En guide till S/MIME E-postsignering och kryptering


E-post fortsätter att vara det primära sättet för affärskommunikation och att växa även med ökningen av andra populära produktivitetsbudbärare. Säkerhetsriskerna som påverkar våra e-postmeddelanden har ökat i takt med denna expansion. E-postintrång är ett stort problem eftersom, enligt en analys från 2022 av PurpleSec 92 % av skadlig programvara levererades via e-post.

Hur kan du skydda din e-postkommunikation inför dessa ökande risker? S/MIME (Säkra/Mångsidiga Internet Mail Extensions) kryptering och signatur är en praktisk lösning. Den här artikeln ger en omfattande översikt över S/MIMEs användningsfall, problemen den löser och hur man väljer det bästa S/MIME certifikat för dina individuella krav. Dessutom kommer vi att diskutera några rekommenderade metoder för e-postkryptering.

Lära känna S/MIME och dess användningsfall

Säkra/Mångsidiga Internet Mail Extensions, också känd som S/MIME, är ett mycket använt protokoll som ger ett effektivt sätt att öka säkerheten för e-postutbyten. För att garantera e-postsäkerhet och integritet använder den begreppen kryptering av offentlig nyckel, en grundläggande komponent i samtida kryptografiska system. Ett par offentliga och privata nycklar, var och en med en matematisk relation till den andra, används i kryptering av offentlig nyckel. E-postmeddelandet krypteras med den offentliga nyckeln och e-postmeddelandet kan endast avkodas med tillhörande privata nyckel. Detta säkerställer att även om ett e-postmeddelande avlyssnas under transporten, kan endast den avsedda mottagaren se informationen.

S/MIME har ett brett utbud av applikationer och användningsfall som adresserar flera aspekter av e-postsäkerhet:

 1. Sekretess: S/MIME kryptering är avsett att förhindra obehörig åtkomst till känslig information i e-postmeddelanden medan de är på väg. S/MIME ser till att känsligt material hålls privat och endast tillgängligt för de avsedda mottagarna, oavsett om det är personlig information, affärshemligheter, finansiell information eller någon annan typ av känslig information.

 2. Autentisering: E-postspoofing är en vanlig skadlig teknik där angripare skickar e-postmeddelanden som ser ut att komma från pålitliga källor för att stjäla känslig data. S/MIME bekämpar detta genom att erbjuda en metod för avsändarautentisering.

 3. Datatillförlitlighet: Det är inte ovanligt att data ändras avsiktligt (av angripare) eller oavsiktligt (på grund av överföringsfel) under överföring. Detta problem löses av S/MIME, som ser till att e-postinnehåll inte ändras under transporten. Det ger e-postmeddelandet en digital signatur som kan användas för att bekräfta att de skickade och mottagna meddelandena är identiska.

 4. Icke förkastande: I vissa situationer kan det vara viktigt att ha obestridliga bevis på ett e-postmeddelandes ursprung. Löftet om icke-avvisande är att ingen i det här exemplet kan neka att skicka ett e-postmeddelande. Denna försäkran tillhandahålls av S/MIME, som anbringar en distinkt digital signatur på varje e-postmeddelande, vilket verifierar dess ursprung och stärker mottagarnas förtroende för e-postmeddelandets källa.
För att hantera många aspekter av säker digital kommunikation, S/MIME erbjuder en omfattande uppsättning e-postsäkerhetsfunktioner förutom kryptering. På grund av dessa egenskaper är det en avgörande utrustning för alla organisationers verktyg för cybersäkerhet.

Problem lösta genom e-postsignering och kryptering

S/MIME e-postkryptering och signatur ger grundliga korrigeringar för en mängd olika problem som ofta är relaterade till e-postsäkerhet. Här är några av de viktigaste frågorna som S/MIME kan hjälpa till att lösa mer i detalj:

 1. Phishing -försök: Nätfiskeattacker är försök från angripare att tvinga e-postmottagare att avslöja privat information som inloggningsuppgifter eller kreditkortsuppgifter, ofta genom att verka vara en pålitlig organisation. Förmågan hos S/MIME att autentisera avsändarens identitet är en av dess fördelar. S/MIME minskar avsevärt chansen att bli ett offer för nätfiske-e-post genom att tillhandahålla ett sätt att verifiera att ett e-postmeddelande faktiskt kommer från den person eller enhet som det påstår sig vara ifrån.

