Privata och offentliga nycklar

SSL /TLS protokollet använder ett par nycklar - en privat, en allmän - för att autentisera, säkra och hantera säkra anslutningar. Dessa nycklar är ett länkat par textfiler och skapas tillsammans som ett par när du skapar din Certificate Signing Request (CSR).

SSL fungerar genom att göra en nyckel i paret ( offentlig nyckel) känd för omvärlden, medan den andra (den privat nyckel) förblir en hemlighet bara du vet.

SSL är ett exempel på asymmetrisk kryptering, och använder några väldigt coola matte-trick för att göra det enkelt att använda ditt nyckelpar tillsammans för säkerhetsändamål men praktiskt taget omöjligt för någon annan att bryta din kryptering med kunskap om den offentliga nyckeln.
Behöver du ett digitalt certifikat? SSL.com har dig täckt. Jämför alternativ här för att hitta rätt val för dig, från SSL-certifikat, S/MIME, kodsigneringscertifikat och mer.

BESTÄLL NU

Vad är den privata nyckeln?

Privata nycklar spelar en grundläggande roll i digitala certifikat och fungerar som hörnstenen i säker onlinekommunikation. Att förstå vikten av privata nycklar är avgörande för företag och individer som strävar efter att skydda sin känsliga information och upprätthålla en säker onlinemiljö.

Den privata nyckeln används för att signera digitalt din begäran om certifikatsignering (CSR) och senare för att säkra och verifiera anslutningar till din server.

Din privata nyckel bör skyddas noggrant, eftersom alla som har tillgång till den lätt kan bryta din kryptering. (Observera igen att den privata nyckeln bara är en textfil - men det är en riktigt viktig textfil och bör skyddas i enlighet därmed.)

Om du tappar din privata nyckel eller tror att den komprometteras på något sätt, rekommenderar SSL.com att du "nycklar" ditt certifikat. För att återanvända skapar du och skickar in en ny CSRoch SSL.com kommer att utfärda ditt certifikat igen med ditt nya nyckelpar. SSL.com erbjuder detta som en gratis tjänst under ditt certifikats livstid - för mer information, se den här artikeln om hur du hanterar en förlorad eller kompromissad privat nyckel.

Vilka är viktiga egenskaper hos den privata nyckeln?

  1. Säkerhet genom asymmetrisk kryptering: Privata nycklar är en integrerad del av asymmetriska krypteringssystem, såsom den allmänt använda RSA-algoritmen. Genom att utnyttja privata och offentliga nyckelpar möjliggör dessa system säker kommunikation, dataintegritet och autentisering. Den privata nyckeln, som endast är känd för certifikatägaren, tillåter skapandet av digitala signaturer som kan verifieras med motsvarande publika nyckel.

  2. Autentisering och förtroende: Digitala certifikat fungerar som elektroniska referenser som validerar identiteten för individer, organisationer eller webbplatser. Privata nycklar används för att generera digitala signaturer, som verifierar äktheten och integriteten hos data som överförs över internet. Genom att skydda den privata nyckeln säkerställer certifikatägare att endast betrodda enheter kan generera giltiga digitala signaturer, vilket skapar förtroende för online-interaktioner.

  3. Kryptering och konfidentialitet: I SSL/TLS certifikat, privata nycklar används för att initiera säkra anslutningar och kryptera känslig data. Webbplatser som använder SSL/TLS kryptering ger en säker miljö för överföring av konfidentiell information, såsom inloggningsuppgifter, ekonomiska detaljer eller personliga uppgifter. Den privata nyckelns sekretess säkerställer att endast auktoriserade enheter har möjlighet att dekryptera den krypterade informationen, vilket skyddar den från obehörig åtkomst.

