Vad är SSL /TLS: En djupgående guide

Den här guiden ger en djupgående översikt över SSL/TLS (Secure Sockets Layer och Transport Layer Security) – kryptografiska protokoll som möjliggör säker internetkommunikation. Vi kommer att förklara hur SSL och TLS kryptera data och skydda autentiserade internetanslutningar och surfning.

Vad är SSL /TLS?

SSL /TLS användningar certifikat att upprätta en krypterad länk mellan en server och en klient. Detta gör att känslig information som kreditkortsuppgifter kan överföras säkert över internet.

Certifikatet innehåller en offentlig nyckel som autentiserar webbplatsens identitet och möjliggör krypterad dataöverföring genom asymmetrisk kryptering eller kryptografi med publik nyckel. Den matchande privata nyckeln hålls hemlig på servern.

Hur fungerar SSL/TLS Arbete?

SSL /TLS certifikat autentiserar identiteter och möjliggör krypterade anslutningar via SSL /TLS handskakning:

 1. Klienten begär åtkomst till en skyddad resurs såsom en inloggningssida.

 2. Servern svarar genom att skicka sitt SSL-certifikat, inklusive den publika nyckeln.

 3. Klienten verifierar att certifikatet är giltigt och pålitligt. Detta säkerställer att servern är autentisk.

 4. Klienten genererar en symmetrisk sessionsnyckel och krypterar den med serverns publika nyckel. Detta överför säkert sessionsnyckeln till servern.

 5. Servern dekrypterar sessionsnyckeln med sin privata nyckel.

 6. Båda parter använder den symmetriska sessionsnyckeln för att kryptera och dekryptera all överförd data.

Detta handslag tillåter de två parterna att förhandla fram en krypterad kanal utan att dela känslig information över osäkra kanaler. Den krypterade sessionen skyddar data under överföring mellan klienten och servern.

SSL /TLS Kryptering och nycklar

Det finns två typer av krypteringsnycklar som används i SSL/TLS:

 • Asymmetriska nycklar – Det offentliga och privata nyckelparet används för att identifiera servern och initiera den krypterade sessionen. Den privata nyckeln är endast känd för servern, medan den offentliga nyckeln delas via ett certifikat.

 • Symmetriska sessionsnycklar – Engångsnycklar genereras för varje anslutning och används för att kryptera/dekryptera överförd data. De symmetriska nycklarna utbyts säkert med asymmetrisk kryptering.

SSL /TLS stöder flera symmetriska chiffer och asymmetriska publika nyckelalgoritmer. Till exempel är AES med 128-bitars nycklar ett vanligt symmetriskt chiffer, medan RSA och ECC vanligtvis använder asymmetriska algoritmer.

För en detaljerad jämförelse av de två mest använda digitala signaturalgoritmerna, läs vår artikel Jämför ECDSA vs RSA.

Säkra din webbplats och öka användarnas förtroende. Vänta inte på hot. Utforska vår omfattande SSL/TLS Certifikatalternativ idag och säkerställ din onlinesäkerhet.

Säker webbsurfning med HTTPS

Det vanligaste användningsfallet för SSL/TLS is HTTPS, som säkrar webbtrafik. Webbplatser aktiverade med HTTPS använder SSL/TLS för att autentisera och kryptera all trafik mellan webbläsaren och servern.

För att verifiera att en webbplats har ett giltigt SSL-certifikat, leta efter dessa indikatorer i din webbläsare:

 • Hänglåsikon – Indikerar att anslutningen är säker och autentiserad. Det kan åtföljas av företagets namn.

 • https:// – S efter http indikerar att kryptering används.

Utan HTTPS överförs data okrypterad och sårbar för avlyssning och manipulering man-i-mitten-attacker. HTTPS säkerställer webbplatsens autenticitet och integritet.

Få en SSL /TLS Certifikat

För att aktivera HTTPS på din webbplats måste du skaffa en SSL/TLS certifikat från en betrodd certifikatutfärdare (CA). SSL.com. Den allmänna processen är som följer:

 1. Skapa en begäran om att underteckna certifikat (CSR) på din server. Den innehåller din publika nyckel och domäninformation.

 2. Skicka in CSR till CA för att verifiera din identitet och utfärda ett pålitligt certifikat.

 3. Installera det utfärdade certifikatet på din webbserver för att implementera HTTPS.

Du kan välja certifikatnivåer endast för domänvalidering eller utökad validering för maximal trovärdighet. Håll dina certifikat uppdaterade och använd de senaste TLS 1.3-protokoll för optimal säkerhet.

Sammanfattning

SSL /TLS och HTTPS ger viktig säkerhet för internetkommunikation. Certifikat binder validerade identiteter till kryptografiska nyckelpar medan SSL/TLS handskakningar förhandlar krypterade sessioner mellan en klient och en server medan SSL/TLS handskakningar förhandlar krypterade sessioner. Leta efter hänglåset och HTTPS i din webbläsare och skaffa en SSL/TLS certifikat från en ansedd CA som SSL.com för att skydda din webbplats. Att förstå grunderna för kryptering av offentlig nyckel och certifikatautentisering är nyckeln till att utnyttja SSL/TLS för säkra onlinetransaktioner och kommunikationer.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.