlösning.

< p class="md-end-block md-p">För mer teknisk information och vägledning om hur du implementerar din eSigner-integration, se vår tekniska guide.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.