Vad är certifikatfästning?

Vad är certifikatfästning?

Certifikatpinning är en säkerhetsmekanism som används i samband med autentisering av klient-server-anslutningar, särskilt i samband med säker kommunikation över HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) eller annan TLS (Transport Layer Security) protokoll. Dess primära syfte är att förbättra säkerheten för anslutningen genom att minska risken för man-in-the-middle (MITM)-attacker och säkerställa att klienten endast kommunicerar med en betrodd server.

Hur fungerar certifikatfästning?

 1. Standardcertifikatvalidering: I en typisk TLS handskakning, när en klient ansluter till en server, presenterar servern sitt digitala certifikat för klienten. Klienten kontrollerar sedan certifikatets äkthet genom att verifiera att det har signerats av en betrodd certifikatutfärdare (CA) och att det inte har löpt ut eller återkallats. Om kontrollerna går igenom fortsätter klienten med den säkra anslutningen.
 2. Fäst förtroende: Certifikatfästning tar förtroendeverifieringen ett steg längre. Istället för att enbart förlita sig på CA-systemet har klientens applikation eller enhet en förkonfigurerad lista med publika nycklar eller certifikat som den uttryckligen litar på

Vilka är nackdelarna med att fästa certifikat?

Att fästa certifikat är inte utan utmaningar. Även om det kan vara ett verktyg för att förhindra vissa typer av cyberattacker, har det sina egna nackdelar. I nästa avsnitt undersöker vi begränsningarna med att fästa certifikat och diskuterar alternativa tillvägagångssätt som tar itu med dessa nackdelar.

  1.  Underhållskomplexitet: Certifikatnålning kräver att klienter upprätthåller en lista över betrodda certifikat eller publika nycklar. Denna lista måste dock uppdateras kontinuerligt för att återspegla ändringar i servercertifikat. Eftersom certifikat har utgångsdatum och förnyas regelbundet, kan processen att hålla fastnade certifikat uppdaterade vara besvärlig, utsatt för mänskliga fel och kan leda till avbrott i tjänsten.
  2. Minskad flexibilitet: I dynamiska och molnbaserade miljöer där servercertifikat ändras ofta (t.ex. innehållsleveransnätverk eller mikrotjänster), kan certifikatfästning innebära operativa utmaningar. Oflexibiliteten hos fästa certifikat kan hindra smidiga övergångar under serveruppdateringar och komplicera certifikathanteringen.
  3. Risk för att bryta anslutningar: Att fästa ett certifikat till ett program medför risk för anslutningsförlust om det fästa certifikatet äventyras eller förfaller. Detta kan resultera i tjänstavbrott för användare tills klientapplikationen uppdateras med det nya fästa certifikatet.
  4. Brist på skalbarhet: Att fästa certifikat kan vara opraktiskt för storskaliga applikationer eller tjänster som behöver kommunicera med många servrar, var och en med sitt eget certifikat. Att hantera en mängd fästade certifikat blir svårhanterligt och kan undergräva fördelarna med att fästa certifikat.

Öka din säkerhet, bygg upp förtroende och ge ditt företag styrka med SSL.coms banbrytande digitala certifikat!

Utforska SSL.com PKI-baserade digitala certifikat

Utforska bättre alternativ till certifikatfästning

Flera alternativa tillvägagångssätt kan stärka säkerheten för klient-server-anslutningar utan de tillhörande utmaningarna:

 1. Certificate Transparency (CT): Certifikattransparens är en offentlig logg över alla utfärdade certifikat, vilket ger transparens och ansvarighet i utfärdandeprocessen. Genom att övervaka CT-loggar kan klienter upptäcka obehöriga eller bedrägliga certifikat. Det här tillvägagångssättet förlitar sig inte enbart på pinning utan lägger till ett lager av förtroendeverifiering, vilket gör att klienter kan identifiera oseriösa certifikat utan pinningsspecifikt underhåll.
 2. Online Certificate Status Protocol (OCSP) Häftning: OCSP-häftning tillåter servrar att förse klienter med ett digitalt signerat påstående om statusen för deras SSL/TLS certifikat. Genom att använda OCSP-häftning kan klienter verifiera giltigheten av en servers certifikat utan att enbart förlita sig på CA-förtroende. Det är ett mer dynamiskt tillvägagångssätt som inte kräver fästning och minskar risken förknippad med föråldrade certifikat.

Slutsats

Sammanfattningsvis, även om certifikatfästning kan förbättra säkerheten för klient-server-anslutningar genom att minska risken för man-in-the-midten-attacker, är det inte utan sina nackdelar. Komplexiteten i att underhålla och uppdatera fästade certifikat, minskad flexibilitet i dynamiska miljöer, risken för anslutningsavbrott och bristen på skalbarhet kan göra det till ett mindre praktiskt val för många applikationer. Överväg istället att utforska alternativa tillvägagångssätt som Certificate Transparency (CT) och Online Certificate Status Protocol (OCSP) Stapling, som erbjuder robusta säkerhetsåtgärder utan de inneboende begränsningarna av certifikatstiftning. Genom att välja rätt säkerhetsmekanism för ditt specifika användningsfall kan du säkerställa en säkrare och effektivare kommunikation mellan klienter och servrar.

 

Få hjälp idag. Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med vårt säljteam.

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.