en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

SSL-certifikatjämförelse

Få starka webbläsares betrodda SSL-, jokertecken-, UCC-, SAN- och EV-certifikat

Certifikat

Pris

domäner

domäner

www ingår

Enterprise EV UCC / SAN SSL
$ 319.20 till $ 399.00 / år

Flera olika

Flera olika

*

Enterprise EV SSL
$ 239.50 till $ 299.00 / år

1

Wildcard SSL
$ 224.25 till $ 299.00 / år

1

Obegränsat§

UCC / SAN SSL
$ 141.60 till $ 177.00 / år

Flera olika

Flera olika / 
Obegränsat§

*

Premium SSL
$ 74.25 till $ 99.00 / år

1

Upp till 3

*

SSL med hög säkerhet
$ 48.40 till $ 69.00 / år

1

Grundläggande SSL
$ 36.75 till $ 49.00 / år

1

* www kan ställas in som en av de tillåtna domän- eller underdomänposterna.
 www är tillägg till huvudnamn (t.ex. www.ssl.com eller www.subdomain.ssl.com)
§ Obegränsade underdomäner på den mest vänstra domännivån, endast enligt beteckningen med jokertecken (t.ex. * .sub1.domain.tld).

Få säker e-post, klientautentisering och digital dokumentsignering

För att förhindra manipulation eller kompromiss med applikationer av obehöriga parter undertecknar programutvecklare digitalt sina program med kodsigneringscertifikat.