SSL /TLS Handslag: Säkerställer säkra onlineinteraktioner

När vi besöker en webbplats, gör ett onlineköp eller kollar vår e-post, överförs data fram och tillbaka mellan våra enheter och fjärrservrar. Detta informationsutbyte över internet väcker en viktig fråga – hur vet vi att vår data är säker från nyfikna ögon? Svaret ligger i krypteringsprotokoll som SSL/TLS.

SSL (Secure Sockets Layer) och dess efterträdare, TLS (Säkerhet för transportskikt), är säkerhetsprotokoll som upprättar en krypterad länk mellan en klient (som din webbläsare) och en server (webbplatsen du ansluter till). Detta möjliggör säker överföring av data.

Låt oss titta närmare på SSL/TLS handslag och stegen som möjliggör säkra internetanslutningar.

En översikt över SSL/TLS Handslag

SSL /TLS handskakning är en serie steg som tillåter två parter – vanligtvis en klient och en server – att autentisera varandra, komma överens om krypteringsstandarder och etablera en säker kanal för överföring av data.

Det är som en komplex digital dans med sofistikerad fram- och tillbakakommunikation på millisekunder. För att förstå detta handslag, låt oss dela upp det steg för steg:

 1. Introduktion (ClientHello): Din webbläsare skickar en "KundHej" meddelande till servern när du begär en säker webbplats. Detta meddelande innehåller viktig information, inklusive SSL/TLS versioner den stöder och chiffersviterna den kan använda.

 2. Serverns svar (ServerHello): Servern svarar med en "ServerHej" meddelande, inklusive högsta SSL/TLS version och chiffersvit stöder båda parter.

 3. Serverns inloggningsuppgifter: Servern presenterar sitt digitala certifikat, verifierat av en certifikatutfärdare (CA) som t.ex www.SSL.com, som ett ID-kort som ger dess äkthet.

 4. Klientens verifiering och nyckelgenerering: Din webbläsare validerar serverns certifikat. När den har verifierats använder den serverns publika nyckel för att kryptera en 'premasterhemlighet,' en unik sessionsnyckel och skickar tillbaka den till servern.

 5. Upprätta en säker anslutning: Servern dekrypterar premaster-hemligheten med sin privata nyckel. Servern och klienten beräknar sedan sessionsnyckeln, som kommer att användas för symmetrisk kryptering av all kommunikation.

Nyckelkomponenter i SSL/TLS Handslag

Nu när vi har beskrivit den grundläggande SSL/TLS handskakningssteg, låt oss gräva ner i kärnkoncepten och tekniken som gör detta handslag möjligt:

Asymmetrisk kryptering

Detta syftar på att använda ett par nycklar – en offentlig och en privat – för kryptering. Data krypterad med den offentliga nyckeln kan endast dekrypteras med den privata nyckeln. Detta möjliggör säker överföring av data.

Symmetrisk kryptering

Detta använder en enda delad nyckel för att kryptera och dekryptera data. Symmetrisk kryptering är snabbare än asymmetrisk kryptering. SSL/TLS handskakning använder asymmetrisk kryptering för att säkert dela den symmetriska sessionsnyckeln mellan parterna.

Digitala certifikat

Dessa elektroniska dokument binder en offentlig nyckel till en enhet som en webbplats eller organisation. De möjliggör säker autentisering på internet. Digitala certifikat utfärdas av certifikatutfärdare (CA) som t.ex www.SSL.com.

Cipher sviter

En chiffersvit är en uppsättning algoritmer som definierar de kryptografiska parametrarna för en SSL/TLS session. Detta inkluderar nyckelutbytesmetoder, krypteringschiffer och hashfunktioner.

Sessionsnycklar

Klienten och servern genererar tillfälliga symmetriska nycklar som är unika för varje session, kallade sessionsnycklar. All data som överförs under sessionen krypteras med dessa nycklar.

Ömsesidigt TLS

Ömsesidigt TLS (mTLS) är ett läge där både klienten och servern autentiserar varandra med hjälp av digitala certifikat. Detta ger ökad säkerhet jämfört med standard envägs TLS autentisering. Klienten ska ha eget certifikat och nyckelpar i mTLS.

Få alltid att falla på plats

SSL /TLS handskakning sammanför dessa tekniker för att skapa en säkert krypterad session:

 • Digitala certifikat autentisera serverns identitet.

 • Asymmetrisk kryptering möjliggör säkert utbyte av den symmetriska sessionsnyckeln.

 • Chiffersviter tillhandahåller krypteringsalgoritmer.

 • Sessionsnycklar krypterar dataflödet mellan parterna.

Nu när du förstår den avgörande betydelsen av SSL/TLS kryptering är det dags att säkra din webbplats. SSL.com tillhandahåller mycket pålitliga SSL-certifikat för att implementera robust 256-bitars kryptering.

Lär dig mer om SSL/TLS Certifikat

Varför SSL/TLS Handslag är viktiga

En sömlös SSL/TLS handskakning möjliggör den krypterade dataöverföringen som säkrar vår digitala värld. Det möjliggör säker onlinehandel, kommunikation och anslutning genom att:

 • Verifierar att du är ansluten till den autentiska webbplatsen och inte en imitator

 • Krypterar all data som utbyts under sessionen.

 • Se till att ingen tredje part kan läsa eller ändra informationen när den färdas över internet

Utan SSL/TLS handslag, skulle vår känsliga information exponeras online.

Avslutande tankar

Trots sin komplexitet är SSL/TLS handslag syftar till att hålla våra onlineinteraktioner säkra. Varje gång vi gör ett onlineköp, loggar in på vår e-post eller deltar i privata konversationer finns den där. 

SSL /TLS handskakning anpassar sig också till säkerhetsbehoven för varje session genom att ändra dess säkerhetsparametrar för att passa situationen. Men det är viktigt att vara försiktig, hålla dig uppdaterad med den senaste SSL/TLS versioner och välj robusta chiffersviter.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.