en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Tagg: SSL /TLS

Vad är SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) och dess efterträdare, TLS (Transport Layer Security), är protokoll för att upprätta säkra länkar mellan nätverksdatorer.
Läs mer »