  4. Förebyggande av bedrägliga aktiviteter: En komprometterad privat nyckel kan leda till allvarliga säkerhetsintrång, vilket gör det möjligt för angripare att utge sig för att vara certifikatägaren eller fånga upp och manipulera krypterad kommunikation. Med obehörig åtkomst till den privata nyckeln kan cyberbrottslingar skapa falska digitala signaturer, äventyra äktheten hos digitala certifikat och lura användare. Att skydda den privata nyckeln är avgörande för att minska risken för bedrägliga aktiviteter och upprätthålla integriteten för onlinetransaktioner.

  5. Efterlevnad och regulatoriska krav: Olika branscher, såsom finans, hälsovård och e-handel, är föremål för strikta säkerhetsbestämmelser och efterlevnadsstandarder. Skydd av privata nycklar är ofta ett krav för att uppfylla dessa riktlinjer. Genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder för att skydda privata nycklar kan organisationer säkerställa efterlevnad av branschspecifika bestämmelser och behålla kundernas förtroende.

Den privata nyckeln för ett digitalt certifikat spelar en avgörande roll för att säkerställa onlinesäkerhet, konfidentialitet och förtroende. Genom att förstå vikten av privata nycklar och implementera robusta säkerhetsåtgärder för att skydda dem kan företag och individer skydda känslig information, skapa förtroende för onlineinteraktioner och minska risken för cyberhot. Att upprätthålla sekretessen och integriteten för privata nycklar är avgörande för att skapa en säker onlinemiljö där användare med tillförsikt kan dela data och delta i säkra transaktioner.

Vad är den offentliga nyckeln?

Den offentliga nyckeln distribueras däremot så mycket som möjligt - den ingår som en del av ditt SSL-certifikat och fungerar tillsammans med din privata nyckel för att se till att dina data är krypterade, verifierade och inte manipuleras med under transporten.

Alla som har tillgång till din offentliga nyckel kan verifiera att ditt meddelande är giltigt utan att behöva känna din hemliga privata nyckel.

Vilka är viktiga egenskaper hos den offentliga nyckeln?

  1. Offentliga nycklar är en viktig komponent i asymmetriska krypteringssystem som RSA. De möjliggör säker kommunikation genom att tillåta användare att kryptera data som endast kan dekrypteras med motsvarande privata nyckel. Genom att använda offentliga nycklar underlättar digitala certifikat säkra kommunikationskanaler och skyddar känslig data från obehörig åtkomst.
  2. Offentliga nycklar möjliggör verifiering av digitala signaturer skapade med motsvarande privata nycklar. Dessa digitala signaturer etablerar dataintegritet och autentisering, och försäkrar mottagaren att den överförda informationen kommer från en pålitlig källa och förblir oförändrad under överföringen. Digitala certifikat använder offentliga nycklar för att validera certifikatinnehavarens äkthet, vilket ger användarna förtroende för legitimiteten i deras onlineinteraktioner.
  3. Offentliga nycklar fungerar som en hörnsten för att skapa förtroende mellan parter som är involverade i onlinetransaktioner. Genom att införliva publika nycklar i digitala certifikat kan organisationer visa sin identitet och legitimitet och skapa förtroende hos kunder och partners. Infrastruktur för offentlig nyckel (PKI) utnyttjar kraften hos offentliga nycklar för att skapa ett pålitligt ramverk för säker onlineinteraktion, vilket banar väg för e-handel, onlinebanker och andra viktiga onlinetjänster.
  4. Offentliga nycklar ger en skalbar och interoperabel lösning för säker kommunikation. De kan enkelt delas och distribueras mellan flera enheter utan att kompromissa med säkerheten. Offentliga nyckelkrypteringsalgoritmer stöds brett och standardiseras, vilket säkerställer kompatibilitet mellan olika plattformar, enheter och applikationer. Denna flexibilitet och interoperabilitet gör offentliga nycklar till ett viktigt element för att skapa en säker och allmänt tillgänglig onlinemiljö.
Behöver du ett digitalt certifikat? SSL.com har dig täckt. Jämför alternativ här för att hitta rätt val för dig, från SSL-certifikat, S/MIME, kodsigneringscertifikat och mer.

BESTÄLL NU

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.