Vad är en rotbutik?

En root-butik är en lista med pålitliga root-CA-certifikat. En certifikatutfärdare (CA) använder rotcertifikat som förtroendeankare för certifikaten den utfärdar.
Läs mer »

Vad är en UCC?

Ett enhetligt kommunikationscertifikat (eller UCC) är ett digitalt säkerhetscertifikat som gör att flera värdnamn kan skyddas av ett enda certifikat.
Läs mer »

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.