 2. Attacker med "Man in the Middle": Man-in-the-middle (MitM)-angrepp innebär att en angripare diskret lyssnar på två parter som tror att de talar direkt till varandra och eventuellt ändrar budskapet. Innehållet i dina e-postmeddelanden krypteras med S/MIME så att någon utan den nödvändiga privata nyckeln inte kan dechiffrera den. Detta ger ett betydande försvar mot MitM-attacker genom att göra det nästan svårt för en angripare att komma åt eller ändra e-postmeddelanden medan de är på väg.

 3. Spoofing överfall: E-postförfalskning är en teknik som används i spam- och nätfiskekampanjer där angriparna ändrar ett e-postmeddelande så att det ser ut som om det kom från en annan avsändare eller plats än vad det gjorde. S/MIME skapar ett starkt försvar mot falska attacker genom att lägga till en distinkt digital signatur till varje e-postmeddelande, vilket garanterar att det inte manipulerats under överföringen och bekräftar avsändarens identitet.

 4. Datasäkerhetsproblem: Obehörig åtkomst och utvinning av privata data utgör dataintrång. De kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom monetära förluster eller skada på företagets rykte. Även om någon lyckas få tag i e-postdata skyddas känsligt material av krypterade e-postmeddelanden eftersom det är obegripligt för dem. Som ett resultat, även om det finns ett dataintrång, kan effekterna reduceras avsevärt eftersom e-postmeddelandenas faktiska innehåll är säkert.
Lösningarna som tillhandahålls av S/MIME ta itu med dessa utbredda problem direkt och ge konsumenterna en hög nivå av säkerhet och trygghet i sin e-postkommunikation.

Välj rätt S/MIME certifikat

S/MIME val av certifikat är ett avgörande första steg för att upprätta en säker e-postanslutning. Varje certifikat ger en unik nivå av förtroende och är lämpligt för särskilda användningsfall. De tre valideringsnivåerna för certifikat är följande:

 1. Domain Validation (DV) certifikat bekräfta att sökanden har administrativ kontroll över den domän för vilken certifikatet begärs. Detta åstadkoms ofta genom ett enkelt förfarande där certifikatutfärdaren skickar ett e-postmeddelande till en domänrelaterad adress och sökanden svarar för att bekräfta kontrollen. Denna certifikatnivå är lämplig för användning av individer eller små organisationer där kommunikationskryptering är huvudprioritet. På grund av dess mindre rigorösa verifieringsprocess erbjuder den en grundläggande grad av förtroende och tillhandahålls vanligtvis snabbt.

 2. Organisationsvalideringscertifikat (OV).: Certifikat med denna funktion ger en högre nivå av förtroende. Certifikatmyndigheten bekräftar organisationens äkthet och existens utöver domänägande. Detta förfarande innebär att företaget jämförs med offentliga databaser och företagsregister. För företag eller organisationer som behöver bygga mer förtroende hos sina användare är OV-certifikat en fantastisk passform. Detta certifikat inkluderar namnet på organisationen i certifikatdetaljerna, vilket ger mottagarna mer säkerhet.

 3. Individuella valideringscertifikat (IV): Dessa certifikat validerar en individs identitet. De bekräftar att sökanden är en verklig person och har kontroll över de personuppgifter som lämnas. IV-certifikat används vanligtvis av oberoende utvecklare eller små team där en grundläggande nivå av förtroende är tillräcklig. Denna certifikatnivå säkerställer kodens integritet genom att visa att den inte har manipulerats sedan den signerades.

 4. IV- och OV-certifikat: För vissa användningsfall kan det vara önskvärt att kombinera garantierna för IV och OV i ett enda certifikat. Detta ger en hög säkerhet om att koden kommer från en verifierad individ inom en bekräftad organisation. Den ökade nivån av förtroende kan öka användarnas förtroende för programvarans integritet och källa.
SSL.com tillhandahåller en rad S/MIME certifikat för att uppfylla dina specifika krav. Att förstå dina behov hjälper dig att välja rätt certifikat och framgångsrikt öka säkerheten för din e-postkommunikation. För kostnadseffektiva alternativ, titta igenom de många S/MIME certifikat på våra produktsidor och konsultera våra guider för massbeställningar. Kom ihåg att vårt team av proffs alltid finns där för att hjälpa dig och ge vägledning när du bestämmer vad som är bäst för dina säkerhetsbehov.

Behöver du hjälp eller anpassade lösningar? Kontakta vårt säljteam. Vi är här för att hjälpa dig med alla dina säkerhetsbehov online.

