en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Tagg: kodsigneringscertifikat

Vad är kodsignering?

Kodsignering är processen att använda X.509-certifikat för att digitalt signera programvara för säker distribution, problemfri installation och efterlevnad av OS-säkerhetspolicyer.
Läs mer »

Java-kodsigneringsguide

Guide till Java-kodsignering med OV / IV- och EV-certifikat från SSL.com. Inkluderar instruktioner för macOS och Windows, inklusive YubiKey-drivrutinkonfiguration.
Läs mer »