Copyright

SSL.com Information om upphovsrätt och varumärke

Upphovsrätt

Webbplatsen och innehållet på webbplatsen tillhör SSL Corp eller dess leverantörer och skyddas av USA: s upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Sammanställning, organisering och visning av innehållet samt all mjukvara och uppfinningar som används på och i samband med denna webbplats är SSL Corps exklusiva egendom. SSL Corp förbehåller sig alla rättigheter på webbplatsen och dess innehåll som inte specifikt beviljas i några avtal med SSL Corp eller i användarvillkoren.

Varumärken

SSL Corp-märken, grafik, logotyper, sidrubriker, knappikoner, skript noterade på webbplatsen är SSL Corps tjänstemärken, varumärken och klädsel och är den enda och exklusiva egenskapen för SSL Corp. SSL Corps servicemärken, varumärken och handelsdräkt kan inte användas på något sätt som sannolikt kan orsaka förvirring bland kunderna, på något sätt som gör skada eller miskreditering av SSL Corp och i samband med någon tjänst eller produkt som inte sponsras, godkänns eller produceras av SSL Corp. Alla andra varumärken som inte ägs av SSL Corp eller dess dotterbolag som visas på denna webbplats tillhör deras respektive ägare, som kanske eller inte är anslutna till, anslutna till eller sponsrade av SSL Corp eller dess dotterbolag.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.