en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Tagg: flera domäner

Vad är en UCC?

Ett enhetligt kommunikationscertifikat (eller UCC) är ett digitalt säkerhetscertifikat som gör att flera värdnamn kan skyddas av ett enda certifikat.
Läs mer »