SSL.com:s eSigner Cloud Code Signing Service: Skyddar företagets rykte och IT-system globalt från hot mot skadlig programvara

SSL.coms eSigner Cloud Code Signing Service:
Skydda företagets rykte och IT-system globalt från hot mot skadlig programvara

Upptäck hur SSL.coms eSigner Cloud Code Signing Service effektivt blockerar skadlig kod från att signeras, vilket skyddar ditt företag och din IT-infrastruktur över hela världen.

Beskrivning

I dagens digitala tidsålder är företag ständigt hotade av cyberattacker och malwareinfektioner. Som cyberkriminella blir allt mer sofistikerade, måste företag investera i robusta säkerhetslösningar för att skydda sitt rykte, interna system och den globala IT-infrastrukturen. SSL.coms molnkodsigneringstjänst är en spelförändrande lösning som effektivt blockerar skadlig programvara från att signeras, vilket säkerställer en säker och säker digital miljö för alla. I den här artikeln utforskar vi funktioner och fördelar med SSL.coms molnkodsigneringstjänst och hur det kan hjälpa ditt företag och det bredare IT-samhället.

Vad är kodsignering och varför spelar det roll?

Kodsignering är processen att applicera en digital signatur på programvara, applikationer och firmware, som verifierar att koden inte har manipulerats och kommer från en pålitlig källa. Kodsignering är avgörande för både företag och slutanvändare, eftersom det skyddar programvarans integritet och säkerställer att användarna laddar ner autentiska och säkra applikationer.

Hur SSL.coms eSigner Cloud Code Signing-tjänst blockerar skadlig programvara

SSL.coms molnkodsigneringstjänst är utformad för att förhindra att obehörig kod signeras, vilket effektivt blockerar skadlig kod i dess spår. Med stränga säkerhetsåtgärder på plats säkerställer denna tjänst att endast legitim och godkänd programvara signeras, vilket minimerar risken för spridning av skadlig programvara. Genom att förhindra att skadlig programvara signeras skyddar SSL.coms molnkodsigneringstjänst inte bara ditt företags rykte och interna system, utan bidrar också till säkerheten för IT-system världen över.

Nyckelfunktioner och fördelar med SSL.coms eSigner Cloud Code Signing Service

  • Banbrytande skanning av skadlig programvara: SSL.com:s molnkodsigneringstjänst skannar varje kod som skickas in för signering med hjälp av kraftfulla och omfattande skanningsverktyg för skadlig programvara. All kod som innehåller skadliga komponenter upptäcks och blockeras, vilket förhindrar att den signeras och distribueras.
  • Säker lagring av privat nyckel: Privata nycklar lagras säkert i molnet med hjälp av hårdvarusäkerhetsmoduler (HSM), vilket säkerställer att de förblir otillgängliga för cyberbrottslingar. Detta skydd minskar risken för obehöriga signaturer och skyddar ditt företags rykte.
  • Multi-Factor Authentication: SSL.coms tjänst kräver multi-factor autentisering för att komma åt signeringsprocessen, vilket lägger till ett extra lager av verifiering av undertecknaren. SSL.com stöder både SMS och OTP-app för 2FA.
  • Molnbaserad lösning: SSL.coms molnkodsigneringstjänst eliminerar behovet av fysiska hårdvarutokens eller lokal infrastruktur, vilket gör den till en mer bekväm och kostnadseffektiv lösning för företag av alla storlekar.
  • Robust säkerhet: SSL.coms molnkodsignering använder avancerade kryptografiska tekniker och strikta åtkomstkontroller för att säkerställa att endast auktoriserade användare kan signera kod, vilket avsevärt minskar risken för infiltration av skadlig programvara.
  • Efterlevnad: SSL.coms tjänst följer branschstandarder och bästa praxis, vilket säkerställer att ditt företag förblir kompatibelt med relevanta bestämmelser.
  • Sömlös integration: Molnkodssigneringstjänsten kan vara lätt integreras med din befintliga mjukvaruutveckling och distributionsprocesser, effektivisera säkerheten och minska sannolikheten för mänskliga fel.
  • eSigner Cloud Key Adapter (CKA):  Is a Windows based application that uses the CNG interface (KSP Key Service Provider) to allow tools such as certutil.exe and signtool.exe to use the eSigner Cloud Signature Consortium compliant API for signing operations. It acts like a virtual USB token and loads the code signing certs to the certificate store.
  • Skalbarhet: Som en molnbaserad lösning kan SSL.coms tjänst lätt skalas för att tillgodose behoven hos växande företag, vilket säkerställer sömlös säkerhet i varje steg av ditt företags utveckling.

Slutsatsen: Skydda ditt företag och det globala IT-ekosystemet

Genom att utnyttja SSL.coms eSigner molnkodsigneringstjänst kan företag effektivt skydda sitt rykte, interna system och den globala IT-infrastrukturen från farorna med skadlig programvara. Denna innovativa tjänst skyddar inte bara din organisation utan bidrar till en säkrare och säkrare digital miljö för alla. Omfamna framtiden för kodsignering och upplev oöverträffad sinnesfrid med SSL.coms molnkodsigneringstjänst idag.

Avgiftsfri (USA)

1-SSL-Secure (1-877-775-7328)

Internationell

+1-SSL-Certificate (+1-775-237-8434)

Förfrågningsformulär

Relaterad

eSigner

eSigner.com är SSL.coms enhetliga plattform för molnbaserad digital dokument- och EV-kodsignering.
Läs mer »

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.