 

Rekommenderade e-postkrypteringstekniker

Det krävs mer än att bara använda S/MIME kryptering för att säkerställa säker överföring av e-postdata. Det är en komplex procedur som innehåller flera bästa praxis:

Upprätta en strikt policy för lösenord: Din första försvarslinje för att skydda din e-post är ofta en stark lösenordspolicy. Detta innebär inte bara att använda starka lösenord utan också att utveckla en plan för rutinmässiga lösenordsuppdateringar och att se till att inga lösenord återanvänds. Tänk på att ett starkt lösenord bör innehålla en kombination av bokstäver, siffror och symboler. Det rekommenderas att hålla sig borta från att använda populära ord och uppenbara personliga detaljer.

Uppgradera din programvara konsekvent: Både teknik och cyberbrottslingars arbetssätt utvecklas ständigt. En känd sårbarhet i föråldrad programvara kan ge en öppning för angripare. Du kan skydda dig mot sådana faror genom att använda de senaste versionerna av din e-postklient, krypteringsprogram och annan relevant programvara. Installera uppdateringar så snart de görs tillgängliga eftersom de ofta kommer med säkerhetsuppgraderingar för befintliga brister.

Informera din grupp: Oavsett hur starkt ditt säkerhetssystem är, kan sårbarheter fortfarande introduceras genom mänskliga fel. Genom att instruera ditt team om värdet av e-postkryptering och hur man använder den på rätt sätt, kan detta minskas. Se till att alla är medvetna om farorna med otillräckliga säkerhetsrutiner och de möjliga följderna av ett brott. Sannolikheten för säkerhetsavbrott kan minskas avsevärt genom regelbundna träningspass och påminnelser.

Använd en pålitlig S/MIME certifikat: Din S/MIME certifikatets tillförlitlighet är avgörande för säkerheten för dina e-postmeddelanden. Välj ett certifikat från en ansedd certifikatutfärdare (CA), såsom SSL.com, som ett resultat. Våra certifikat följer strikta industristandarder och kan ge mottagarna det förtroende de behöver när det gäller säkerheten för din e-post.

Gör en kopia av dina krypteringsnycklar: Om du tappar bort dina krypteringsnycklar kommer du inte att kunna komma in i ditt hem. Om dina krypteringsnycklar försvinner kommer du inte att kunna dekryptera din kommunikation, vilket kan resultera i oåterkallelig dataförlust vid e-postkryptering. Du kan återställa dina krypterade data, om det behövs, genom att rutinmässigt säkerhetskopiera dina nycklar på en säker plats. Du kan dramatiskt förbättra säkerheten för din e-postkommunikation genom att följa dessa bästa metoder. Vi hoppas att denna handledning har klargjort betydelsen av S/MIME e-postkryptering och signering åt dig och hjälpte dig att välja det bästa certifikatet för dina krav. Med dessa tekniker är du på god väg mot en säkrare miljö för e-postkommunikation. På SSL.com, vi är dedikerade till att göra onlinevärlden säkrare.

Avslutande tankar

E-post har utvecklats till ett viktigt kommunikationsverktyg, därför är det viktigt att upprätthålla dess säkerhet. Genom tillhandahållande av konfidentialitet, autentisering, dataintegritet och icke-avvisande, S/MIME e-postkryptering och signering ger solida lösningar för att förbättra säkerheten för dina e-postutbyten. Genomförande S/MIME och att följa föreslagna bästa praxis är effektiva sätt att skydda ditt företag från överflöd av e-postrelaterade säkerhetsrisker.

Din väg till SSL.com-baserad e-postsäkerhet

På SSL.com, vi är dedikerade till att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som tillgodoser dina unika krav. Med vårt urval av S/MIME certifikat, som sträcker sig från domänvalidering till utökad validering, kan du vara säker på att upptäcka det bästa alternativet för ditt företag. Genom att välja SSL.com väljer du inte bara tillförlitliga certifikat av hög kvalitet utan också en partner som är engagerad i att möta dina säkerhetsbehov. Vår kunniga kundtjänstpersonal finns alltid tillgänglig för att hjälpa och ge dig råd när du väljer det bästa tillvägagångssättet för dina säkerhetskrav. Börja processen med att förbättra din e-postsäkerhet idag. För att lära dig mer om vår S/MIME certifikat, besök vår Produktsida eller kontakta vår personal i formuläret nedan. Säker e-postkommunikation är lätt att komma åt med SSL.com.  

Planerar du att säkra dina e-postmeddelanden samtidigt? Vår strömlinjeformade process gör det enkelt och effektivt.

Besök vår bulkorderguide för mer information eller fortsätt till formuläret nedan för att komma igång.

 

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.