Organisationsenhetsfält (OU) som ska fasas ut av SSL.com

Viktigt meddelande:

 • Organisationsenhetsfältet (OU) inom en SSL/TLS (webbplats) certifikat, https://www.ssl.com/certificates/ kommer att fasas ut från och med den 1 september 2022 på begäran av CA/webbläsarforum.  
 • SSL.com kommer att upphöra med fältet från och med den 1 augusti 2022, för att kunderna ska kunna vänja sig vid förändringen.

Varför händer detta?

Certifikatmyndigheten/webbläsarforumet (CA/B) har undersökt sätt att ytterligare stärka valideringen av en SSL/TLS (webbplats) Certifikat. 
 • Även om andra metoder inte var tillräckliga, fokuserades uppmärksamheten på att avveckla OU-fältet. 
 • Fältet är tvetydigt eftersom det är en intern etikett med liten textstandardisering. 
 • Fältet kan inte valideras effektivt och kan missbrukas.
 • SSL.com följer de operativa standarder som ratificerats av Certificate Authority/Browser (CA/B) Forum. 
 • Som med alla certifikat utfärdade av SSL.com ligger det i SSLs kunders bästa intresse att säkerställa efterlevnad.
 • Som med alla SSL.com-produkter är vår efterlevnad av standarder, kvalitet och kundnöjdhet fortfarande vår högsta prioritet. 

 

Går vidare: 

 • Kunder uppmanas att se över sina interna certifikathanteringsmetoder, för att säkerställa att inget beroende av fältet går framåt.
 • Certifikat utfärdade före 1 augusti 2022 kommer att förbli giltiga. 
 • Kunder som har känt till beroenden på OU-fältet och inte kan lösa det uppmanas att ombearbeta och utfärda på nytt före 31 juli 2022 för att säkerställa funktionalitet. 
 • Från och med den 1 augusti 2022 kommer SSL.com inte längre att presentera fältet för användning. 

Information ges:

 • För att uppmärksamma våra kunder på förändringen. 
 • Ge tid att designa om alla processer som för närvarande är betingade på fältet. 

Ytterligare information finns tillgänglig:

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.