en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

en English
X

Select Language

Powered by Google TranslateTranslate

We hope you will find the Google translation service helpful, but we don’t promise that Google’s translation will be accurate or complete. You should not rely on Google’s translation. English is the official language of our site.

Köp kodsigneringscertifikat

Köp kodsigneringscertifikat

Skyddad av SSL.com Digital Authentication Services

Välj en varaktighet för att börja certifikatbeställningen.

SSL.com-kodsigneringscertifikat:

 • Skydda användare från skadlig kod och virus genom att säkerställa äktheten och integriteten hos den nedladdade koden.
 • Organisationsvalidering (OV) eller individuell validering (IV) ingår.
 • Litar på alla versioner av Windows, vilket förhindrar varningsmeddelanden och fel när du installerar programvara.
 • eSigner molnsignering tillgänglig
 • CSC moln signering standard kompatibel
 • Lätt automatisera CI/CD-pipeline kodsignering med CodeSign Tool
 • Teamdelning tillgänglig när den används med eSigner eller CodeSignTool
 • Ladda ner direkt eller fungerar med maskinvarutokens och/eller molnsigneringstjänst
 • Lär dig mer

Laddar prisinformation ...

Yubikey FIPS USB-token

$ 199 vardera

  Total: $0