en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Kodsigneringscertifikat

Kodsigneringscertifikat

Laddar prisinformation ...

För att förhindra manipulation eller kompromiss med applikationer av obehöriga parter undertecknar programutvecklare digitalt sina program med kodsigneringscertifikat.

Dessa digitala certifikat är särskilt användbara i applikationer som distribueras via Internet, där applikationer kan passera genom ett antal misstänkta parter eller webbplatser innan de äntligen laddas ner och installeras.

Osignerade applikationer kan enkelt ändras så att de inkluderar skadlig programvara eller virus, och dessa opålitliga applikationer visar varningsmeddelanden vilket leder till lägre installationsutbyten. Ett kodsigneringscertifikat som utfärdats från en betrodd certifikatutfärdare som SSL.com kan förhindra alla dessa problem.

Varför ska du ha din kod signerad?

Visar "Signerad av ditt företagsnamn" på installationsskärmen

Lita på alla versioner av Windows

Förhindrar opålitliga varningsmeddelanden

Organisation med hög säkerhet validerad (OV)

Obegränsad rekeys / upparbetning (för programknappar)

30-dagen villkorlig återbetalning

Få kodsigneringscertifikat