en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Vad är PKI?

Infrastruktur för offentlig nyckel (PKI) som en term beskriver system och komponenter som används för att säkra internetkommunikation och transaktioner. Den här artikeln kommer att behandla en uppdelning på hög nivå
Läs mer »